Zawłaszczenie danych osób prowadzących działalność gospodarczą

Artykuł

Artykuł jest elementem cyklu: RODO na tacy. Sezon II: Subiektywny przegląd (złych i dobrych) praktyk.

Aktualizacja z 4 kwietnia 2019 r.: w odpowiedzi na liczne komentarze i pytania doprecyzowaliśmy niektóre kwestie i uzupełniliśmy artykuł o nowe wątki.

Na czym polega ta praktyka?

Firma, o której nigdy nie słyszałaś/-eś (i która nigdy nie pytała Cię o zgodę na takie działanie), przetwarza Twoje dane, powołując się na to, że pozyskała je z ogólnodostępnego rejestru przedsiębiorców (CEIDG). Takie przetwarzanie najczęściej ma cel marketingowy (mowa o spamie, który gęsto zalewa Twoją skrzynkę lub telefon), ale może się też okazać, że Twoje dane zasiliły komercyjny, internetowy rejestr (np. przedsiębiorców z danej branży albo bazę firm, które w serwisie są oceniane przez użytkowników).

Przykłady:

PanoramaFirm.pl  przetwarzane dane pochodzą z baz CEIDG, REGON, od podmiotów zewnętrznych, z firmowych stron WWW, portalów i serwisów internetowych.

ZnanyLekarz.pl  przetwarzanie danych bez spełniania obowiązków informacyjnych i nieuwzględnianie żądań o usunięcie danych.

 

GoWork  przetwarzanie danych bez spełniania obowiązków informacyjnych i nieuwzględnianie żądań o usunięcie danych.

Jak to się ma do RODO?

Dane osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą są chronione przez RODO, jeśli tylko spełniona jest przesłanka identyfikowalności danej osoby. A więc dane firmy Serwis Rowerowy na Marszałkowskiej nie będą chronione przez RODO, bo nie da się ich połączyć z możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną. Ale już Serwis Rowerowy Jan Kowalski – jak najbardziej. Firma, która twierdzi, że informacje o przedsiębiorcach nie są danymi osobowymi, nie ma racji.

To jednak nie oznacza, że tych danych pod żadnym pozorem nie można przetwarzać. Można, ale administrator, który to robi, musi wskazać konkretną podstawę prawną.

Taką podstawą może być jego uzasadniony interes – firma najczęściej powołuje się na niego, gdy:

  • wysyła oferty współpracy innym przedsiębiorcom, w tym prowadzącym jednoosobową działalność,
  • prowadzi wywiadownię gospodarczą w celu zapewnienia pewności obrotu gospodarczego,
  • prowadzi serwis, którego użytkownicy oceniają przedsiębiorców i świadczone przez nich usługi.

Firma, która pozyskała Twoje dane z ogólnodostępnego rejestru przedsiębiorców, po pierwsze, powinna poinformować Cię, że wykorzystuje Twoje dane (w świetle decyzji Prezesa UODO nie wystarczy zamieszenie informacji na ten temat na stronie internetowej), a po drugie – powinna dać Ci prawo sprzeciwu. W sytuacji, gdy dane są wykorzystywane w celu innym niż marketingowy, firma może Cię poprosić o wskazanie „szczególnej sytuacji”, która uzasadnia Twój sprzeciw (więcej w punkcie „Wyraź sprzeciw”).

Sam publiczny rejestr przedsiębiorców (CEIDG) działa w oparciu o przepisy prawa – dlatego w tym przypadku nikt nie pyta Cię o zgodę; nie możesz też zażądać usunięcia swoich danych z tego rejestru.

W grę może też wchodzić działalność dziennikarska (np. lokalna gazeta opisuje kontrowersje związane z działaniem przedsiębiorcy, który spowodował zatrucie środowiska czy notorycznie oszukiwał klientów) – w takim przypadku nikt nie musi Cię prosić o zgodę ani nawet informować o publikacji.

Wreszcie: podstawą przetwarzania danych może być Twoja zgoda. Jako przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność możesz mieć przecież interes w tym, żeby Twoje dane zostały opublikowane (np. w rankingu najlepszych firm z danej branży). Przy czym w każdej chwili możesz taką zgodę wycofać.

Jak możesz zareagować?

  • Nie daj się spławić!

To, że masz zarejestrowaną firmę (działalność gospodarczą), czy fakt, że Twoje dane znajdują się w rejestrze osób wykonujących zawód zaufania publicznego (lekarza, adwokata etc.), nie oznacza, że nie przysługuje ci ochrona danych osobowych. Masz takie same prawa i możesz z nich korzystać.

  • Wyraź sprzeciw

Jeśli jakakolwiek firma przetwarza Twoje dane po to, żeby przesyłać Ci informację handlową, a Ty nie masz ochoty na taką komunikację (bo jest irytująca, zajmuje czas albo po prostu nie trafia w Twoje potrzeby), wystarczy, że powiesz „nie”. Swojego sprzeciwu nie musisz uzasadniać – firma powinna go uwzględnić w każdej sytuacji. Możesz go zgłosić w dowolnej formie [].

Jeśli w grę wchodzi cel inny niż marketingowy – np. firma, która umieściła Twoje dane na swojej stronie internetowej, powołuje się na to, że realizuje interes publiczny (np. zwiększa pewność obrotu gospodarczego), albo na swój uzasadniony interes (np. prowadzi serwis informacyjny, na którym zarabia), a jednocześnie jest przekonana, że nie narusza Twojej prywatności (bo wykorzystuje dane, które i tak są dostępne w publicznym rejestrze) – zgłaszając sprzeciw, musisz go uzasadnić swoją „szczególną sytuacją”.

W przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą taka „szczególna sytuacja” może sprowadzać się do tego, że adres prowadzenia działalności to jednocześnie adres zamieszkania. Ujawnienie prywatnego adresu w sieci naraża przedsiębiorcę i jego bliskich na osobiste ryzyko.

W takim przypadku to firma – w oparciu o konkretne okoliczności – podejmuje decyzję, czy uwzględni Twój sprzeciw, czy nie. Jeśli go odrzuci, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  • Zażądaj usunięcia danych

Jeśli nie widzisz podstawy do przetwarzania (np. publikowania w komercyjnym serwisie) Twoich danych przez konkretną firmę (np. dlatego że właśnie zgłosiłaś/-eś swój uzasadniony sprzeciw albo firma nie była w stanie wskazać żadnej podstawy prawnej), możesz zażądać ich usunięcia. Wystarczy, że wyślesz do administratora proste pismo [wzór]. Jeśli sam administrator udostępnia formularz kontaktowy, warto z niego skorzystać. Administrator nie może uzależniać realizacji Twoich praw od uiszczenia opłaty.

Nawet jeśli administrator usunie Twoje dane, to może się zdarzyć, że wyszukiwarki internetowe nadal będą pokazywały link do strony i niektóre informacje na Twój temat (np. adres w opisie linku czy kontekst, w jakim pojawiały się Twoje dane). W takiej sytuacji możesz skorzystać z prawa do bycia zapomnianym – w przypadku Google’a należy wypełnić przygotowany przez firmę formularz.

  • Złóż skargę

Jeśli masz przekonanie, że firma, która „zawłaszczyła” Twoje dane, naruszyła przy tym prawo (np. skopiowała je z rejestru przedsiębiorców albo podobnego rejestru, ale nie miała żadnej podstawy, żeby je przetwarzać) lub nie podoba Ci się, że firma nie uwzględniła Twojego sprzeciwu, możesz zrobić kolejny krok i złożyć skargę do Prezesa UODO (a nawet pozew do sądu).

Zobacz inne praktyki: RODO na tacy. Sezon II: Subiektywny przegląd (złych i dobrych) praktyk.

 

Komentarze

Jeśli dobrze pamiętam to od zmiany przepisów o rejestrze przedsiębiorców jeśli firma nie ma osobowości prawnej to należy wszystkich innych przedsiębiorców traktować jako osoby fizyczne. Więc wydaje mi się że w artykule powinna być o tym wzmianka bo nawet jeśli w nazwie nie podamy imienia i nazwiska wydaje mi się że to nadal będą dane osobowe i zgoda będzie wymagana.
Bazując na przykładzie pf.pl uważam że powinni ze swojego rejestru usunąć dane klientów, który takiej zgody nigdy nie wyrazili bądź o nią poprosi.
Poza tym jak dobrze pamiętam zgodnie z RODO nie ma czegoś takiego jak domniemanie zgodny - bo mogę mieć w tym interes.
Wiem, mogę teraz nad interpretować ale nie widzę tu dopuszczalnego interesu administratora (pf.pl), szczególnie że pf.pl przetwarza dane firm, które już nie istnieją i jak dobrze pamiętam w wielu przypadkach są tez nieaktualne.
ZnanyLekarz to jeszcze ciekawsza sprawa nie dość że przetwarzają dane lekarzy i pacjentów to jeszcze zbierają opinie pacjentów i świadczą usługi rejestracji online dla lekarzy (a one często potrafią być krzywdzące zważywszy na fakt że nawet najlepszemu się zdarzy gorszy dzień).

@bolek: Czy mógłbyś nas bardziej naprowadzić na te przepisy? Niestety nie udało nam się ich znaleźć. W przypadku jednoosobowych działalności stosujemy ogólne zasady RODO, w tym te dotyczące oceny, co jest lub nie jest daną osobową. Jednoosobowe działalności w CEIDG zawsze występują z nazwiskiem, bo taki jest wymóg prawa, więc tutaj nie mamy wątpliwości. Ale jeśli gdzieś pojawi się sama nazwa przedsiębiorstwa, bez nazwiska (nasz przykład z serwisem rowerowym), to zdecydowanie, czy mamy do czynienia z danymi osobowymi, będzie zależało od tego, czy osoba, która "kryje się" za tą nazwą jest możliwa do zidentyfikowania. Jeśli tak, to i wtedy serwisy, które opisujemy w artykule, muszą stosować RODO.

Jeśli zakwestionujemy nawet uzasadniony interes (rzeczywiście często pojawia się tu pole do dyskusji) i uważamy, że firma nie ma żadnych podstaw do przetwarzania danych, to wtedy można od razu zwrócić się do niej z żądaniem ich usunięcia, z pominięciem sprzeciwu.

