Internet

21.01.2011

10 stycznia rozpoczeliśmy kampanię pod hasłem: „Tak czy nie dla blokowania Internetu? Napisz swoje 'pięć tez'!” Najbliższy miesiąc może się okazać rozstrzygający dla przyszłości wolnego Internetu w Polsce i w Unii Europejskiej. Dlatego wezwaliśmy organizacje pozarządowe, publicystów, blogerów i polityków do dyskusji na temat sensowności filtrowania i blokowania stron internetowych, jako narzędzia walki z pornografią dziecięcą. Zgodnie z zapowiedzią, publikujemy wszystkie nadsyłane do nas głosy w tej dyskusji.

20.01.2011

W ramach cyklu „8 wykładów na nowe tysiąclecie” Alek Tarkowski, dyrektor Centrum Cyfrowego Projekt: Polska, wygłosił na Uniwersytecie Warszawskim wykład „WikiLeaks – Sezam czy puszka Pandory”.

20.01.2011

Zdaniem Europejskiego Stowarzyszenia Dostawców Usług Internetowych (EuroISPA), usunięcie treści źródłowych o charakterze pornograficznym jest „jedynym” skutecznym „środkiem technicznym”, którego wprowadzenie przyniesie oczekiwany efekt. Operatorzy zwracają uwagę na to, że poprzez samo blokowanie stron, treści pornograficzne nie znikają z sieci i są dostępne dla osób, które mogą stanowić realne zagrożenie dla dzieci.

"Jeśli chcemy by dyrektywa dotycząca wykorzystywania seksualnego dzieci była jak najbardziej restrykcyjna, należy położyć nacisk na stworzenie skutecznych procedur szybkiego lokalizowania i usuwania cyberpornografii" twierdzi Malcolm Hutty, prezes EuroISPA. 

18.01.2011

W odpowiedzi na wezwanie Komisji Europejskiej do konsultacji „kompleksowej strategii w sprawie ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej” swoje stanowisko przesłał także bardzo istotny gracz na „rynku prywatności”: europejskie portale społecznościowe. Co prawda nie ma w tym gronie najpotężniejszego portalu w Europie, czyli amerykańskiego Facebooka, nie mniej jednak to głos firm, które wspólnie mają kilkanaście milionów użytkowników i znaczący wpływ na realia ochrony prywatności w Internecie. Dlatego jest to stanowisko ważne i dla Komisji Europejskiej i dla nas. Komentujemy najważniejsze, z naszego punktu widzenia, tezy i propozycje sformułowane przez przedstawicieli europejskich portali społecznościowych.

18.01.2011

Od kilku miesięcy na forum międzynarodowym, w tym w ramach Unii Europejskiej, toczy się intensywna dyskusja na temat neutralności sieci. Ten proces może mieć bezpośrednie przełożenie na kształt regulacji dotyczącej zasad funkcjonowania Internetu w przyszłości, dlatego warto go śledzić. Urząd Komunikacji Elektronicznej włączył się do rozmowy, organizując własne konsultacje na ten temat. Kilka dni temu Prezes UKE opublikowała podsumowanie stanowisk, jakie zajęli w tej sprawie główni gracze ze środowiska telekomunikacyjnego (TP S.A., PIKE, KIGEiT, PIIT) oraz przedstawiciele biznesu (Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan). 

16.01.2011

15 stycznia Fundacja Panoptykon przekazała Komisji Europejskiej swoje stanowisko w konsultacjach "Całościowego podejścia do kwestii ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej" ogłoszonego przez Komisję Europejską w komunikacie z 4 listopada 2010 r. Konsultacje stanowią część procesu przygotowania nowej dyrektywy, która ponownie w sposób kompleksowy ma uregulować zasady ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej.

W naszym stanowisku staramy się wyjść od kwestii najbardziej zasadniczych, a mianowicie aksjologii stojącej za proponowanymi zmianami.

12.01.2011

Sąd Apelacyjny w Łodzi wydał właśnie precedensowe orzeczenie, uznając, że światową wyszukiwarkę Google można pozwać w Polsce. Orzeczenie - które nie dotyczy jeszcze meritum sporu, ale rozstrzyga niezwykle istotne w tej sprawie kwestie jurysdykcyjne - zostało wydane w związku z głośną sprawą Karoliny.

12.01.2011

Sąd w amerykańskiej Wirginii zażądał od serwisu społecznościowego Twitter ujawnienia informacji dotyczących osób, które zdaniem śledczych mogły mieć związek z wyciekiem treści tysięcy depesz dyplomatycznych udostępnionych przez WikiLeaks, m.in. Juliana Assange'a oraz szeregowego Bradleya Manninga.

W dokumencie z 14 grudnia sąd stwierdził, że ma wiarygodne podstawy, by sądzić, że żądane informacje mają znaczenie dla prowadzonego śledztwa. Twitter dostał na odpowiedź trzy dni. Ostatecznie poinformował o całej sprawie tych swoich użytkoweników, których dane miały zostać ujawnione. Jak donoszą media, zgodę na to wyraził - mimo początkowego zakazu - sąd. Sam portal oświadczył natomiast, że prowadzi politykę informowania swoich klientów o złożonych przez władze wnioskach o udostępnienie ich danych.

10.01.2011

Najbliższy miesiąc może się okazać rozstrzygający dla przyszłości wolnego Internetu w Unii Europejskiej. A zatem w Polsce też. Toczą się, i to w dość dynamicznym tempie, prace nad dyrektywą o zwalczaniu seksualnego wykorzystywania dzieci, która jako jedną z metod walki z pornografią dziecięcą przewiduje blokowanie stron internetowych.

Jako społeczeństwo obywatelskie jesteśmy zobowiązani zabrać głos w tej sprawie i sprawić, aby stał się słyszalny, zanim w naszym imieniu – ale bez konsultacji z nami – o przyszłości Internetu zadecydują nasi przedstawiciele w strukturach Unii Europejskiej. Dlatego właśnie teraz wzywamy wszystkich, dla których wolność w Internecie nie jest bez znaczenia, do dyskusji na temat sensowności blokowania stron internetowych, jako narzędzia walki z pornografią dziecięcą. I Ty możesz ogłoscić swoich "pięć tez"!

10.01.2011

Dlaczego blokowanie Internetu nie jest dobrym narzędziem w walce z pornografią dziecięcą?

1. Blokowanie stron nie działa, tj. nie ogranicza dostępu do pornografii dziecięcej

Jest wiele dowodów i argumentów za tym, że samo zablokowanie dostępu do strony internetowej nie służy zablokowaniu dostępu do niepożądanych treści, przede wszystkim:

Strony