Witamy Ministra Administracji i Cyfryzacji – i przypominamy, co jest do zrobienia

Artykuł
28.11.2011
2 min. czytania
Tekst

Wspólnie z grupą organizacji pozarządowych wysłaliśmy list powitalny do Ministra Administracji i Cyfryzacji. Gratulujemy Michałowi Boniemu nominacji, a jednocześnie przypominamy o najważniejszych wyzwaniach, jakie czekają go w nowej roli. Pod listem podpisały się wszystkie organizacje pozarządowe zaangażowane w dotychczasowy dialog z rządem wokół regulacji Internetu i praw człowieka. Uważamy, że konieczne jest przekształcenie nieformalnego dialogu w stałe i otwarte forum do konsultacji społecznych, oparte o konkretne procedury i podstawy prawne.

W liście wskazujemy konkretne tematy, którymi rząd powinien się zająć w najbliższych miesiącach i deklarujemy dalszą wolę współpracy przy wypracowywaniu optymalnych rozwiązań:

„Doświadczenia ostatniego roku pokazały, że współpraca różnych środowisk, rozpoczęta w dużej mierze dzięki Pańskiemu zaangażowaniu, pozwala na odejście od konfrontacji i wspólne wypracowywanie najlepszych rozwiązań. Uważamy, że nowo powstała instytucja stwarza lepsze warunki do znalezienia właściwej formy prawnej dla toczącego się dialogu".

Wśród zagadnień, które w najbliższym czasie będą wymagały odważnych decyzji regulacyjnych warto wymienić:

  • zakres i formę zaangażowania Państwa w rozwój sieci, jej powszechną dostępność i brak dyskryminacji w dostępie do sieci (neutralność);
  • rozwiązywanie barier w rozwoju sieci w Polsce, w tym proces wdrażania protokołu IPv6, upowszechniania standardów sieciowych i innowacyjnych usług;
  • odpowiedzialność pośredników za treści umieszczane w Internecie;
  • rolę sieciowych zasobów edukacyjnych oraz formy ich udostępniania i upowszechniania;
  • wymianę danych między obywatelami, podmiotami prywatnymi i publicznymi: zasady gromadzenia, dostępu i ochrony informacji, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia interoperacyjności systemów teleinformatycznych i z zachowaniem zasady neutralności technologicznej Państwa, oraz reguły potwierdzania tożsamości podczas porozumiewania się przez sieć, w tym podpis elektroniczny i PL.ID;
  • regulację prawną i praktykę wykorzystywania informacji z sektora publicznego;
  • problem reformy prawa autorskiego i ewentualnej ratyfikacji porozumienia ACTA;
  • dostęp policji i służb specjalnych do danych telekomunikacyjnych.

Uważamy również, że niezbędna jest refleksja nad nowelizacją ustawy o dostępie do informacji publicznej w celu zapewnienia pełnej realizacji konstytucyjnego prawa do informacji”.

Pełna treść listu wraz z listą sygnatariuszy

Na ten temat również:

Computerworld: Czego biznes i obywatele oczekują od Ministra Cyfryzacji?

Newsletter

Otrzymuj informacje o działalności Fundacji

Administratorem twoich danych jest Fundacja Panoptykon. Więcej informacji o tym, jak przetwarzamy dane osób subskrybujących newsletter, znajdziesz w naszej Polityce prywatności.