DZIAŁANIA

28.06.2011

Zbliża się moment, w którym Unia Europejska wykrystalizuje swoje podejście do blokowania stron internetowych w kontekście walki z wykorzystywaniem seksualnym dzieci i rozpowszechnianiem obrazów tego wykorzystywania w Internecie. Chodzi oczywiście o wielokrotnie komentowany projekt dyrektywy w tej sprawie. Prezydencja węgierska narzuciła szybkie tempo i wygląda na to, że już w tym tygodniu instytucje unijne mogą wypracować kompromis. Wszystkie znaki wskazują też na to, że wygra opcja popierana przez środowiska internetowe i organizacje walczące o prawa człowieka: blokowanie będzie fakultatywne na poziomie UE, czyli pozostanie w gestii państw członkowskich. A tymczasem w Polsce, Minister Boni zaprosił nas i przedstawiciela Komisji Europejskiej do merytorycznej debaty na temat „blokować czy nie blokować”…

22.06.2011

W ramach toczącej się, dość gorącej debaty nad kształtem prawa o ponownym wykorzystaniu  informacji z sektora publicznego Internet Society Polska, Fundacja Panoptykon, Fundacja Nowoczesna Polska oraz Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania przygotowały wspólnie uwagi do udostępnionego nam projektu nowelizacji. Nasz główny postulat zmierza do zapewnienia zasady bezwarunkowości powtórnego wykorzystania informacji, czyli odebrania instytucjom publicznym prawa do arbitralnego narzucania zasad, na jakich obywatele czy firmy mogą przetwarzać uzyskane od nich informacje. Nasze poprawki zmierzają do pełnej realizacji stanowiska, jakie na ostatnim spotkaniu wygłosił Premier: wszystko, co zostało wytworzone za publiczne pieniądze, powinno być własnością publiczną.

14.06.2011

W dniach 14-16 czerwca w Waszyngtonie odbywa się 21. doroczna konferencja Computers, Freedom & Privacy: „The Future is Now”. Między 20.00 a 21.30 naszego czasu zapraszamy do oglądania relacji z panelu na temat globalnych wyzwań związanych z obowiązkową retencją danych. Wśród panelistów wystąpi Katarzyna Szymielewicz.

Obowiązkowe systemy retencji danych zmusiły dostawców usług internetowych i telekomunikacyjnych do gromadzenia i przechowywania informacji na temat wszystkich transakcji internetowych oraz przepływu informacji. Prawo do prywatności oraz wolność wypowiedzi i stowarzyszania się stanęły pod znakiem zapytania.

08.06.2011

7 czerwca 2011 r. Rząd zatwierdził założenia, które do ustawy przygotowało MSWiA. Zmiany dotyczą m.in. zasad odpowiedzialności pośredników internetowych (administratorów blogów, serwisów informacyjnych, portali aukcyjnych, wyszukiwarek internetowych etc.) za treść umieszczaną w sieci przez użytkowników (np. za bezprawne komentarze na forum). Projekt przewiduje wprowadzenie rozbudowanej procedury - tzw. Notice and Takedown na wzór systemu amerykańskiego, która ma umożliwiać skuteczną ochronę osób, których prawa zostały w ten sposób naruszone, przed podjęciem drogi sądowej.

07.06.2011

Kolejny etap rozmów z rządem: Ministerstwo Sprawiedliwości zaprosiło nas do rozmowy na temat blokowania sieci. Wciąż chodzi o projekt dyrektywy o zwalczaniu seksualnego wykorzystywania dzieci, a tak naprawdę o to, czy strony z pornografią dziecięcą będą w Polsce blokowane czy nie. Minister Dzialuk zadał nam jedno konkretne pytanie: czy są jakikolwiek warunki, pod którymi dopuścilibyśmy filtrowanie i blokowanie tego typu treści. Odpowiedź brzmiała: nie. Jednak jesteśmy gotowi do rozmowy o rozwiązaniach alternatywnych, na przykład usprawnieniu międzynarodowej procedury notice and take down (blokowanie bezprawnych treści u źródła). Na dzisiejszym spotkaniu ta rozmowa została dopiero rozpoczęta.

31.05.2011

W Belgradzie dobiega właśnie końca europejskie forum dialogu na temat zarządzania Internetem. Od czterech lat, pod marką EuroDIG, środowiska zainteresowane regulacją Internetu spotykają się, żeby dyskutować o najważniejszych wyzwaniach i wspólnie szukać rozwiązań.

Formuła EuroDIG jest analogiczna do światowego Internet Governance Forum: chodzi o stworzenie otwartej platformy dla nieformalnej wymiany poglądów pomiędzy administracją publiczną, środowiskami biznesowymi i akademickimi, aktywistami i organizacjami pozarządowymi.

26.05.2011

Dziś obrady Forum e-G8 przerwało wtargnięcie przedstawicieli organizacji wspierających społeczeństwa obywatelskie. W doniesieniach prasowych od razu zostali określeni jako „kontrkonferencja” oraz „civil society hack”.

Razem z 50 innymi organizacjami podpisaliśmy się pod apelem o uwzględnienie fundamentalnych praw i wartości w polityce internetowej G8. W ten sposób przyłączyliśmy się do protestu zorganizowanego przez La Quadrature du Net i innych działaczy internetowych, pod hasłem „G8 vs. Internet” (pisaliśmy o nim szczegółowo tutaj: Protest internautów - G8 vs. Internet) - przeciwko cenzurze i kontroli w sieci.

18.05.2011

Dziś Premier Donald Tusk spotkał się z organizacjami społecznymi, żeby przedyskutować najpilniejsze kwestie dotyczące przyszłości Internetu. Przełomowe okazało się oświadczenie Premiera, które w jasny i klarowny sposób określiło kierunek polityki informacyjnej państwa i sposób zarządzania informacją tworzoną z funduszy publicznych. Nowe podejście przełoży się na praktykę już wkrótce, podczas prac nad implementacją dyrektywy o wykorzystaniu informacji publicznej.

18.05.2011

Fundacja Panoptykon i cztery inne organizacje skierowały do Prezydenta Bronisława Komorowskiego list dotyczący uchwalonej niedawno ustawy o systemie informacji oświatowej. Wyrażamy w nim swoje wątpliwości co do zgodności ustawy z Konstytucją i apelujemy o skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego. Do wspólnego apelu dołączyliśmy stanowisko Panoptykonu przygotowane wcześniej z myślą o posłach, którzy w zeszłym miesiącu decydowali o losach projektu. Zawiera ono szersze omówienie naszych zastrzeżeń wobec ustawy.

17.05.2011

Jutro o 10 rano w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów poruszone zostaną najpilniejsze kwestie dotyczące przyszłości Internetu. Po raz kolejny Premier spotka się w tej sprawie z organizacjami społecznymi i blogerami.

Do tej pory miały miejsce trzy spotkania robocze ze stroną rządową. Pierwsza debata odbyła się 7 kwietnia. Celem jutrzejszej jest podsumowanie tego, co udało się osiągnąć w czasie wszystkich spotkań roboczych, a także ustalenie formuły dalszych rozmów.

Strony