dyskryminacja

08.03.2013

Relacja pacjent-lekarz z założenia charakteryzuje się pewną hierarchicznością. Lekarz ma przewagę w postaci posiadanej wiedzy i możliwości podejmowania wiążących decyzji. Nieświadomy różnych okoliczności pacjent często dobrowolnie poddaje się działaniom personelu medycznego. Stwarza to niestety ryzyko nadużyć, widocznych zwłaszcza w przypadku, gdy druga strona stawiana jest w podrzędnej sytuacji i traktowana paternalistyczne. Ten problem w sposób szczególny dotyczy kobiet.

21.02.2013

Amerykańscy urzędnicy nie mają problemu ze sprofilowaniem Palestyńczyka, ale nie potrafią sprawdzić w Google, że faktycznie przyleciał do USA na rozdanie Oscarów... Czytaj

04.02.2013

Algorytm Google oskarżony o rasizm: w odpowiedzi na zapytania zawierające nietypowe imiona typowe dla Afro-Amerykanów, wyszukiwarka Google wyświetla reklamy produktów dla osób mających konflikt z prawem. Więcej w portalu BBC

24.09.2012

5 września Europejski Inspektor Ochrony Danych, Peter Hustinx wydał opinię na temat powstającej bazy odcisków palców osób starających się o azyl w państwach Unii Europejskiej - EURODAC. Baza została utworzona na podstawie rozporządzenia Komisji Europejskiej z 11 grudnia 2000 r. jako narzędzie umożliwiające porównywanie odcisków palców osób starających się o azyl. 30 maja 2012 r. Komisja Europejska zmieniła to rozporządzenie, otwierając dostęp do bazy organom ścigania państw członkowskich oraz agencji Europol. Europejski Inspektor Ochrony Danych stwierdza, że chociaż dostępność bazy danych z odciskami palców może okazać się użytecznym dodatkowym narzędziem w zwalczaniu przestępczości, proponowana zmiana stanowi „poważną ingerencję w prawa osób, które potrzebują szczególnej ochrony”.

29.08.2012

Nowojorska policja przyznała, że od ponad sześciu lat inwigilowała na szeroką skalę lokalną społeczność muzułmańską. Działania te obejmowały podsłuchy, nadzorowanie meczetów oraz miejsc spotkań. Celem tej wzmożonej kontroli miało być przeciwdziałanie terroryzmowi. Jednak jak wynika z przesłuchania przeprowadzanego w sądzie w Nowym Jorku, ta operacja  nigdy nie doprowadziła do wszczęcia śledztwa w jakiejkolwiek sprawie.

06.08.2012

W zeszłym tygodniu Sąd Najwyższy Namibii wydał orzeczenie dotyczące sterylizacji kobiet zakażonych HIV. W trakcie procesu wykazano, że przeprowadzenie zabiegów bez zgody pacjentek stanowiło naruszenie ich praw. Wyrok ten ma charakter przełomowy szczególnie dlatego, że przypadki wymuszonej sterylizacji osób z HIV są odnotowywane w wielu miejscach na świecie. Pokazuje on również, że praktyki o charakterze eugenicznym nie należą tylko do mroków historii.

31.07.2012

Tuż przed EURO pisaliśmy o niezbędnych do bycia wolontariuszem podczas turnieju tzw. akredytacjach UEFA. W tekście „Kiedy nie można być kibicem?” informowaliśmy o naszym liście w tej sprawie do Rzecznik Praw Obywatelskich. Kilka dni temu Rzecznik wystąpiła do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, wskazując na niezgodność akredytacji z Konstytucją. Ponieważ EURO już się skończyło, Rzecznik chce, by wyciągnięto z tego lekcję, a Minister podjął działania legislacyjne „umożliwiające w przyszłości podczas wydawania opinii przez Policję poszanowanie zasad wynikających z Konstytucji RP”.

06.01.2012

Warszawski sąd okręgowy oddalił powództwo Sharmindera Puri o naruszenie dóbr osobistych przez Straż Graniczną. W ustnym uzasadnieniu wyroku sąd podkreślił, że doszło do naruszenia dóbr osobistych powoda, jednak uznał, że chociaż funkcjonariusze wykazali się brakiem kultury osobistej, to naruszenia te nie były bezprawne.

06.07.2011

David Lyon jest profesorem socjologii oraz prawa na Uniwersytecie Queen's w Kanadzie. Obszar jego zainteresowań zawodowych stanowią nowe zjawiska społeczne zachodzące we współczesnym świecie. Przede wszystkim globalizacja, sekularyzacja oraz społeczeństwo nadzoru.

Problemem społeczeństwa nadzoru (ang. surveillance society) Lyon zajmuje się od 20 lat. Jako Dyrektor Centrum Studiów nad Nadzorem wspólnie z międzynarodowym zespołem analizuje i bada ten problem na wielu płaszczyznach. Po raz pierwszy pojęcie „surveillance society” zostało użyte przez Gary’ego T. Marxa, w artykule z 1985 - "The Surveillance Society: the threat of 1984-style techniques" w The Futurist.

18.05.2011

Wraca temat obowiązkowych badań cytologicznych i mammograficznych. Pierwotnie badania miały być realizowane w ramach badań pracowniczych, dlatego miały objąć tylko kobiety zatrudnione na umowę o pracę. Teraz media donoszą, że resort zdrowia chce wpisać obowiązek badań profilaktycznych do ustawy o zdrowiu publicznym.

Strony