monitoring wizyjny

18.11.2016

Patrzymy władzy na ręce: niemal równo rok temu Straż Graniczna dostała nowe uprawnienie do montażu kamer przy drogach w pobliżu granic. Po roku spytaliśmy, jak to uprawnienie jest wykorzystywane. Odpowiedź okazała się tylko trochę zaskakująca: wcale.

14.11.2016

Kolejna wygrana w sądzie przeciwko PKP SA: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie potwierdził, że spółka musi odpowiedzieć na pytania dotyczące kamer na dworcach. Z pytaniami o monitoring m.in. na Dworcu Centralnym w Warszawie zwróciliśmy się do PKP SA jeszcze w 2014 r. Spółka uchyliła się odpowiedzi na większość naszych pytań twierdząc, że żądane przez nas dane nie są informacją publiczną. Dowiedzieliśmy się wtedy również, że kamery nie służą dobru publicznemu, np. poprawie bezpieczeństwa, a interesom gospodarczym PKP –- „zwiększeniu dyscypliny i wydajności pracy” oraz „usprawnieniu procesów zarządzania”. Niestety ze stanowiskiem spółki zgodził się WSA w Warszawie, do którego wystąpiliśmy ze skargą. Dopiero wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego zmienił niekorzystną dla nas interpretację i teraz po powtórnym wyroku I instancji liczymy na uzyskanie informacji, na które czekamy już prawie trzy lata. Mimo perturbacji w rozgrywce w

06.11.2016
Element dekoracyjny

8 września 2016 r. w warszawskim tramwaju linii 22 został napadnięty prof. Jerzy Kochanowski, który zwrócił na siebie uwagę agresorów tym, że rozmawiał ze znajomym po niemiecku. Sprawa wywołała duże poruszenie. Zarząd Tramwajów Warszawskich w oświadczeniu zapowiedział konkretne działania mające zapobiegać podobnym zdarzeniom w przyszłości. Reakcja władz Spółki cieszy, niepokoi nas jednak jeden z głównych elementów zapowiadanych zmian – wyposażenie wszystkich tramwajów w pełny monitoring. Kamery nie powstrzymają przemocy. Ich instalowanie będzie natomiast oznaczało dalszą ingerecją w prywatność pasażerów. Zaapelowaliśmy do spółki Tramwaje Warszawskie o poszukanie bardziej adekwatnego rozwiązania.

09.09.2016
Element dekoracyjny

W minionych wakacyjnych miesiącach zapewne wielu z Was podróżowało po Polsce pociągami. Czy wiecie kto, jak i po co Was wtedy nagrywał? Co się dzieje z nagraniami z Waszym udziałem? Spróbujcie się dowiedzieć – tłumaczymy, jak to zrobić.

Oni o nas coraz więcej, my o nich – wciąż za mało. „Oni” to władza: służby specjalne, rozmaite publiczne podmioty, ale też różne firmy, np. internetowe. „My” to zwykli obywatele – użytkownicy Internetu, pracownicy, podróżnicy. Nagrywani i śledzeni coraz częściej w coraz to innych okolicznościach naszego życia. Długo można dyskutować o tym, do czego to prowadzi i jakie są skutki ciągłego nadzoru. Jednak filozoficzną dyskusję o jego immanentnych cechach trzeba czasem sprowadzić do konkretu: próby przełamania dysproporcji informacyjnej pomiędzy „nadzorcami” a „nadzorowanymi”. Na przykład pomiędzy PKP SA, która administruje największymi dworcami w kraju i zainstalowanymi tam kamerami, a pasażerami.

05.07.2016

Kto ma kamerę, ten ma władzę. Dlaczego? Ponieważ dysponuje nagraniami i może je wykorzystywać do swoich celów. A także dlatego, że pośrednio wpływa na nasze zachowanie, które zmieniamy, gdy jesteśmy obserwowani. Jednak to nie wystarczy. Władze Żywca postanowiły nie tylko nagrywać, ale też bezpośrednio zarządzać mieszkańcami miasta. Na razie tymi, którzy korzystają z przejścia podziemnego.