Pani @Karolino chodzi mi o zmiany w przepisach o przedsiębiorcach (Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców) będąca częścią konstytucji biznesu. Według mojego mniemania (i wielu osób zajmujących się tymi zagadnieniami z którymi maiłem do czynienia podczas wielu szkoleń czy spotkań odnośnie RODO) zostało tam dokładnie zdefiniowane kim jest przedsiębiorca. Oczywiście jest to zbliżone do zapisów KC ale brzmi to obecnie tak:
"Art. 4.1 Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą.
2. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej"
czyli upraszczając jeśli nie jest to SP z o.o., SP.J., S.A. czy fundacja non profit należy takiego przedsiębiorcę traktować/uznawać za osobę fizyczną.
Tutaj jednak mam z tego powodu zagwozdkę, kiedy w takim wypadku dane przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną są danymi osobowymi.
Do tej pory uważano, że NIP nie jest a teraz jest daną umożliwiającą pośrednią identyfikację, to samo z nazwą firmy i to bez nadmiernego kosztu :/

Oczywiście może to być problematyczne kiedy wejdą (o ile wejdą) projektowane zmiany, że w CEIDG ma się znajdować adres miejsca wykonywania usług (siedziby firmy) a nie adres zamieszkania jak to ma miejsce obecnie. Ale pozostaje jednak fakt definicji z przepisów ustawy i ostatecznie może to nie mieć żadnego znaczenia.

Owszem trochę naciągane z mojej strony, że sama nazwa firmy bez nazwiska to nie dana osobowa ale zwrócę uwagę na jeden fakt, który pojawi się rzadko ale zawsze może. Chodzi o sytuację gdzie np. nazwa jest marką dobrze rozpoznawalną, wtedy jeśli marka jest własnością/częścią nazwy działalności osoby fizycznej to mamy zgryz :) i nie chodzi mi o straszenie bo osobiście uważam, że sam troszkę przeginam teraz.

@bolek: "Tutaj jednak mam z tego powodu zagwozdkę, kiedy w takim wypadku dane przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną są danymi osobowymi" - zawsze wtedy, gdy spełniają ogólną definicję danych osobowych z RODO. Czyli daną osobową będzie imię i nazwisko, ale także NIP jako indywidualny identyfikator konkretnej osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. 

"Chodzi o sytuację gdzie np. nazwa jest marką dobrze rozpoznawalną, wtedy jeśli marka jest własnością/częścią nazwy działalności osoby fizycznej to mamy zgryz" - rzeczywiście mogą być takie przypadki, ale trzeba pamiętać o tym, że żeby taka nazwa marki była chroniona na gruncie RODO, to najpierw musi dojść do jej *przetwarzania* w ramach działalności, której nie uznamy za osobistą czy domową. Np. jeśli o takiej marce publikowano by artykuły w prasie, to wówczas prawo przewiduje zwolenienie redakcji z części obowiązków nakładanych przez RODO. W innych kontekstach taka nazwa przetwarzana byłaby pewnie tylko w ramach umów i w ramach portali takich jak opisane w naszym artykule.

Czy firma przetwarzająca dane ma prawo nie uznać uzasadnienia szczególnej sytuacji? Na przykład takiego jakie jest wymienione w artykule (odnośnie prywatnego adresu).

Bank ING pod marką Aleo także przetwarza i publikuje dane osób prowadzących działalność gosp. z CEDIGu. Zwróciłem się o usunięcie danych osobowych do ich ABI, ale dostałem takie pismo:
"ING Usługi dla Biznesu S.A.
ul. Chorzowska 50
40-121 Katowice abi.uslugi@ingdlabiznesu.pl
Szanowny Panie,
w odpowiedzi na korespondencję otrzymaną od Pana działając w imieniu ING Usługi dla Biznesu S.A. („Spółka”), uprzejmie informujemy, że Spółka w ramach prowadzonej działalności dokłada najwyższych starań, aby wszelkie dane, w tym dane osobowe były przetwarzane przez Spółkę tylko w przypadkach, kiedy jest to zgodne z obowiązującym prawem, jak też w sposób niegodzący w jakiekolwiek dobra. Aktualnie, zasady przetwarzania danych osobowych regulują przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Uwzględniając powyższe przepisy, pragniemy wskazać, że Spółka przetwarza jawne (powszechnie dostępne) dane i informacje udostępniane przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG) / Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) wyłącznie w celach informacyjnych, związanych z upowszechnianiem informacji dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, w ramach prowadzonej platformy handlu internetowego Aleo. Platforma Aleo od początku swojego funkcjonowania działa w oparciu o najwyższe standardy etyczne i prawne, służąc przedsiębiorcom oraz użytkownikom platformy, jako innowacyjne narzędzie umożliwiające promocję ich produktów i usług. W tym celu platforma umożliwia między innymi dostęp do informacji dotyczących spółek (w tym ich organów oraz wspólników), w oparciu o publikatory urzędowe oraz rejestry publiczne, jak też dane dotyczące osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą, na podstawie jawnych danych udostępnianych przez CEIDG.
Przetwarzając w ramach platformy Aleo informacje na temat prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej (bez jakichkolwiek informacji na temat Pana życia osobistego), Spółka realizuje prawnie uzasadnione interesy, zgodnie z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Ma to związek z dążeniem do zwiększenia pewności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, weryfikacji wiarygodności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, upowszechniania informacji dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, w tym poprzez opinie wystawiane w ramach platformy Aleo na temat przedsiębiorców.
Powyższe odpowiada również dotychczasowemu podejściu organu nadzorczego oraz orzecznictwu sądowemu, zgodnie z którym w sytuacji, gdy przedsiębiorca obejmuje zakresem danych indywidualnych dotyczących firmy swoje dane osobowe (np. imię i nazwisko czy adres), to w sytuacji gdy dane te pokrywają się, nie może on domagać się jako osoba fizyczna ochrony swoich danych osobowych. W tym bowiem przypadku dane te są wykorzystywane już nie jako dane osobowe, lecz jako dane firmy. Przedsiębiorca, decydując się na utożsamianie tych danych, godzi się tym samym na szersze ich ujawnianie i słabszą ochronę.
Wobec powyższego nie widzimy podstaw do uznania któregokolwiek z żądań przedstawionych w otrzymanej od Pana korespondencji.
Z poważaniem, Zespół Aleo"

Czy to nie próba niewywiązania się z obowiązków RODO?

