ochrona zdrowia

04.09.2013

Od lipca tego roku pacjenci i pacjentki mogą uzyskać drogą elektroniczną informacje o udzielanych im świadczeniach zdrowotnych. Umożliwia to uruchomiony przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) specjalny serwis internetowy – Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP). Niedawno zapytaliśmy NFZ o podstawę prawną funkcjonowania systemu oraz o to, komu i jakie dokładnie dane są w jego ramach udostępniane.
Oto najważniejsze informacje dotyczące nowego systemu NFZ.

29.07.2013

Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia od początku budziła spore kontrowersje. W 2011 roku, po przyjęciu przepisów przez Sejm, apelowaliśmy do Prezydenta Bronisława Komorowskiego, by przed podpisaniem ustawy skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Niestety Prezydent nie skorzystał wówczas ze swoich uprawnień. Jednak dwa lata później sprawą informatyzacji ochrony zdrowia zajęła się Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz.

26.07.2013

Rzecznik Praw Obywatelskich kwestionuje zgodność z konstytucją zasad tworzenia rejestów medycznych. Wniosek skierowany do Trybunału Konstytucyjnego dotyczy tych przepisów ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, które upoważniają ministra zdrowia do tworzenia rejestrów w drodze rozporządzenia. Wniosek RPO wpisuje się w długą dyskusję dotyczącą niedostatecznych gwarancji ochrony prywatności w nowym - obecnie wdrażanym - systemie. Na problemy z tym związane (w tym zasady tworzenia rejestrów) zwracaliśmy uwagę w kwietniu tego roku w naszym wystąpieniu do Rzecznik Praw Obywatelskich.

25.07.2013

W lipcu tego roku Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) uruchomił serwis internetowy, który udostępnia pacjentom informacje o udzielonych im świadczeniach zdrowotnych raz ich kosztach. System jest nieobowiązkowy i przetwarza tylko niektóre dane o pacjentach. Informacje te jednak wciąż mogą być łakomym kąskiem np. dla firm ubezpieczeniowych.

19.06.2013

Informatyzacja ochrony zdrowia to trudny orzech do zgryzienia. Ostatnia kontrola Najwyższej Izby Kontroli wskazuje, że wprowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej czy e-recepty może znacznie się opóźnić. Z kolei ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia wciąż wzbudza wątpliwości, które być może rozstrzygną się dopiero przed Trybunałem Konstytucyjnym.

10.05.2013

Informacja o niepłodności, liczbie pobranych gamet, przebiegu ciąży, dacie urodzenia dziecka – m.in. takie dane znajdą się w tworzonym przez Ministerstwo Zdrowia rejestrze medycznie wspomaganej prokreacji.  Inicjatywa Ministerstwa związana jest z rozpoczęciem programu finansowania procedury in vitro ze środków publicznych. Niestety konieczność gromadzenia w rejestrze długiej listy danych wrażliwych może budzić wątpliwości.

17.04.2013

Wielkie bazy danych, integrujące bardzo szczegółowe informacje o milionach obywateli, wywołują również wielkie problemy. Zagrożenia wynikające z gromadzenia danych uczniów i przedszkolaków oraz informacji o naszym zdrowiu dostrzegła Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) Irena Lipowicz. W swoich ostatnich wystąpieniach wskazuje na problemy związane z Systemem Informacji Oświatowej oraz Systemem Informacji w Ochronie Zdrowia. Z satysfakcją przyjęliśmy zaangażowanie Rzecznik w te tematy i postanowiliśmy rozwinąć wątpliwości dotyczących obu systemów w naszych – przekazanych do Biura RPO – stanowiskach.

10.04.2013

Zastosowanie technologii cyfrowych w sektorze medycznym może przynieść wiele korzyści. Dlatego Unia Europejska intensywnie rozwija rozwiązania w zakresie e-zdrowia. Nie należy jednak zapominać o drugiej stronie medalu: wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych stanowi duże wyzwanie dla ochrony prywatności. Na problemy związane z przetwarzaniem danych medycznych zwrócił niedawno uwagę Europejski Inspektor Ochrony Danych (EDPS).

08.03.2013

Relacja pacjent-lekarz z założenia charakteryzuje się pewną hierarchicznością. Lekarz ma przewagę w postaci posiadanej wiedzy i możliwości podejmowania wiążących decyzji. Nieświadomy różnych okoliczności pacjent często dobrowolnie poddaje się działaniom personelu medycznego. Stwarza to niestety ryzyko nadużyć, widocznych zwłaszcza w przypadku, gdy druga strona stawiana jest w podrzędnej sytuacji i traktowana paternalistyczne. Ten problem w sposób szczególny dotyczy kobiet.

22.02.2013

Informacje o osobach uzależnionych od narkotyków będą zbierane w jednej centralnej bazie danych. Mają do niej trafiać dane dotyczące anonimowych osób. W praktyce jednak będą one na tyle konkretne, że trzeba liczyć się z ryzykiem ich identyfikacji. Takie rozwiązanie jest nie tylko niepotrzebne, ale również niebezpieczne!

Strony