08.06.2016
Ilustracja do tekstu - ikona megafonu

Kamery na dworcach to informacja publiczna – nie miał dziś wątpliwości Naczelny Sąd Administracyjny, który uwzględnił naszą skargę kasacyjną w sporze z PKP SA. Przypomnijmy: niemal dwa lata temu złożyliśmy do PKP SA wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej kamer na dworcach kolejowych w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu i Gdańsku. Chcieliśmy dowiedzieć się m.in. ile jest kamer i czy nagrywają dźwięk. Ku naszemu zaskoczeniu, spółka nie udostępniła nam tych informacji (w przeciwieństwie do innych spółek kolejowych), twierdząc, że służą one wyłącznie realizacji jej celów gospodarczych. Stanowisko to – ku naszemu jeszcze większemu zdziwieniu – podzielił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Potrzebna była dopiero skarga kasacyjna, którą złożył w naszym imieniu mec. Paweł Litwiński, by stwierdzić coś oczywistego: obywatele mają prawo do wiedzy, czy i w jaki sposób obserwowani są na dworcach kolejowych.

08.06.2016

„Cel monitoringu wizyjnego ukierunkowany jest na interes gospodarczy Spółki, a nie zapewnienie porządku czy bezpieczeństwa publicznego” – stwierdziła zarządzająca dworcami PKP SA, nie udzielając odpowiedzi Fundacji Panoptykon na pytania o liczbę kamer na największych polskich dworcach oraz to, czy nagrywają one dźwięk. Dzisiaj o 13 kwestię, czy kamery dotyczą ogółu społeczeństwa i czy ono ma prawo do wiedzy na ich temat, rozstrzygnie Naczelny Sąd Administracyjny.

To już kolejna odsłona naszego sporu z PKP SA o dostęp do informacji o monitoringu zainstalowanym na największych dworcach kolejowych w Polsce. We wrześniu 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził wprawdzie, że PKP SA ma obowiązek odpowiadać na pytania o informację publiczną, ale uznał też, że nasze pytania o liczbę kamer, zasady dostępu do nagrań oraz możliwość nagrywania przez nie dźwięku sfery publicznej nie dotyczą.

17.05.2016
megafon

Przed wyborami parlamentarnymi uczestniczyliśmy w przygotowaniu kwestionariusza zbierającego informacje o doświadczeniu i poglądach kandydatów na posłów i senatorów. Chcieliśmy się dowiedzieć, co sądzą o ustawie o monitoringu wizyjnym, ochronie danych osobowych czy przyznawaniu służbom dodatkowych kompetencji i kontroli nad nimi. Niestety, wielu z kandydatów, którym udało się zdobyć mandat posła lub senatora, nie zdecydowało się na udzielenie odpowiedzi, nawet na część pytań. Przed wyborami utrudniało to świadome oddanie głosu, obecnie - utrudnia rozliczenie działań parlamentarzystów.

12.05.2016

Z końcem kwietnia formalnie zakończyliśmy projekt „Państwo a biznes nadzoru”. Przez 20 miesięcy zbieraliśmy i analizowaliśmy informacje o narzędziach nadzoru wykorzystywanych przez różne instytucje publiczne, staraliśmy się interweniować i nagłaśniać nadużycia. Oto wybrane efekty naszych działań:

29.04.2016

Na każdym kroku państwo zbiera informacje o nas i je analizuje. Robi to, by nami zarządzać, wykrywać nadużycia czy też dbać o bezpieczeństwo. Instytucje publiczne wykorzystują w tym celu rozmaite narzędzia – od kamer monitoringu wizyjnego przez karty miejskie po programy do analizowania treści w Internecie pod kątem słów kluczowych czy śledzenia aktywności pracowników w sieci. Jakie instytucje korzystają z narzędzi nadzorczych, czy są to tylko służby czy też na przykład władze samorządowe? Jakie informacje o obywatelach zbierają i co z nimi robią? Czy dzielą się nimi z innymi podmiotami? Jakie kwoty z kieszeni podatnika przeznaczają na zakup i utrzymanie takich urządzeń?

Strony