Podobna sytuacja. Zarządałem od firmy PierwszyRazONiejSlyszę Sp z o.o. usunięcia swoich danych osobowych. Na co mi po kilku miesiącach wysmarowali maila następującego. Co myślicie?
W odpowiedzi na mail informujemy, że:

Dane gromadzone przez spółkę Creditreform pochodzą z różnych jawnych i powszechnie dostępnych źródeł takich jak:
- Krajowy Rejestr Sądowy
- Centralna Informacja Działalności Gospodarczej
- Główny Urząd Statystyczny
- Komisja Nadzoru Finansowego
- rankingi branżowe i terytorialne
- strony internetowe podmiotów gospodarczych
- giełdy wierzytelności itp.

Dane są gromadzone na potrzeby przygotowania raportów dotyczących wiarygodności płatniczej przedsiębiorstw działających na terenie Polski. Spółka Creditreform jest wywiadownią gospodarczą. Działalność wywiadowni gospodarczych służy zasadzie jawności obrotu gospodarczego, określonej w ustawach o KRS, o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, o swobodzie działalności gospodarczej, o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych i w ustawie o ponownym wykorzystaniu informacji publicznej.
Poniżej przedstawiamy kategorie potencjalnych odbiorców tego typu informacji:
- Państwa potencjalni Partnerzy, Dostawcy lub Kontrahenci, tacy jak:
- Przedsiębiorstwa będących osobami prawnymi prowadzące działalność gospodarczą
- Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub zainteresowane problematyką gospodarczą, w szczególności Państwa branżą
- Podmioty naukowe i badawcze prowadzące działalność związaną z badaniem problematyki ekonomicznej

Wypełniając obowiązek informacyjny przesłaliśmy do Państwa mail, w którym piszemy, że w naszej bazie danych znajdują się informacje na temat Państwa przedsiębiorstwa. Macie Państwo możliwość decydowania o tych danych:
1. Jeżeli zachodzą przesłanki wymienione w art. 21 p. 1. RODO* i dane mają być usunięte ze zbioru danych, proszę określić wspomniane przesłanki oraz przesłać pocztą wydrukowany i podpisany dokument znajdujący się pod linkiem: https://www.crefo.pl/examples/pl/RODO_sprzeciw.docx
2. Dane mogą być ograniczone o zgody na ich marketingowe wykorzystanie. Jeżeli taka jest Państwa wola, proszę kliknąć w link https://www.creditreform.pl/zgodaMarketingowa?hash=1adc5db192d55ba620e9b...
3. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani wglądem w dane swojego przedsiębiorstwa, proszę kliknąć tutaj: https://www.crefo.pl/dane-personalne?hash=1adc5db192d55ba620e9bd1c6103a3...
4. Natomiast pod tym linkiem https://www.crefo.pl/crefo.seam?crefo=9417595939&lang=pl&openUpdateFirmP... . Jest możliwość uaktualnienia danych.

Pozdrawiamy,

Zespół Creditreform
Creditreform Polska Sp. z o.o.

"proszę określić wspomniane przesłanki oraz przesłać pocztą wydrukowany i podpisany dokument znajdujący się pod linkiem" to legalne??

@Kamil
Właśnie przed chwilą wysłałem skargę do zarządu ING Usługi dla Biznesu S.A., wkleiłem link do tego artykułu, dałem w dw rzecznika prasowego ing oraz jakiegoś managera od kontaktu z mediami. Zobaczymy czy to zadziała, jak nie to trzeba będzie robić skargę do giodo.

@grundis
Czy ING coś odpowiedział? Jakie są dalsze losy wniosku. Właśnie wysłałem do Aleo rządnie usunięcia moich danych osobowych i chciałbym wiedzieć co zrobić jeśli odmówią jak w komentarzu @Kamil'a.

Odpisałem Aleo, że powołując się na ryzyko osobiste w zw., że adres w CEDIGu jest adresem zamieszkania, chcę aby przestali prezentować dane (niech sobie tam przetwarzają jak chcą, ale nie wystawiają na świat). Oto co dostałem (po miesiącu, kontynuacja z 30.08):
"Szanowny Panie,

w odpowiedzi na korespondencję otrzymaną od Pana, pragniemy raz jeszcze zauważyć, iż ING Usługi dla Biznesu S.A („Spółka”) przetwarza – w ramach platformy handlu internetowego Aleo – jawne dane i informacje udostępniane przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG) / Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) wyłącznie w celach informacyjnych, związanych z upowszechnianiem informacji dotyczących prowadzenia przez przedsiębiorców działalności gospodarczej. W tym zakresie Spółka realizuje swoje prawnie uzasadnione interesy, zgodnie z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, co ma związek m.in. z dążeniem do zwiększenia pewności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, weryfikacją wiarygodności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz upowszechnianiem informacji dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej.

Uwzględniając powyższe, pragniemy wskazać, iż zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych w oparciu o ww. podstawę prawną. Przy czym wymaga to wykazania szczególnej sytuacji po Pana stronie, a ponadto istnienia interesów, które przeważałyby nad ww. interesami realizowanymi przez Spółkę.

