prawo autorskie

07.11.2011

Kontrowersyjne porozumienie w sprawie ochrony praw własności intelektualnej w Internecie, negocjowane przez organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi oraz firmy z branży telekomunikacyjnej od 2009 r., staje się faktem. 7 listopada na spotkaniu Grupy Internet – międzybranżowej platformy działającej przy Ministerstwie Kultury – został przyjęty i otwarty do podpisu ostateczny tekst porozumienia. Wolę podpisania wyraziły: Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, Grupa Allegro (jako przedstawiciel KPP Lewiatan), Stowarzyszenie Wydawców Repropol, Izba Wydawców Prasy, Fundacja Ochrony Twórczości Audiowizualnej FOTA, Zawiązek Producentów Audio – Video – ZPAV oraz Polskie Stowarzyszenie Wydawców Muzycznych. Jak widać, w tym gronie brakuje kluczowych organizacji z branży internetowej. Co to oznacza dla użytkowników Internetu?

26.10.2011

Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi wyszły do firm z branży telekomunikacyjnej z propozycją zawarcia "nieformalnego porozumienia", które ma na celu zaangażowanie dostawców usług internetowych i dzierżawców łączy w ściganie domniemanych naruszeń praw autorskich. W liście otwartym skierowanym do Ministra Kultury pytamy: czy Ministerstwo oficjalnie promuje tę ideę i w oparciu o jaką podstawę prawną podejmowane miałyby być te działania, a także czy Ministerstwo jest świadome związanych z nimi ograniczeń dla praw wszystkich użytkowników sieci.

05.10.2011

Kontrowersyjne porozumienie ACTA zostało podpisane przez przedstawicieli ośmiu państw: Stanów Zjednoczonych, Australii, Kanady, Japonii, Korei Południowej, Maroka, Nowej Zelandii i Singapuru. Przedstawiciele Unii Europejskiej, Meksyku oraz Szwajcarii również wzięli udział w ceremonii i zapewnili o swoim wsparciu dla inicjatywy, jednak na razie nie podpisali porozumienia.

06.09.2011

Creative Commons Polska poszukuje 6-8 osób chętnych pomóc w pracach organizacyjnych w trakcie trwania konferencji Creative Commons Global Summit (więcej informacji o wydarzeniu Creative Commons global summit 2011), która będzie obywać się w dniach 16-18 września w Warszawie.

Osoby chętne lub mogące pomóc w znalezieniu takowych prosimy o kontakt na adres cc@creativecommons.pl.

29.07.2011

Sąd Najwyższy orzekł, że British Telecommunications musi blokować dostęp do Newzbin.com - strony internetowej, która ułatwia pobieranie "pirackiego" oprogramowania dystrybuowanego przez Usenet. Do tego celu BT ma posłużyć się systemem Cleanfeed, który został stworzony do walki z dziecięcą pornografią w sieci.

01.07.2011

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakończyło właśnie konsultacje społeczne w sprawie kluczowych dokumentów wyznaczających podejście do ochrony własności intelektualnej u Unii Europejskiej. Chodzi o oficjalną strategię Komisji Europejskiej w zakresie ochrony praw własności intelektualnej i projekt dyrektywy w sprawie dzieł osieroconych. Debata na temat kierunków reformy prawa autorskiego i systemu patentowego w Europie jest bardzo gorąca. Polski rząd do tej pory zajmował pozycję zdecydowanie konserwatywną, co dało się zauważyć w toku konsultacji dotyczących dyrektywy IPRED. Czy jest szansa, że "coś drgnie" w MKiDN pod wpływem opinii społecznych? Zobaczymy.

30.06.2011

28-29 czerwca miało miejsce spotkanie OECD (organizacji skupiającej 34 państwa) poświęcone gospodarce internetowej. W związku z wydarzeniem wydano komunikat dotyczący formułowania zasad polityki w obszarze internetu.

Dokument popiera m.in. promowanie wolnego przepływu informacji czy inwestycje w szybkie sieci. Jednocześnie jednak stwierdza, że pośrednicy internetowi mogliby pomagać posiadaczom praw autorskich w egzekwowaniu praw lub redukowaniu nielegalnych treści w sieci.

23.05.2011

W ramach koalicji European Digital Rights, do której należy Fundacja Panoptykon, opublikowany został raport-cień dotyczący reformy zasad egzekwowania praw autorskich. Z raportu wynika, że twórcy prawa unijnego „zabijają” gospodarkę cyfrową, działają na szkodę konsumentów i stwarzają zagrożenie dla podstawowych praw człowieka.

Strony