DZIAŁANIA

18.05.2011

Fundacja Panoptykon i cztery inne organizacje skierowały do Prezydenta Bronisława Komorowskiego list dotyczący uchwalonej niedawno ustawy o systemie informacji oświatowej. Wyrażamy w nim swoje wątpliwości co do zgodności ustawy z Konstytucją i apelujemy o skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego. Do wspólnego apelu dołączyliśmy stanowisko Panoptykonu przygotowane wcześniej z myślą o posłach, którzy w zeszłym miesiącu decydowali o losach projektu. Zawiera ono szersze omówienie naszych zastrzeżeń wobec ustawy.

17.05.2011

Jutro o 10 rano w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów poruszone zostaną najpilniejsze kwestie dotyczące przyszłości Internetu. Po raz kolejny Premier spotka się w tej sprawie z organizacjami społecznymi i blogerami.

Do tej pory miały miejsce trzy spotkania robocze ze stroną rządową. Pierwsza debata odbyła się 7 kwietnia. Celem jutrzejszej jest podsumowanie tego, co udało się osiągnąć w czasie wszystkich spotkań roboczych, a także ustalenie formuły dalszych rozmów.

09.05.2011

9 maja Fundacja Panoptykon i Stowarzyszenie Projekt: Polska wystąpiły do senatorów z apelem o nieprzyjmowanie ustawy o systemie informacji oświatowej, która 15 kwietnia br. roku została uchwalona przez Sejm. Zdaniem obu organizacji, wejście w życie ustawy w obecnym brzmieniu uderzy w prawo do prywatności polskich uczniów.

Ustawa przewiduje, że w nowym systemie gromadzony będzie niezwykle szeroki zakres informacji o każdym, poszczególnym uczniu. Dane te mają być zbierane na bieżąco przez cały okres edukacji od przedszkola aż po przyjęcie na studia.

09.05.2011

9 maja 2011 r. Fundacja Panoptykon skierowała do Prezydenta Bronisława Komorowskiego list z prośbą o przekazanie przyjętej przez parlament ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia do Trybunału Konstytucyjnego – w celu dokonania oceny zgodności projektu z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej.

Ustawa przewiduje stworzenie ogromnego systemu, w którym znajdą się dane pacjentów dotyczące ich stanu zdrowia, udzielonych świadczeń medycznych, czy zażywanych leków. Informacje te zaliczają się do tzw. danych wrażliwych, objętych szczególną ochroną.  Mamy poważne wątpliwości, czy przyjęta ustawa zawiera wystarczające gwarancje ochrony prywatności pacjentów – czyli każdego z nas.

09.05.2011

W poniedziałek Minister Boni zorganizował kolejne z cyklu zapowiedzianych w czasie debaty z Premierem spotkań roboczych „strony społecznej” i „strony rządowej” na temat projektów zmian prawa kluczowych dla rozwoju Internetu. Mimo, że spotkanie miało być poświęcone ustawie medialnej – czyli głośnemu projektowi regulacji usług audiowizualnych w Internecie, z którego rząd wycofał się po protestach społecznych – po raz kolejny drążyliśmy temat powtórnego wykorzystania informacji publicznej. Jednak było warto wrócić do tej dyskusji: Minister Boni dał się przekonać do bardzo istotnej zmiany w projekcie założeń, dotyczącej zasad wykorzystywania informacji. 

06.05.2011

Fundacja Panoptykon, Internet Society Polska i Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska zaapelowały do polskich posłów do Parlamentu Europejskiego o poparcie bardzo ważnego wniosku w sprawie porozumienia ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement - Układ o Zwalczaniu Podrabiania w Handlu). O kontrowersjach związanych z ACTA pisaliśmy wielokrotnie, m.in. o tym, że według opinii 25 profesorów prawa autorskiego porozumienie jest w wielu punktach niezgodne z obowiązującym prawem europejskim.

04.05.2011

Odpowiadając na zaproszenie Ministra Boniego, przekazaliśmy ekspertom rządowym uwagi do dwóch - dyskutowanych obecnie w ramach spotkań roboczych z rządem - projektów (linkujemy ostateczne wersje, jakie zostały nam przekazane do konsultacji, po zmianach wprowadzonych przez Komitet Stały Rady Ministrów): 

21.04.2011

19 kwietnia w Nowym Wspaniałym Świecie odbyło się Seminarium Panoptykon na temat: "Nadzór, prywatność, moralność. Rozmowa o kwestiach fundamentalnych".

Poniżej prezentujemy relację video ze spotkania.

20.04.2011

W dniach od 13 do 15 kwietnia odbyła się w Berlinie kolejna edycja Re:publici. Jest to największa konferencja  w Niemczech poświęcona szeroko rozumianemu społeczeństwu cyfrowemu.

W tegorocznej edycji Fundacja Panoptykon współorganizowała warsztat poświęcony retencji danych.

18.04.2011

14 kwietnia 2011 na Akademii Leona Koźmińskiego odbyła się konferencja pt. „Ochrona danych osobowych w prawie pracy i w prawie ubezpieczeń społecznych – stan obecny i perspektywy zmian”. Wydarzenie zorganizowało Kolegium Prawa ALK wspólnie z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kołem Naukowym Lege Artis oraz Biurem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Podczas konferencji referat pt. „Prywatność w miejscu pracy w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka” przedstawiła Dorota Głowacka reprezentująca Helsińską Fundację Praw Człowieka oraz Fundację Panoptykon.

Strony