Wobec powyższego, uprzejmie prosimy o doprecyzowanie wszelkich okoliczności, które pozwolą nam ocenić – zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – zasadność Pana żądania."

A ja poszedłem do prawnika i zrobiliśmy z aleo com porządek ,moje dane osobowe jako prowadzący działalność gospodarczą zostały usunięte w ciągu 3 dni.
Pozdrawiam niedouczonego inspektora ochrony danych osobowych obsługujący aleo com.

@Endi - to może streść i pochwal się jak doszło do skutecznego wywiązania się Aleo z żądania ? każdy teraz będzie zatrudniał prawnika aby respektowane było prawo ?

@Endi, @Meme, @Kamil jak sobie z tym poradziliście? Zgłosiłam się do ING dla biznesu z prośbą o usunięcie danych i dostałam takie samo pismo, jak jest zamieszczone w komentarzu Kamila.

Moze by pojsc w tym kierunku: róznica pomiedzy bazą CEIDG a upublicznianiem informacji przez prywatne firmy, portale typu "panorama firm" jest taka, że aby uzyskac dostep do danych na temat dzialanosci gospodarczej zachowanej w CEIDG trzeba najpierw wpisac podany na tej stronie kod i dlatego wyszukiwarki typu google nie są w stanie wyswietlac informacji z tej bazy. Natomiast wszelkie inne portale nie posiadaja takiego zabezpieczenia i dane sa dostepne po prostu przez wyszukiwarkę. Wobec tego portale te nie powinny rozpowszechniac tych danych albo zastosowac odpowiednie zabezpieczenie uniemozliwiajace wyszukiwarkom wyswietlanie ich.

Endi widzę że jednak załatwiłeś sprawę. Bardzo się cieszę. Teraz Aleo powinno zapłacic Tobie za prawnika i jeszcze dodatkowo za czas który człowiek marnuje na walkę z tymi debilami. Wyświetlają nasze prywatne dane na swojej stronie, a sami się podpisują zespół Aleo. Myślę że ustawodawca tworząc CEIDG nie miał na myśli tego, że każdy będzie mógł te dane pozyskiwac i przetwarzac na swojej stronie internetowej. Tym bardziej że firmy zarejestrowane w CEIDG często prowadzą działalnośc pod prywatnym adresem i nie chcą żeby go coś takiego jak aleo udostępniało w internecie. Można jeszcze pisac do Urzędu Ochrony Danych Osobowych - kancelaria@uodo.gov.pl . Najlepiej by było żeby napisac do prokuratury o popełnieniu przestępstwa i żeby im zrobili kontrolę, cz przetwarzają dane osób fizycznych za ich zgodą. Powinni zweryfikowac wszystkie dane umieszczone na aleo.com , a nie że teraz każdy będzie marnował czas i występował indywidualnie.

aleowyłudzacze danych osobowych, tak ich nazywajmy. To jakaś kaszana jest. Może jakiś prawnik nam pomoże.

ING (właściciel Aleo) nie realizuje prawa do sprzeciwu. Nawet jeśli nie prowadzi się już działalności.
Cyklicznie wysyła standardową odpowiedź i wciąż domaga się wykazania w jaki sposób publikacja moich danych (adres zamieszkania, imię i nazwisko, prywatny e-mail) naraża na ryzyko mnie i moich bliskich.
Ręce opadają.

Aleo ma standardową odpowiedź bez względu na rodzaj sprawy. IOD uważa, że dane osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą nie podlegają ochronie na podstawie z RODO (są wyłączone z tej ochrony). A jeśli opublikowałam te dane (w CEIDG) to automatycznie zgodziłam się na ich wykorzystanie. Przez każdego, w nieokreślonym czasie i celu. Nie mam zatem prawa do wniesienia sprzeciwu, a sytuacja szczególna (jako podstawa do realizacji prawa sprzeciwu) musi być wielokrotnie uzasadniona (być może obawą przed spaleniem domu przez psychopatę, ponieważ realne przesłanki nie są uwzględniane).

Magdalena na jakiej podstawie piszesz że IDO tak uważa, czy masz jakieś oficjalne pismo w tej sprawie? Skoro Endi pisze 04.11.2018, że jego dane zostały z aleo usunięte.

Key, mam obszerną korespondencję z IOD w tej sprawie.
Moje dane nie zostaną usunięte ponieważ (upraszczając) prawnie uzasadniony interes Aleo (informowanie społeczeństwa) jest znacznie ważniejszy niż moje prawo do prywatności. A biorąc pod uwagę, że jako osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą nie podlegam ochronie RODO, sprawa jest oczywista.
Sprawę skierowałam do prawnika.

Sprawę aleo można bezpłatnie kierowac do Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, Warszawa lub Kancelaria@uodo.gov.pl . To co piszą ignoranci z aleo to nieprawda ponieważ przetwarzanie danych osób fizycznych w celach marketingowych musi się odbywac za zgodą tych osób, a osoby zarejestrowane w CEIDG to osoby fizyczne i podlegają nowym przepisom RODO.

U mnie również ta sama odpowiedź od Aleo. Napisałem na kancelaria@uodo.gov.pl jak tu podano.
Dziwne, że żaden inny serwis nie robi problemu i usuwa praktycznie od razu.
Fajną reklamę robi sobie ING takimi działaniami platformy Aleo. Widać jak szanują przedsiębiorców.

