bazy danych

19.06.2015

Komisja Europejska pod koniec kwietnia przyjęła Europejską agendę bezpieczeństwa na lata 2015–2020 – nową strategię bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej. Agenda określa priorytetowe dla Unii zagrożenia – terroryzm, zorganizowaną przestępczość transgraniczną oraz cyberprzestępczość – i wskazuje, w jaki sposób UE może pomagać państwom w ich zwalczaniu. Większość narzędzi, które znalazły się w strategii, wiąże się z wymianą informacji (w tym danych o obywatelach) między różnymi instytucjami, dlatego też powtarzające się nawiązania do ochrony danych i proporcjonalności stosowanych środków nie powinny zaskakiwać.

02.03.2015

Element dekoracyjny - miniaturka infografiki pt. Rejestr PESELNiebawem zaczną obowiązywać nowe reguły przetwarzania danych z kluczowych rejestrów publicznych przez organy administracji. Jedną z najważniejszych zmian będzie poszerzenie dostępu do bazy danych PESEL. W praktyce ma być szybciej, łatwiej i wygodniej. Pytanie – dla kogo: przede wszystkim dla urzędników; czy również dla obywateli? Oceńcie sami. Przedstawiamy system PESEL, wyjaśniamy, kto ma dostęp do gromadzonych w nim danych i co z tego wynika.

24.02.2015

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych we współpracy z Ministerstwem Finansów oraz Prokuraturą Generalną pracuje nad stworzeniem Centralnej Bazy Rachunków. Ma ona umożliwić łatwe pozyskanie informacji o rachunkach i innych produktach finansowych należących do konkretnych podmiotów i osób. Korzyść z takiego rozwiązania mają odnieść zarówno instytucje publiczne (np. organy kontroli skarbowej czy służby), jak i osoby prywatne poszukujące informacji o finansowej historii spadkodawców.

11.02.2015
Element dekoracyjny

Od maja zeszłego roku obowiązują przepisy dotyczące profilowania osób bezrobotnych. Fundacja Panoptykon już na etapie prac legislacyjnych krytycznie oceniała pomysł resortu pracy. Projektowi zarzucaliśmy niekonstytucyjność, brak przejrzystości oraz dyskryminacyjny charakter. Jednym z istotnych problemów, na które zwracaliśmy uwagę, była kwestia zmiany profilu pomocy. Zdecydowaliśmy więc przyjrzeć się, jak wygląda to w praktyce. Wnioski z tego badania prezentujemy poniżej.

03.02.2015

Błękitne niebo, przestrzeń powietrzna, samolot, skrzydła – dla wielu są to pierwsze skojarzenia z wolnością. O samych lotniskach też myślimy w kategoriach swobody podróżowania. Niestety, współcześnie porty lotnicze stały się kolejną sceną odgrywanego na całym świecie teatru bezpieczeństwa. Mamy więc bramki do wykrywania broni, monitoring wizyjny całej przestrzeni lotniskowej oraz liczne bazy danych, które mają „złapać” potencjalnych terrorystów lub nielegalnych imigrantów. Wiele z tych środków prowadzi do naruszeń podstawowych praw i wolności człowieka.

17.12.2014

Prawdopodobnie jutro Trybunał Konstytucyjny wyda wyrok dotyczący zgodności ustawy o systemie informacji w ochronie

08.12.2014

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przygotowało projekt założeń projektu ustawy o rewitalizacji. Regulacja ma dać gminom narzędzia umożliwiające rewitalizację zdegradowanych obszarów.

25.11.2014
element dekoracyjny

Parlament Europejski czeka dzisiaj ważna decyzja. Europosłowie będą głosować nad przyjęciem rezolucji, która zakłada przekazanie Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) projektu kontrowersyjnej umowy dotyczącej przekazywania danych PNR do Kanady. Sędziowie mieliby ocenić go pod kątem zgodności z Kartą Praw Podstawowych. Fundacja Panoptykon zaapelowała do polskich europosłów o poparcie tej inicjatywy.

04.11.2014
element dekoracyjny

Rząd nie ustaje w wysiłkach stworzenia kompleksowego systemu przetwarzania informacji o osobach zadłużonych. Resorty finansów i gospodarki opublikowały niedawno nowe wersje projektów założeń dwóch ustaw regulujących kwestie dotyczące zbierania i udostępniania danych dłużników. Fundacja Panoptykon po raz kolejny apeluje, by ministerstwa nie forsowały rozwiązań, które mogą w drastyczny sposób ograniczyć prawo do prywatności obywateli.

Strony