Wnioskujemy do TK o przyjęcie naszej opinii prawnej dotyczącej retencji danych i kontroli operacyjnej

Artykuł
05.01.2012
1 min. czytania
Tekst

Zwróciliśmy się dziś z prośbą do TK o dopuszczenie Fundacji do postępowania w charakterze „przyjaciela sądu” w sprawie (sygnatura K 23/11) z wniosków RPO dotyczących uznania za niekonstytucyjne niektórych przepisów ustaw kompetencyjnych służb w zakresie dotyczącym retencji danych telekomunikacyjnych oraz stosowania kontroli operacyjnej.

W opinii przyjaciela sądu zamierzamy podnieść, że przepisy te nie zapewniają stosowanej ochrony gwarantowanych przez konstytucję praw: do prywatności, autonomii informacyjną jednostki i tajemnicy komunikowania się, a obowiązkowa retencja danych, bardzo szerokie uprawnienia do sięgania przez organy władzy publicznej (w tym policję i inne służby) po dane telekomunikacyjne, a także brak demokratycznej kontroli nad wykonywaniem tych uprawnień sprzyjają nadmiernej ingerencji w prawa i wolności obywatelskie.

W ostatnim czasie nader często media informują o konkretnych przypadkach naruszania przepisów o udostępnianiu służbom danych telekomunikacyjnych obywateli. Namacalnym przykładem może być chociażby sprawa inwigilacji dwóch dziennikarzy RZ i TVN, której legalność jest aktualnie przedmiotem postępowania Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie.

Naszym zdaniem także obowiązujące przepisy ustawy o Policji i ustaw kompetencyjnych innych służb stanowiące, że kontrola operacyjna może polegać m.in. na stosowaniu środków technicznych umożliwiających uzyskiwanie w sposób niejawny informacji i dowodów oraz ich utrwalanie jest trudne do pogodzenia ze standardami konstytucyjnymi. Nie wskazują one bowiem jakich konkretnie środków mogą używać służby przy prowadzeniu kontroli operacyjnej ani jakie konkretnie informacje mogą być w dany sposób pozyskiwane.

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego

Newsletter

Otrzymuj informacje o działalności Fundacji

Administratorem twoich danych jest Fundacja Panoptykon. Więcej informacji o tym, jak przetwarzamy dane osób subskrybujących newsletter, znajdziesz w naszej Polityce prywatności.