bazy danych

10.09.2015
Kadr z animacji Nowoczesność. Samochód na sygnale jadący przez miasto.

Gdański system sterowania ruchem będzie rejestrował sygnały Wi-Fi i Bluetooth – tak wynika z informacji opublikowanych przez portal trójmiasto.pl i zaufanatrzeciastrona.pl. Urządzenia rejestrujące bezprzewodowe sygnały telefonów komórkowych mają umożliwić obliczenie czasu przejazdu na określonych odcinkach drogi. A co z ochroną prywatności?

24.08.2015
Element dekoracyjny

Pamiętacie kontrowersje wokół reformy urzędów pracy i profilowania osób bezrobotnych, która wprowadziła podział szukających pracy na trzy sztywne kategorie? Administracja zapewniała, że dzięki tym zmianom świadczenia będą lepiej dopasowane do potrzeb konkretnych osób, natomiast sami bezrobotni i udzielający im wsparcia urzędnicy alarmowali, że w praktyce bywa różnie. Spór o sens i skutki reformy podsyca brak rzetelnych informacji. Od jakich kryteriów i cech państwo uzależnia zaklasyfikowanie bezrobotnego do danej kategorii, a tym samym pulę dostępnych form wsparcia? Próbowaliśmy się tego dowiedzieć, ale Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej właśnie odmówiło nam dostępu do informacji.

30.07.2015
element dekoracyjny

Monopol danej firmy w zbyt wielu obszarach naszego cyfrowego życia nie służy prywatności. Nawet jeśli pojedyncze usługi nie niosą za sobą specjalnych zagrożeń dla danych czy bezpieczeństwa, to skupienie ich w jednym miejscu może rodzić pokusę skojarzenia ich ze sobą i nadużycia, znacznie zwiększa też potencjalne szkody w wypadku utraty kontroli nad nimi. 

20.07.2015

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że GIODO miał rację, zabraniając warszawskiemu Zarządowi Transportu Miejskiego sięgania po dane zbierane w Krajowej Ewidencji Podatników na potrzeby wydawania tzw. Karty Warszawiaka. GIODO w decyzji wydanej w październiku ubiegłego roku stwierdził, że warszawskie władze samorządowe, ZTM i Ministerstwo Finansów nie mają podstaw prawnych do wymieniania się informacjami o tym, kto płaci podatki w Warszawie. Do czasu rozstrzygnięcia sporu decyzja Inspektora była zawieszona, jednak po wyroku sądu zaczęła obowiązywać – ZTM nie może już zaglądać do ewidencji podatkowej.

19.06.2015

Komisja Europejska pod koniec kwietnia przyjęła Europejską agendę bezpieczeństwa na lata 2015–2020 – nową strategię bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej. Agenda określa priorytetowe dla Unii zagrożenia – terroryzm, zorganizowaną przestępczość transgraniczną oraz cyberprzestępczość – i wskazuje, w jaki sposób UE może pomagać państwom w ich zwalczaniu. Większość narzędzi, które znalazły się w strategii, wiąże się z wymianą informacji (w tym danych o obywatelach) między różnymi instytucjami, dlatego też powtarzające się nawiązania do ochrony danych i proporcjonalności stosowanych środków nie powinny zaskakiwać.

02.03.2015

Element dekoracyjny - miniaturka infografiki pt. Rejestr PESELNiebawem zaczną obowiązywać nowe reguły przetwarzania danych z kluczowych rejestrów publicznych przez organy administracji. Jedną z najważniejszych zmian będzie poszerzenie dostępu do bazy danych PESEL. W praktyce ma być szybciej, łatwiej i wygodniej. Pytanie – dla kogo: przede wszystkim dla urzędników; czy również dla obywateli? Oceńcie sami. Przedstawiamy system PESEL, wyjaśniamy, kto ma dostęp do gromadzonych w nim danych i co z tego wynika.

24.02.2015

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych we współpracy z Ministerstwem Finansów oraz Prokuraturą Generalną pracuje nad stworzeniem Centralnej Bazy Rachunków. Ma ona umożliwić łatwe pozyskanie informacji o rachunkach i innych produktach finansowych należących do konkretnych podmiotów i osób. Korzyść z takiego rozwiązania mają odnieść zarówno instytucje publiczne (np. organy kontroli skarbowej czy służby), jak i osoby prywatne poszukujące informacji o finansowej historii spadkodawców.

11.02.2015
Element dekoracyjny

Od maja zeszłego roku obowiązują przepisy dotyczące profilowania osób bezrobotnych. Fundacja Panoptykon już na etapie prac legislacyjnych krytycznie oceniała pomysł resortu pracy. Projektowi zarzucaliśmy niekonstytucyjność, brak przejrzystości oraz dyskryminacyjny charakter. Jednym z istotnych problemów, na które zwracaliśmy uwagę, była kwestia zmiany profilu pomocy. Zdecydowaliśmy więc przyjrzeć się, jak wygląda to w praktyce. Wnioski z tego badania prezentujemy poniżej.

03.02.2015

Błękitne niebo, przestrzeń powietrzna, samolot, skrzydła – dla wielu są to pierwsze skojarzenia z wolnością. O samych lotniskach też myślimy w kategoriach swobody podróżowania. Niestety, współcześnie porty lotnicze stały się kolejną sceną odgrywanego na całym świecie teatru bezpieczeństwa. Mamy więc bramki do wykrywania broni, monitoring wizyjny całej przestrzeni lotniskowej oraz liczne bazy danych, które mają „złapać” potencjalnych terrorystów lub nielegalnych imigrantów. Wiele z tych środków prowadzi do naruszeń podstawowych praw i wolności człowieka.

17.12.2014

Prawdopodobnie jutro Trybunał Konstytucyjny wyda wyrok dotyczący zgodności ustawy o systemie informacji w ochronie

Strony