Wyraź swój sprzeciw wobec ustawy „antyterrorystycznej”! Napisz do Prezydenta

Artykuł
POWIEDZ PREZYDENTOWI, ŻE NIE JESTEŚ TERRORYSTĄ

Powiedz NIE rozwiązaniom, które grożą drastycznym ograniczeniem praw i wolności każdego z nas! Ustawa „antyterrorystyczna” została właśnie przyjęta przez parlament. Prezydent Andrzej Duda jest jedyną osobą, która może powstrzymać jej wejście w życie.

Napisz do Prezydenta i wyraź swój sprzeciw wobec rozwiązań drastycznie ograniczających wolność słowa i prawo do prywatności.

Możesz skorzystać z naszego wzorca albo napisać własny apel. Prezydent może podpisać ustawę w każdej chwili. Nie zwlekaj!

Pamiętaj, aby po wysłaniu apelu powiadomić o akcji znajomych. Niech będzie nas jak najwięcej.

Napisz do Prezydenta!

Dla ułatwienia możesz skorzystać z aplikacji Fundacji e-Państwo

Możesz również wyrazić swój sprzeciw w mediach społecznościowych:

Przykładowa treść apelu

Szanowny Panie Prezydencie!

Wyrażam stanowczy sprzeciw wobec rozwiązań przyjętych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych, które ograniczają prawa i wolności – moje oraz innych niewinnych osób.

Jest Pan odpowiedzialny za stanie na straży przestrzegania Konstytucji Rzeczpospolitej. Ustawa „antyterrorystyczna” jest z nią w wielu punktach sprzeczna. Pozwala na blokowanie stron internetowych i ogranicza prawo do organizacji demonstracji, czym uderza w wolność słowa. Pozwala na segregowanie ludzi na tych, którym przysługuje prawo do prywatności i tych, którzy są go pozbawieni. Pozwala Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na zdalny i zupełnie niekontrolowany dostęp do baz danych zawierających informacje o każdym z nas. A to wszystko w imię bliżej niezdefiniowanej walki z terroryzmem.

To nie jest ustawa antyterrorystyczna – to ustawa antywolnościowa, antyobywatelska i antydemokratyczna. Traktuje każdego jak podejrzanego. Daje ABW nowe uprawnienia i pozwala na ich wykorzystywanie bez jakiejkolwiek kontroli. Nie daje żadnych gwarancji, że uprawnienia te nie będą nadużywane.

Po podpisaniu ustawy zwanej inwigilacyjną w styczniu 2016 r. mówił Pan, że musiał to zrobić ze względu na odpowiedzialność za nasze bezpieczeństwo. Podkreślał Pan jednak, że kolejne, podobne przepisy powinny być uchwalane w spokoju, ze wsłuchaniem się w głos Obywateli i Obywatelek. Tak się nie stało. Mam przekonanie, że ustawa antyterrorystyczna w obecnym kształcie, bardziej nam zagraża niż nas chroni.

Oczekuję, że – jako Prezydent RP i strażnik Konstytucji – stanie Pan w obronie moich praw i wolności. Panie Prezydencie, apeluję o niepodpisywanie ustawy o działaniach antyterrorystycznych! Niech Pan nie dopuści, by tak niebezpieczne rozwiązania weszły w życie!

Dlaczego trzeba protestować przeciwko ustawie „antyterrorystycznej”?

Ustawa „antyterrorystyczna” żeruje na strachu przed zamachami – pod pretekstem walki z terroryzmem uderzy w prawa każdego z nas. Wśród długiej listy niebezpiecznych rozwiązań przewiduje ona m.in.:

  • Możliwość blokowania stron internetowych

Na wniosek Szefa ABW sąd będzie mógł nakazać zablokowanie dostępu do określonych treści (a w praktyce – nawet całych serwisów internetowych), jeśli mają one związek ze zdarzeniem o charakterze terrorystycznym. W przypadkach niecierpiących zwłoki, Szef ABW może (po uzyskaniu zgody Prokuratora Generalnego) zarządzić blokadę, nie czekając na decyzję sądu. Jakie treści mogą zostać uznane za niebezpieczne? Teoretycznie związane z terroryzmem, jednak ustawa pozostawia szerokie pole do interpretacji.

Z perspektywy Internetu naprawdę niebezpieczne jest to, że blokowanie treści zaczyna być oswajane jako rozwiązanie problemów. Podczas gdy w rzeczywistości niczego nie rozwiązuje: zablokowane materiały nie znikną z sieci, a zdeterminowane osoby będą mogły do nich dotrzeć innymi kanałami. Na blokowaniu treści związanych z terroryzmem raczej się też nie skończy. Rząd już pracuje nad stworzeniem Rejestru Stron Niedozwolonych, do którego trafią m.in. strony związane z hazardem.

  • Obowiązek rejestracji pre-paidów

Nie będzie już można kupić anonimowo karty pre-paid: przy zakupie trzeba będzie podać dane osobowe (m.in. numer PESEL, adres). A wszystkie wydane do tej pory karty zostaną zablokowane, jeśli ich właściciele ich nie zarejestrują. Potencjalni terroryści łatwo ominą to ograniczenie, korzystając np. z kart zagranicznych lub kupionych przez podstawione osoby. Ucierpią dziennikarze chroniący swoje źródła oraz zwykli obywatele – rodzice kupujący karty dzieciom czy osoby pragnące zachować anonimowość.