Aleo traktuje ludzi jak cyfrową biomasę liczy się tylko ilośc. Faktycznie inne serwisy nie robią problemów z usuwaniem danych. ING chyba nie czyta recenzji na swój temat i jeszcze pan Marek zachwala jaki to super bank. Jeżeli mówimy o szacunku to z tego co czytam na innych portalach to oni (aleo) nie szanują nikogo.

Poznajcie drugą twarz pani Obrączki (IODO z aleo) na Portalu - rynek finansowy: płynny manewr: alebank.pl . Pani inspektor Lilianna mówi na tym portalu "na Rozporządzeniu RODO zyskały przede wszystkim osoby fizyczne" a także "Rozporządzenie było potrzebne przede wszystkim osobą fizycznym, aby przypomniec im o potrzebie ochrony danych osobowych...", a do nas piszą że nie podlegamy ochronie RODO. Pani inspektor niech się pani zdecyduje na jakąś wersję, może grzywna 20 mln. euro wam pomoże.

Czy ktoś próbował usunąc za pomocą tego formularza dane z aleo. Z tego co wiem to google zaleca najpierw kontakt z administratorem czyli aleo. Ja bym chciał żeby pani inspektor Lilianna usunęła moje dane z portalu aleo ING na moją prośbę, przecież wasza reklama brzmi liczą się Ludzie ! Przestańcie wysyłac do Ludzi tych samych sztampowych odpowiedzi.

Informacja UODO z dnia 07.03.2019r. Prezes UODO zawiadomiła Prokuratora Generalnego o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez spółkę która jako administrator stron internetowych żąda pieniędzy, oraz odmawia usunięcia danych osobowych. Dzwońcie na infolinię UODO 606-950-000, albo piszcie skargi na kancelaria@uodo.gov.pl

Odnośnie problemu Aleo i odmowy usunięcia danych - składajcie skargi do UODO, bo chyba taka jest poprawna ścieżka. A co do interesu społecznego, to kopia katalogu CEIDG jest już powszechnie dostępna, więc powielenie jej i umieszczenie w serwisie internetowym nie ma żadnego nadrzędnego celu. Co do możliwości wystawienia opinii o firmie - do tego nie jest potrzebne ani Aleo, ani wszystkie dane naszej firmy (zasada minimalizacji) - do wystawienia opinii o firmie wystarczy jej nazwa. Usunięcie danych z Aleo w żaden sposób nie ogranicza praw konsumentów do oceny naszej firmy. Więc cała ta argumentacja jest zupełnie błędna.

Zobaczcie na str. UODO. Jest już pierwsza kara dla firmy która nie przestrzega RODO prawie 1 mln. zł. Teraz następne tzw. wizytówki firm (min. aleo.com) publikujące nielegalnie dane z CEIDG powinny się zastanowic zanim ponownie odmówią usunięcia naszych danych ze swojej strony. Też już pisałem do UODO i przesłałem ich sztampową odpowiedz. Moje imię i nazwisko publikują nielegalnie w internecie, a sami się podpisują zespół aleo.

Decyzja PUODO wskazuje, że ta ukarana firma miała prawo do prowadzenia baz łączących dane firm z CEIDG i KRS i innych publicznych rejestrów. Kara nie stwierdza więc bezprawności działania tych firm ale dotyczy wyłącznie braku realizacji obowiązku informacyjnego do osób z CEIDG. Teraz wyobraźmy sobie, że decyzja ta się ostanie i stanie się linia orzeczniczą w kraju. Spowoduje to tyle, że przedsiębiorcy zaczną być zasypywani spamem od dziesiątek wywiadowni, namnoży się firm handlujących e-mailem i telefonem do firm, by obowiązek inf.spelniac tanio, sprzeciw przeciwko przetwarzaniu w przeważającej większości i tak będzie odrzucany, chyba że przedsiębiorca będzie umiał porządnie uzasadnić swój sprzeciw (powtarzam: PUODO nie dopatrzył się braku podstaw prawnych do tworzenia takich rejestrów i udostępniania ich dalej). Prowadzę firmę i sama korzystam z takiej wywiadowni. Liczba nierzetelnych kontrahentów-naciągaczy, nieomal puściła moją firmę z torbami. Dzięki wywiadowni mam możliwość skontrolować sobie kontrahenta, zanim udzielę mu kredytu kupieckiego. Szukanie informacji samemu było za długie.

Dziękujemy za wszystkie Wasze komentarze i wiadomości prywatne. Nie jesteśmy w stanie reagować na wszystkie sygnały, ale dostrzegamy, że ten temat nadal budzi wiele wątpliwości. Dlatego w najbliższych dniach zaktualizujemy ten artykuł, uzupełniając go o odpowiedzi na liczne pytania, które otrzymywaliśmy w komentarzach lub mailem.

Mili z decyzji UODO nie wynika czy ukarana firma miała prawo do publikowania danych z CEIDG (osób fizycznych). Kara tak jak piszesz dotyczy niespełnienia obowiązku informacyjnego. W moim komentarzu chciałem tylko zaznaczyc, że jest już pierwsza kara dla tzw. wizytówek firm publikujących dane osób fizycznych bez ich zgody, a jak wynika z decyzji UODO również bez poinformowania tych osób. Zgodnie z RODO każda osoba fizyczna ma uprawnienie do żądania usunięcia swoich danych. Największy problemem jak wynika z ww. wpisów jest brak pozytywnej reakcji na nasze żądania (dotyczy aleo.com).

Mili odnośnie wywiadowni to są one całkowicie nieużyteczne ponieważ bardzo często dane tam zawarte są już nieaktualne i właśnie przez te wywiadownie możesz iśc z torbami. Dlatego każdy może sprawdzic aktualne dane firmy w CEIDG, oraz w KRS.

