DZIAŁANIA

20.04.2011

W dniach od 13 do 15 kwietnia odbyła się w Berlinie kolejna edycja Re:publici. Jest to największa konferencja  w Niemczech poświęcona szeroko rozumianemu społeczeństwu cyfrowemu.

W tegorocznej edycji Fundacja Panoptykon współorganizowała warsztat poświęcony retencji danych.

18.04.2011

14 kwietnia 2011 na Akademii Leona Koźmińskiego odbyła się konferencja pt. „Ochrona danych osobowych w prawie pracy i w prawie ubezpieczeń społecznych – stan obecny i perspektywy zmian”. Wydarzenie zorganizowało Kolegium Prawa ALK wspólnie z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kołem Naukowym Lege Artis oraz Biurem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Podczas konferencji referat pt. „Prywatność w miejscu pracy w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka” przedstawiła Dorota Głowacka reprezentująca Helsińską Fundację Praw Człowieka oraz Fundację Panoptykon.

 

16.04.2011

We wtorek, 12 kwietnia, w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się spotkanie pod hasłem „Regulacja internetu a prawa podstawowe”.  W gronie prawie 40 ekspertów z administracji publicznej, biznesu, świata akademickiego i organizacji społecznych dyskutowaliśmy nad wnioskami z pierwszego pół roku projektu „Sieć Panoptykon”. Celem spotkania była wymiana poglądów i zderzenie różnych punktów widzenia w kwestiach fundamentalnych dla regulacji Internetu w Polsce i Unii Europejskiej.

13.04.2011

W Sejmie dobiegają końca prace nad ustawą o systemie informacji oświatowej. Z uwagą przyglądamy się im od początku. Niestety proponowane rozwiązania budzą nasze poważne wątpliwości. Projekt przewiduje gromadzenie w jednym systemie szerokiego zakresu informacji o poszczególnych uczniach. Uważamy, że nie jest to konieczne do sprawnego zarządzania oświatą na poziomie centralnym, grozi natomiast poważnym ograniczeniem prawa do prywatności. Zakładane pozytywne skutki regulacji mogą okazać się nieadekwatne w stosunku do zagrożeń związanych ze zwiększeniem kontroli państwa nad jednostką oraz niebezpieczeństwem nieuprawnionego wykorzystania gromadzonych danych.

Dlatego przygotowaliśmy stanowisko, w którym zwracamy uwagę na potencjalne zagrożenia oraz wyrażamy wątpliwości dotyczące konstytucyjności proponowanych rozwiązań.

13.04.2011

7 kwietnia przedstawiciele i przedstawicielki organizacji społecznych i biznesu oraz blogerzy spotkali się z Premierem Donaldem Tuskiem. Dyskusja poświęcona była omówieniu kluczowych kwestii związanych z prawną regulacją Internetu. Poniżej prezentujemy relację filmową ze spotkania.

Relacja filmowa z debaty z Premierem:

13.04.2011

Serdecznie zapraszamy na kolejną rozmowę o społeczeństwie nadzorowanym:

NADZÓR, PRYWATNOŚĆ, MORALNOŚĆ
Rozmowa o kwestiach fundamentalnych

Na najbliższym seminarium chcemy wspólnie zastanowić się nad związkami między tymi trzema pojęciami. Zapytać o to, czy nadzór zabija moralność i czy prywatność może ją uratować...

Naszymi gośćmi będą Paweł Łuków i Marek Jerzy Minakowski.

Zapraszamy 19 kwietnia, we wtorek, o godz. 19.00. Nowy Wspaniały Świat (ul. Nowy Świat 63, I piętro).

07.04.2011

Premier, tak jak zapowiadał, spotkał się  ponownie przedstawicielami organizacji społecznych i blogerami, żeby porozmawiać o Internecie. Debata „Premier – internauci 2”, jak szybko ochrzciły ją media, miała miejsce 7 kwietnia w Sali Świetlikowej KPRM. Jak sam Premier przyznał na otwarciu, spotkaliśmy się o wiele za późno. Mimo, że spotkanie „rok po” wyglądało – w kwestii składu i aranżacji – niemal tak samo, jak pierwsze, trzeba z pewnym optymizmem stwierdzić, że nie zatrzymaliśmy się w tym samym punkcie.

04.04.2011

31 marca zorganizowaliśmy warsztat-seminarium „Prawne oblicza nadzoru”. Posumowaliśmy w ten sposób pierwsze pół roku projektu „Monitoring działań władz publicznych dotyczących problematyki społeczeństwa nadzorowanego”. W spotkaniu wzięli udział studenci prawa, aktywiści organizacji pozarządowych (Amnesty International, Projekt: Polska), pracownicy biura GIODO, sympatycy Fundacji i inne osoby zainteresowane problematyką nadzoru.

21.03.2011

10 lutego, podczas debaty nt. blokowania stron internetowych, Rzecznik Praw Obywatelskich wezwała przeciwników blokowania do pogłębienia i rozbudowania niektórych argumentów oraz do dostarczenia dowodów na poparcie wybranych tez. W odpowiedzi na apel prof. Lipowicz, Fundacja Panoptykon rozpoczęła akcję "Odpowiadamy Rzecznik Praw Obywatelskich", w ramach której zbieraliśmy informacje dotyczące  blokowania stron www i argumenty przeciwko takim działaniom.

W ubiegły poniedziałek Fundacja przesłała do biura Rzecznik odpowiedź na apel -  podsumowanie opinii i argumentów zebranych podczas akcji. Poza stanowiskiem Fundacji, do RPO trafiły także 3 dokumenty przygotowane przez ekspertów współpracujących z Panoptykonem:...

18.03.2011

Marcowe Seminarium Panoptykon poświęciliśmy reklamie behawioralnej w Internecie, a jego tytuł brzmiał: „Internet, biznes, manipulacja?”. W charakterze gości wypowiadali się Piotr „Vagla” Waglowski oraz Wojciech Ozimek. Seminarium otworzyło krótkie wprowadzenie Katarzyny Szymielewicz, która zakreśliła ramy tematyczne spotkania oraz zwróciła uwagę na kontrowersyjne aspekty działania firm zbierających w Internecie informacje o jego użytkownikach.

Relacja filmowa z seminarium:

Strony