  • Ograniczenie wolności zgromadzeń

Wystąpienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym lub samo zagrożenie jego wystąpieniem pozwala na wykorzystywanie szerszych uprawnień ABW, może być też pretekstem do wydania zakazu organizowania demonstracji. Problem w tym, że definicja przestępstw o charakterze terrorystycznym jest bardzo szeroka (przestępstwa, dla których przewidziano karę pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej 5 lat) i uznaniowa (popełnione m.in. w celu powstrzymania władz od jakiegoś działania). Również zamach terrorystyczny za granicą, w którym ucierpią Polacy, może być wykorzystany jako pretekst do zakazu ulicznych protestów na terenie całego kraju.

  • Zdalny i niekontrolowany dostęp ABW do wszystkich publicznych baz danych

ABW będzie miała możliwość zdalnego dostępu do publicznych baz danych, np. medycznych, ubezpieczeń społecznych czy gminy. Jednocześnie korzystanie z tych uprawnień nie będzie podlegało jakiejkolwiek kontroli – ABW będzie mogła na własną rękę gromadzić i przetwarzać informacje o każdym z nas. Nikt nie zweryfikuje, czy uprawnienie to nie jest nadużywane i czy informacje na temat konkretnej osoby nie są zbierane nielegalnie.

  • Możliwość podsłuchiwania obcokrajowców (a więc też ich rozmówców) bez zgody sądu

Turyści i osoby mieszkające w Polsce, ale niemające polskiego obywatelstwa, będą mogli być podsłuchiwani bez zgody sądu. Nikt nie zweryfikuje, czy było to potrzebne i czy ABW faktycznie inwigilowała jedynie cudzoziemców. Policja będzie mogła również w każdej chwili żądać odcisków palców, a nawet materiału DNA, od cudzoziemców, jeśli będzie miała wątpliwości co do ich tożsamości. To stwarza ogromne pole do dyskryminacji np. na podstawie koloru skóry, a jednocześnie ryzyko nadużyć również wobec polskich obywateli.

Więcej o ustawie „antyterrorystycznej”

Opinia Fundacji e-Państwo

Materiały dotyczące obywatelskiego wysłuchania w sprawie ustawy

Komentarze

Nie

Nie dla ustawy antyterrorystycznej w obecnej formie.

Jestem przeciwny ustawie antyterrorystycznej w tej formie, ale ten apel to mrzonka. Prezydent Duda już niejednokrotnie udowodnił, że nie wyzbył się afiliacji z partią, z której się wywodzi. Apel jako forma zaznaczenia swojego sprzeciwu - jak najbardziej. Niestety odwoływanie się do sumienia prezydenta nic nie da.

Nie

Nie dla ustawy antyterrorystycznej,nie dla inwigilacji!

Nie dla ustawy antyterrorystycznej! Nie dla inwigilacji!

Nie dla ustawy antyterrorystycznej, nie dla inwigilacji!

Nie dla ustawy antyterrorystycznej ograniczającej nasze prawa!

@Anonim: Prezydent może podpisać ustawę w każdej chwili, więc trzeba działać jak najszybciej.

Myślę, że szybko nie przeczytają - jakie są alternatywy? Oto treść zwrotnej wiadomości:

Potwierdzamy odbiór listu nadesłanego na skrzynkę poczty elektronicznej Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Dziękujemy i uprzejmie informujemy, że list został przekazany do rejestracji.

Zapewniamy, iż niezwłocznie zapoznamy się z treścią e-maila. Jednak z uwagi na dużą liczbę korespondencji do Kancelarii Prezydenta RP, odpowiedzi udzielone będą zgodnie z kolejnością wpływania. Prosimy o cierpliwość.

Jednocześnie zachęcamy do korzystania ze strony internetowej Kancelarii Prezydenta RP: www.prezydent.pl, gdzie znajdą Państwo wszelkie informacje dotyczące działań, stanowisk i wypowiedzi Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz członków kierownictwa Kancelarii.

Wiadomość została wygenerowana automatycznie i prosimy na nią nie odpowiadać.

Dzień dobry, gdzie mogę napisać o tym, że w sporej części zgadzam się z tą ustawą?

Nazwa ustawy jest nieadekwatna do tego co jest wewnątrz.Powinna się nazywać ,,inwigilacyjna ''
Takiemu czemuś ( bo ustawy powinny być tylko poważne ) zdrowy rozsądek mówi NIE

Generalnie każdy kto orientuje się w temacie cyfryzacji, szyfrowania, czy szerzej pojętymi nowymi mediami w życiu nie poprze tej ustawy (chyba że pracuje dla rządu, lub został przez niego opłacony). Niestety nasi politycy to banda ignorantów i albo dbają tylko o interesy inwestorów i korporacji (Donald Tusk i ACTA/SOPA), albo chcą zapewnić bezpieczeństwo poprzez bezwzględną, chorą kontrolę, która każdą formę sprzeciwu uważa za żart, lub za akt zdrady. Nasze służby powiedziały że biorą przykład z amerykańskich kolegów. Tych samych kolegów którzy z kraju wolności obywatelskich zrobili państwo policyjne, gdzie można torturować więźniów, być na każdym kroku śledzonym/podsłuchiwanym, a także zastrzelonym przez funkcjonariusza policji, bo się na niego krzywo spojrzało. Nie ma co, wspaniały wzór do naśladowania. I niestety ludzie, którzy nie mają pojęcia co się dzieje za oceanem kupią tą medialną papkę, tak samo jak 15 lat temu kupiło ją amerykańskie społeczeństwo. Być może to że nasi politycy są ignorantami to nie jest ich wina, ale generalnie społeczeństwa z którego się wywodzą. Szkoda. Wielka szkoda.

NIE dla ustawy antyterrorystycznej w takim kształcie!

Dodaj komentarz