Rodeo, sugerujesz że kara jest za umieszczanie wizytówek firm bez ich zgody, a tego decyzja absolutnie nie dotyczy. Giodo wypowiadalo się na temat działania firm typu "wizytówki w sieci" i nie dopatrzyło się uchybień w działaniu tych firm. Obecna kara jest za brak realizacji obowiązków informacyjnych i tylko za to (ta kara w mojej ocenie to absurd, moja skrzynka mailowa 25.05.18 pękala w szwach, urząd chce żeby ten proceder trwał dalej w najlepsze, a dla mnie te maile to był spam. Wg urzędu miałabym jeszcze biegać na pocztę by odbierać listy polecone z obowiązkiem inf.od wszystkich co umieścili dane mojej firmy w sieci??). Prawo do sprzeciwu ma każdy, nie oznacza ono jednak realizacji zadania z "urzedu", to nie jest prawo bezwzględne, m.in. wnioskodawca musi przedstawić szczególną sytuację warunkująca ten sprzeciw (chyba że przetwarzanie dotyczy marketingu, tu się tłumaczyć nie trzeba). Moje dane też wiszą w sieci i na serio nie rozumiem, co was w tym niepokoi? Że ktoś zarabia sobie pośrednio na istnieniu Waszej firmy? Póki mam firmę to dla mnie jest wszystko ok. Z resztą jeżeli uważasz, że Twoje dane są tam nielegalnie to najlepiej w mojej oceniezgłosić naruszenie do PUODO. A co do nierzetelności wywiadowni, masz w części rację ale dzięki systemowi mam w jednym miejscu np inf.o notowaniach na giełdach długow czy o postanowieniu o ogłoszeniu upadłości (w monitor gdzie są te dane nałogowo nie patrzę). Uważniej patrzę na klienta co zamawia u mnie towar na większą kwote a wywiadownia mi tu pomaga.

Zgodnie z art.43 kodeksu cywilnego firmą osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą jest jej imię i nazwisko. A więc otwierając taką działalność, musimy pogodzić się z tym, że nasze imię i nazwisko staje się w tym momencie firmą i jako takie nie podlega ochronie danych osobowych. Całe nieporozumienie bierze się stąd, że unijni urzędnicy określają taką firmę jako osobę prawną, choć w myśl polskiego prawa taką nie jest. Jeśli decydujemy się na prowadzenie działalności pod własnym nazwiskiem, to musimy się pogodzić z tym, że nasze imię i nazwisko przestają być "danymi osobowymi". Tak nakazuje prosty rozsądek i zdrowa logika. Chronienie danych, które są powszechnie dostępne w państwowych rejestrach to idiotyzm będący wykwitem bezmyślności unijnych urzędników i tępej nadgorliwości polskiego Urzędu Ochrony Danych.

Mili, używając określenia "wizytówki firm" mam na myśli między innymi panoramafirm, znanylekarz, yelp, targeo, oferteo, oraz aleo. Z wieloma tymi firmami niema problemu ponieważ istnieje możliwośc poprawienia swoich danych (danych firmy), lub ich usunięcia. Ale jeżeli przeczytasz artykuł Pani Karoliny, oraz komentarze np. Kamila, Magdaleny to zrozumiesz na czym polega nasz problem.

K-aac, Art. 43. Przepisy o ochronie dóbr osobistych osób fizycznych stosuje się odpowiednio do osób prawnych. Patrz także art. 23 i 24 k.c.
Art. 23. Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolnośc, cześc, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek,
......., pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.
Powołując się na te przepisy k.c. nie bardzo rozumiem o co Tobie chodzi.

Ponawiam pytanie Arka - bronią się wolnością słowa itp. a często te komentarze to oszczerstwa nie mające poparcia w rzeczywistości.

@Arek @M: kwestia, o której piszecie nie do końca jest związana z ochroną danych i prawami, jakie dla Was wynikają z RODO. Jeśli opinia jest nieprawdziwa, gowork radzi pracodawcom odpowiedzieć na zarzuty. Opinie mogą być skasowane, jeśli naruszają regulamin oraz na podstawie art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną powinny być skasowane, jeśli naruszają powszechnie obowiązujące prawo (np. są pomówieniami, zawierają groźby karalne). Wówczas nikt nie powinien pobierać od Was opłaty.

Nie wiem, czy sprawa aleo jeszcze kogos interesuje ale ja ze swojej strony zlozylem na nich skarge do RODO jakis rok temu poki co czekam na efelkty. Nie dopelnili obowiazku informacyjnego, odmowili skasowania danych osobowych, dane osobowe przetwarzaja w linkach, dane na ich stronie sa nieaktualne, wiec ciezko tez uznac ich argumanety co do rzetelnosci informacyjnej. Mam nadzieje, ze dostana pozadna kare.
Pozdrawiam czytajacych i ekipe Panoptykon.

