BINGO, czyli bezpieczne organizacje pozarządowe – zapraszamy do udziału w cyklu szkoleniowym

Artykuł
26.09.2016
5 min. czytania
Tekst
Image

Przed organizacjami pozarządowymi, które zajmują się ochroną praw człowieka, stoi szereg wyzwań. Należy do nich również dbanie o bezpieczeństwo zespołu, wolontariuszy i wolontariuszek, odbiorców i odbiorczyń działań – i to zarówno bezpieczeństwo fizyczne, jak i bezpieczeństwo informacji, które na coraz szerszą skalę gromadzone są za pomocą narzędzi cyfrowych.

O bezpieczeństwie i tym, jak o nie dbać, mówi się ostatnio coraz więcej. Niestety, często te „dobre rady” nie uwzględniają specyfiki organizacji społecznych, dlatego bardzo trudno przełożyć je na codzienną praktykę działania.

Program BINGO ma być odpowiedzią na te problemy – stawiamy sobie za cel nie tylko przekazanie uczestnikom i uczestniczkom w przystępny sposób wiedzy na temat kluczowych wymiarów dbania o bezpieczeństwo, ale również pomoc w rzetelnej ocenie sytuacji organizacji oraz zaplanowaniu wdrożenia najważniejszych zmian.

DLA KOGO?

Program BINGO kierujemy do osób, które:

 • działają w organizacji zajmującej się ochroną praw człowieka;
 • są przekonane o konieczności poprawy bezpieczeństwa swojej organizacji i osób z nią związanych;
 • zarządzają organizacją lub pełnią taką funkcję, która pozwoli im przełożyć zdobytą wiedzę na praktykę jej działania.

CO?

Program BINGO obejmuje następujące zagadnienia:

 • Bezpieczeństwo informacji – w różnych wymiarach:
  • Aspekty techniczne – praktyki i rozwiązania, które pomagają zwiększyć bezpieczeństwo korzystania ze sprzętu elektronicznego i usług internetowych (np. zasady logowania się do usług, aplikacje chroniące prywatność).
  • Aspekty prawno-organizacyjne – kluczowe prawne zagadnienia dotyczące przetwarzania danych osobowych (np. osób korzystających z oferty organizacji) oraz dobre praktyki dbania o nie w codziennej pracy.
  • Aspekty komunikacyjne – praktyki radzenia sobie z wyzwaniami dla prywatności zespołu i odbiorców działań organizacji związanymi z bieżącą obecnością w Internecie.
 • Bezpieczeństwo fizyczne – dbanie o bezpieczeństwo osób zaangażowanych w działalność organizacji w biurze i poza nim.

W ramach realizacji programu uczestnicy i uczestniczki BINGO:

 • poznają różne wymiary bezpieczeństwa organizacji;
 • dokonają oceny sytuacji w swoich organizacjach, zdiagnozują kluczowe zagrożenia związane z ich funkcjonowaniem i otoczeniem, w jakim działają;
 • poznają praktyczne rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo organizacji i osób z nią związanych;
 • przetestują korzystanie z wybranych narzędzi w praktyce;
 • poznają koszty i ograniczenia dotyczące wdrażania różnych rozwiązań, nauczą się dobierać rozwiązania adekwatne do potrzeb i możliwości organizacji;
 • dowiedzą się, jak reagować w sytuacjach kryzysowych;
 • wymienią się doświadczeniami z przedstawicielami innych organizacji;
 • we współpracy z zespołem swojej organizacji i ekspertami przygotują plan poprawy bezpieczeństwa swojej organizacji.

JAK, GDZIE I KIEDY?

Uczestników i uczestniczki programu BINGO zapraszamy na trzy 2-dniowe zjazdy, które odbędą się w Warszawie lub jej okolicach w następujących terminach:

 • 1 zjazd – 2–3 grudnia 2016 r.
 • 2 zjazd – przełom stycznia i lutego 2017 r.
 • 3 zjazd – przełom marca i kwietnia 2017 r.

Udział w programie wymaga również pracy poza zjazdami. Każdy z nich zostanie poprzedzony ankietą diagnostyczną. Oprócz tego wybranych uczestników i uczestniczki zaprosimy na rozmowę, która pomoże nam dostosować program do potrzeb organizacji. Po każdym ze zjazdów przewidujemy również zadania domowe, które będą polegały na praktycznym wykorzystaniu wiedzy zdobytej w trakcie zjazdów. Przy realizacji tych zadań będzie można korzystać z konsultacji naszych ekspertów.

Udział w cyklu szkoleniowym jest bezpłatny. Gwarantujemy wyżywienie w czasie szkoleń i zakwaterowanie oraz zwrot kosztów podróży dla osób spoza Warszawy (do wskazanej kwoty).

Jeśli chcesz wziąć udział w programie BINGO, zapoznaj się z regulaminem i wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Aktualizacja: na prośbę zainteresowanych przedłużyliśmy termin przyjmowania zgłoszeń do 7 października br.

ZGŁOŚ SIĘ

Regulamin uczestnictwa w programie „BINGO, czyli bezpieczne organizacje pozarządowe”

Program BINGO przygotowała Fundacja Panoptykon we współpracy ze Stowarzyszeniem Amnesty International. Szkolenie finansowane jest ze środków Fundacji im. Stefana Batorego.

W razie pytań prosimy o kontakt: anna.walkowiak[at]panoptykon.org.

Newsletter

Otrzymuj informacje o działalności Fundacji

Administratorem twoich danych jest Fundacja Panoptykon. Więcej informacji o tym, jak przetwarzamy dane osób subskrybujących newsletter, znajdziesz w naszej Polityce prywatności.