dyskryminacja

11.04.2014

Senat przyjął ustawę dającą podstawy do profilowania osób bezrobotnych przez urzędy pracy. Osoby bezrobotne dzielone będą na trzy kategorie, a zakwalifikowanie do określonej grupy będzie warunkowało to, jakiej pomocy urząd pracy udzieli konkretnej osobie. Nie wiadomo jednak, jakie dane będą brane pod uwagę przy profilowaniu ani w jaki sposób będą one wpływały na ustalenie kategorii. Brak zgody na profilowanie będzie wiązał się z utratą statusu bezrobotnego, a więc prawa do pomocy w znalezieniu pracy, ubezpieczenia i zasiłku. Bezrobotny nie będzie miał prawa odwołania się od decyzji urzędnika, przesądzającej przyporządkowanie do określonej kategorii. Pomysł resortu pracy budzi poważne wątpliwości co do zgodności z konstytucją.

28.02.2014

Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny nie sprzeciwiła się rządowej propozycji profilowania osób bezrobotnych. Tymczasem projekt resortu pracy jest obarczony wadami, które mogą powodować jego niezgodność z konstytucją. Prawdopodobnie jednak nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia zostanie przegłosowana przez Sejm bez większych przeszkód.

30.01.2014

W październiku zeszłego roku polski rząd zdecydował się wesprzeć starania Krakowa w wyścigu o organizację zimowych igrzysk olimpijskich w 2022 r. Według rządu oraz władz Krakowa igrzyska wiążą się z prestiżem oraz rozwojem gospodarczym. Planom złożenia oficjalnej aplikacji do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego towarzyszy propaganda sukcesu i modernizacji. Kraków (oraz cała Małopolska) ma doświadczyć prawdziwego „skoku cywilizacyjnego”. Wielomilionowe inwestycje mają zapewnić wzrost PKB oraz doprowadzić do spadku bezrobocia. Wielkie imprezy sportowe to jednak również ogromne koszty: społeczne, ekonomiczne, ekologiczne; to zwiększenie nadzoru i ograniczenie praw człowieka. Te koszty nie powinny być pomijane. Podobnie jak głos obywateli, którzy będą te koszty ponosić.

16.01.2014

O pomyśle Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) dotyczącym profilowania pomocy dla bezrobotnych pisaliśmy już na początku stycznia. Jest to jedna z flagowych propozycji składających się na reformę urzędów pracy – budzi ona jednak wiele kontrowersji, łącznie z wątpliwościami co do jej zgodność z konstytucją.

02.01.2014

Bezrobocie jest trudnym wyzwaniem dla polityki państwowej. Jego ciągły wzrost w ostatnich latach (zgodnie z ostatnimi danymi stopa bezrobocia w Polsce wynosi 13,5%) negatywnie odbija się na życiu milionów obywateli i obywatelek. Sytuację pogarsza kryzys i ogólnoeuropejskie tendencje prowadzące do kurczenia się rynku pracy. Wiele osób liczy na zdecydowaną odpowiedź państwa w postaci aktywnej polityki społecznej. Co jednak, jeśli te działania opierają się na kontrowersyjnych metodach, które mogą prowadzić do ograniczenia praw i wolności obywatelskich?

21.10.2013

Szwedzka policja korzystała z rejestru Romów. W bazie tej zgromadzono informacje o ponad 4 tysiącach osób, w tym tysiącu dzieci. Oficjalnie dane te były przetwarzane dla celów walki z przestępczością i prowadzenia polityki imigracyjnej. Te zapewnienia nie uspokoiły szwedzkiej opinii publicznej. Rewelacje dziennika Dagens Nyheter dotyczące rejestru o wdzięcznej nazwie „Wędrowcy” wywołały u naszych północnych sąsiadów ogromne poruszenie.

12.08.2013

Szwedzka afera dotycząca wykorzystywania danych osobowych gromadzonych w publicznych rejestrach przez biznes prowokuje do pytań o sytuację w Polsce. U nas instytucje publiczne nie mogą handlować danymi osobowymi, jednak firmy korzystają z tych informacji, które są publicznie dostępne (np. Krajowy Rejestr Sądowy). Osobna ścieżka umożliwia firmom ubezpieczeniowym sięganie do danych medycznych.

03.07.2013

Pierwsza część nagrania otwartego spotkania o profilowaniu już do obejrzenia na naszej stronie. Pozostałe części nagrania w drodze.

27.06.2013

Spotkanie "Anonimowi, wolni użytkownicy sieci czy sprofilowani odbiorcy usług internetowych" już za nami. Dla nas były to bardzo ciekawe i inspirujące dwie godziny. Gorąco dziękujemy wszystkim, którzy z byli wczoraj z nami, za udział i ciekawe głosy w dyskusji! Wkrótce na naszej stronie opublikujemy filmową relację ze spotkania.

08.03.2013

Relacja pacjent-lekarz z założenia charakteryzuje się pewną hierarchicznością. Lekarz ma przewagę w postaci posiadanej wiedzy i możliwości podejmowania wiążących decyzji. Nieświadomy różnych okoliczności pacjent często dobrowolnie poddaje się działaniom personelu medycznego. Stwarza to niestety ryzyko nadużyć, widocznych zwłaszcza w przypadku, gdy druga strona stawiana jest w podrzędnej sytuacji i traktowana paternalistyczne. Ten problem w sposób szczególny dotyczy kobiet.

Strony