Tak, mnie temat interesuje. Nie podałam we wniosku do CEIDG adresu stałego prowadzenia firmy, tylko adres do korespondencji dla Urzędów i rozliczeń. Nie ma tych danych we wpisie publicznym, są wszędzie kreski, a Aleo pobrało sobie te dane i teraz mój adres zameldowania, w którym mieszka tylko moja mama rencistka, jest na widok wszystkich popaprańców. Naprawdę pogratulować, zwłaszcza, że prowadze firmie zdalnie i nie życzę sobie wizytacji klientów w domu rodzinnym, w którym de facto i tak nie mieszkam. Dodatkowo zamieszczają informację o wspólnocie majątkowej z małżonkiem i mają celność w pismach mówić, że nie ujawniają osobistych danych. To co będzie danymi osobistymi jak nie imię i nazwisko, adres zamieszkania i poniekąd stan cywilny. Rozumiem, że jak założę portal z danymi moich eks w ramach przestrogi dla innych kobiet i podam ich prywatne dane, to też będę miała prawo do przetwarzania danych, bo kieruję się dobrem innych kobiet, by nie zostały tak potraktowane jak ja. Naprawdę wierutna bzdura.

Dla zainteresowanych, złożyłem wniosek dotyczący Aleo, przez formularz https://www.google.com/webmasters/tools/legal-removal-request?complaint_...

Moja prośba została odrzucona. Oto fragment treści wiadomości od Google:
Po przeanalizowaniu odpowiednich praw i uzasadnionych interesów związanych z problematycznymi treściami, z uwzględnieniem takich aspektów jak ich wpływ na Twoją karierę zawodową, firma Google postanowiła nie blokować dostępu do tych materiałów.

Na chwilę obecną zadecydowaliśmy o niepodejmowaniu działań w odniesieniu do tego adresu URL.

Mogą Państwo również wysłać prośbę o usunięcie bezpośrednio do webmastera witryny internetowej objętej zgłoszeniem. Webmaster może usunąć treść z sieci lub uniemożliwić jej wyświetlanie w wynikach wyszukiwania. Informacje na temat możliwości skontaktowania się z webmasterem witryny znajdują się na stronie https://support.google.com/websearch/answer/9109.

Jeśli w wynikach wyszukiwania Google wciąż pojawia się nieaktualna treść, można poprosić nas o zaktualizowanie lub usunięcie strony za pomocą naszego narzędzia do przesyłania próśb o usunięcie strony dostępnego pod adresem http://www.google.com/webmasters/tools/removals.

Znalazłem stronę która udostępnia dane z CEIDG, z tym, że dane są nieaktualne.
Strona nie podaje żadnych danych kontaktowych.
Domena jest polska (wykupiona w nazwa.pl), ale dane abonenta są uktyte (prawdopodobnie jest to osoba prywatna).

Co z tym zrobić?
Można to zgłosić do UODO?

Moze by pojsc w tym kierunku: róznica pomiedzy bazą CEIDG a upublicznianiem informacji przez prywatne firmy, portale typu "panorama firm" jest taka, że aby uzyskac dostep do danych na temat dzialanosci gospodarczej zachowanej w CEIDG trzeba najpierw wpisac podany na tej stronie kod i dlatego wyszukiwarki typu google nie są w stanie wyswietlac informacji z tej bazy. Natomiast wszelkie inne portale nie posiadaja takiego zabezpieczenia i dane sa dostepne po prostu przez wyszukiwarkę np google. Wobec tego portale te nie powinny rozpowszechniac tych danych albo zastosowac odpowiednie zabezpieczenie uniemozliwiajace wyszukiwarkom typu google wyswietlanie ich.

Dzisiaj dostałem telefon od Ochrony Konsumenta z informacją że moge być zagrożony nielegalnym przetwarzaniem danych z CEiDG w celach marketingowych. Dostałem informacje że podczas składania wniosku można gdzieś zaznaczyć czy wyraża się taką zgodę czy też nie - niestety przeglądając wniosek w CEiDG nigdzie nie znalazłem takiej informacji. Jedynie jest opcja wyłączenia jawności danych kontaktowych którą zaznaczyłem.

Sprawdzając w Google moją firmę po nazwie i NIPie znalazłem bardzo dużo stron które umieściły moje dane z CEiDG. Czy bez powiadomienia mnie i pytania o zgodę mogą te strony wystawić mi rachunek za reklamowanie (marketing) mojej firmy ?? - Taką informacje otrzymałem z Ochrony Konsumenta abym wypisywał do wszystkich tych stron i zakazał im publikować dane BO INACZEJ MOGĄ MI WYSTAWIĆ RACHUNEK.

CO mam robić ?

@Mariusz: Nie wydaje nam się, by było możliwe, że te firmy będą wystawiać Panu rachunki za prowadzenie marketingu - w końcu nie zamawiał Pan tych usług. Trudno nam ocenić, dlaczego UOKiK Pana przed tym przestrzega - może warto to wyjaśnić? Jeśli w CEIDG zaznaczył Pan zgodę na ujawnienie danych kontaktowych, nie oznacza to - tak jak piszemy w artykule - że ktokolwiek może sobie po nie sięgnąć bez uzasadnienia, poinformowania Pana o tym i wskazaniu podstawy prawnej. Firmy, które zdecydują się w jakiś sposób te dane wykorzystać muszą mieć do tego podstawę prawną, np. swój uzasadniony interes czy Pana zgodę, a w dodatku muszą Pana o tym poinformować. W każdej chwili może się Pan zgłosić do tych firm, by usunęły Pana dane. Dodatkowo polecamy odznaczyć zgodę w CEIDG.

Witam wszystkich. Czytając komentarze widzę, że nikt nie wygrał z ALEO (może poza @Endim). Czy coś się zmieniło w tej sprawie? Bo wygląda, że to RODO nie chroni jednoosobowych działalności gospodarczych. Mnie też aleo olało odpisując standardowe teksty.
Pozdrawiam wszystkich

Strony

Dodaj komentarz