banki i finanse

16.09.2014

Banki wiedzą o nas dużo – znają naszą sytuację finansową i przyzwyczajenia konsumenckie, wiedzą gdzie byliśmy, dla kogo i za ile pracujemy. Są więc – obok ubezpieczycieli, operatorów telekomunikacyjnych czy instytucji służby zdrowia – najlepszą kopalnią wiedzy o każdym z nas. Postanowiliśmy sprawdzić, jak często i na jakich zasadach do tej kopalni zaglądają policja i inne służby. Nie ulega wątpliwości, że wiedza banków jest lepiej chroniona przed ich ingerencją, niż np. dane telekomunikacyjne (np. billingi).

25.08.2014

Ministerstwo Finansów zamierza utworzyć rejestr dłużników, w którym znajdą się informacje o osobach i firmach zalegających ze spłatą minimum 500 złotych z tytułu podatków, ceł lub innych publicznych należności. Zdaniem Fundacji Panoptykon pomysł ministerstwa zbyt głęboko ingeruje w prawo obywateli do prywatności.

22.07.2014

Ministerstwo gospodarki prowadzi prace nad zmianami w ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Ten ważny akt prawny reguluje m.in. zasady przetwarzania danych o niespłaconych długach. Panoptykon krytycznie odnosi się do wielu propozycji ministerstwa. Uważamy, że planowana rewolucja w sposobie prowadzenia prywatnych rejestrów dłużników wpłynie negatywnie na poziom ochrony praw obywateli-konsumentów.

02.07.2014

Czy gotówka zniknie? – zastanawia się Adam Grzeszak w artykule „Szelest znikających papierków”. Papierowy banknot jest niepraktyczny, drogi w produkcji i brudny, ale elektroniczne formy płatności też mają swoje wady:„Dla banków to prosta droga do szczegółowego poznania naszych zachowań konsumenckich: co i gdzie kupujemy, z jakich usług korzystamy, czy chorujemy i na co itd. Dostępu do takich informacji będą się domagały służby państwowe, ubezpieczyciele, banki będą miały pokusę by bazami danych o zachowaniu swoich klientów handlować”– zwraca uwagę Katarzyna Szymielewicz w rozmowie z dziennikarzem Polityki.

27.11.2013

Polski rząd negocjuje z Waszyngtonem umowę o przekazywaniu danych bankowych. To pokłosie przyjętej przez USA ustawy FATCA, której celem jest walka z unikaniem płacenia podatków.

23.10.2013

Europosłowie przyjęli dzisiaj rezolucję, która wzywa Komisję Europejską do zawieszenia porozumienia w sprawie przekazywania danych bankowych do USA. Na podstawie tzw.

09.09.2013

Poddanie się władzy algorytmów może mieć przykre i trudne do przewidzenia konsekwencje. Na własnej skórze przekonała się o tym jedna z czytelniczek bloga "Subiektywnie o finansach".

29.08.2013

Polski rząd rozpoczyna negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie przekazywania danych o klientach instytucji finansowych. To pokłosie przyjętej przez Waszyngton ustawy FATCA, której celem jest walka z unikaniem podatków. Mimo że FATCA jest wycelowana przede wszystkim w obywateli USA przebywających w Europie, będzie to kolejny wyłom w europejskim systemie ochrony danych osobowych. Europejskie organy niezmiennie podkreślają, że dane nie powinny wypływać poza granice UE bez odpowiednich gwarancji. A tych prawo Stanów Zjednoczonych nie przewiduje.

Strony