„Reforma prawa autorskiego”: zaproszenie na konferencję

Artykuł

W świecie post-ACTA reforma systemu prawa autorskiego staje się jednym z najważniejszych wyzwań cywilizacyjnych. Dzisiejszy system prawa został zaprojektowany w czasach analogowych i w oczywisty sposób nie działa efektywnie w społeczeństwie informacyjnym. Jego dostosowanie do potrzeb społeczeństwa i wyzwań ery cyfrowej jest pilne nie tylko z powodów ekonomicznych – to także jedyny sposób dekryminalizacji zwykłych zachowań komunikacyjnych obywateli. Prawo autorskie w cyfrowym świecie będzie tematem konferencji pt. „Reforma prawa autorskiego”, która odbędzie się 12 lipca 2012 r. w Warszawie.

Trudno mówić o wolności słowa, prawie do uczestnictwa w kulturze i swobodach obywatelskich, jeśli jednocześnie najprostsze akty komunikacyjne obywateli związane są z łamaniem prawa. Spośród różnych propozycji reformatorskich, które pojawiały się podczas dyskusji podczas warsztatów o prawie autorskim w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, jedna wydaje się być szczególnie obiecująca i ciesząca się poparciem licznych środowisk, w tym zarówno środowisk związanych z organizacjami społecznymi, jak i organizacjami zbiorowego zarządzania czy niektórymi sektorami biznesu zbudowanego na istnieniu praw wyłącznych. Propozycja ta oparta jest na trzech podstawowych założeniach omawianych łącznie:

  1. Pełna legalizacja niekomercyjnego dostępu, rozpowszechniania, tworzenia adaptacji i rozpowszechniania adaptacji utworów chronionych prawem autorskim,
  2. Wprowadzenie płaskiej opłaty typu abonamentowego powiązanej z korzystaniem z internetu,
  3. Stworzenie efektywnego systemu zbierania opłat z tytułu komercyjnego wykorzystania utworów.

Ta wstępna propozycja może się cieszyć szerokim poparciem, co nie oznacza, że zostanie wokół niej łatwo zbudowany powszechny konsensus. Stworzona została m.in. na podstawie koncepcji podziału środków finansowych na rzecz twórców jako „twórczego udziału” (ang. creative contribution) opracowanej przez prof. Philippe Agrain w książce „Sharing: Culture and the Economy in the Internet Age”. Philippe Aigrain będzie gościem specjalnym konferencji. Wystąpią również: przedstawiciele rządu, europosłowie, prawnicy specjalizujący się w prawie autorskim, przedstawiciele organizacji społecznych, organizacji zbiorowego zarządzania i producentów.

Organizatorzy: Laboratorium Technik Mobilnych BRAMA (WEiTI Politechnika Warszawska), Internet Society Poland, Fundacja Nowoczesna Polska, Centrum Cyfrowe Projekt:Polska, Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania

Miejsce: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej (WEiTI), ul. Nowowiejska 15/19, sala 133

Szczegółowy program konferencji oraz rejestracja

[Źródło: informacja organizatorów]

Komentarze

Skróceniu okresu ochrony muzyki, filmów, oprogramowania do 10 lat, patentów technologicznych do 5 lat, patentów na software i know-how (typu odblokwanie telefonu za pomcą przeciągnięcia palcem) brak lub bardzo krótki (12 miesięcy).

Dzięki temu wilk syty (firmy i twórcy mają zapewniony okres ochronny - mogą zarabiać) i owca cała (ludzie otrzymują dostęp do dużej bazy utworów niechronionych). Dodatkowo osłabiają się wojny patentowe, rośnie konkurencja.
Same plusy.

Dodaj komentarz