prawo autorskie

25.04.2012

Europejski Inspektor Ochrony Danych Osobowych (EDPS) wydał wczoraj opinię na temat ACTA. To ważny głos w europejskiej debacie na temat tego kontrowersyjnego porozumienia. EDPS podkreślił, że środki egzekwowania praw własności intelektualnej w środowisku cyfrowym mogą zagrażać prywatności i ochronie danych osobowych, jeżeli nie będą implementowane we właściwy sposób.

17.02.2012

Premier Donald Tusk wypowiedział się dziś kategorycznie za odrzuceniem ACTA. Wygląda na to, że decyzją szefa rządu ta inicjatywa została skazana na polityczną śmierć. Przynajmniej w Polsce. Premier poinformował, że wysłał do przywódców partii należących do Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim apel o odrzucenie ACTA w kształcie wynegocjowanym przez Komisję Europejską. Usłyszeliśmy też zapowiedź kompleksowej reformy prawa autorskiego w celu jego dostosowania do realiów świata cyfrowego. Czy tu już koniec ACTA? Nie całkiem, ale jesteśmy zdecydowanie bliżej końca.

26.01.2012

W tym sporze nie chodzi o "promowanie piractwa". Chodzi o powstrzymanie nowej fali nadzoru nad społeczeństwem; o wolny i otwarty Internet; o zachowanie proporcji między ochroną interesów milionów użytkowników i wartości, dzięki którym rozwija się sieć, a zabezpieczaniem komercyjnych interesów jednej branży przemysłu. Przypominamy o tym, ponieważ coraz częściej i z coraz większym niepokojem czytamy, jak na różnych formach walka z ACTA jest utożsamiana z promowaniem nielegalnej wymiany plików. Spór internautów z rządem, który z sieci wylał się już na ulicę, i trwające od miesięcy protesty organizacji pozarządowych mają naprawdę o wiele poważniejsze podstawy.

20.01.2012

W imieniu Asimov Foundation Fundacja Panoptykon zaprasza wszystkich zainteresowanych tematyką prawa autorskiego na warsztaty „V4 – zmiana idei prawa autorskiego”, które odbędą się w dniach 19-20 marca 2012 r. w Budapeszcie.

Prawo autorskie ma bezpośredni związek z funkcjonowaniem współczesnego społeczeństwa, kulturą czy nowoczesnymi technologiami. Musi to zostać uwzględnione przy tworzeniu przepisów, które mają regulować tę dziedzinę.

05.12.2011

Znana jest już opinia GIODO na temat porozumienia zawartego między dostawcami usług internetowych a środowiskiem związanym z zarządzaniem i ochroną praw autorskich. O kontrowersyjnym porozumieniu informowaliśmy już w ubiegłym miesiącu. Wtedy również wystąpiliśmy o zajęcie stanowiska w sprawie do GIODO i UOKiK-u. Z pisma GIODO z 28 listopada skierowanego do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wynika, że porozumienie zagraża prawu do prywatności, tajemnicy korespondencji oraz uznawanym w demokratycznym państwie zasadom przetwarzania danych osobowych.

28.11.2011

Wspólnie z grupą organizacji pozarządowych wysłaliśmy list powitalny do Ministra Administracji i Cyfryzacji. Gratulujemy Michałowi Boniemu nominacji, a jednocześnie przypominamy o najważniejszych wyzwaniach, jakie czekają go w nowej roli. Pod listem podpisały się wszystkie organizacje pozarządowe zaangażowane w dotychczasowy dialog z rządem wokół regulacji Internetu i praw człowieka. Uważamy, że konieczne jest przekształcenie nieformalnego dialogu w stałe i otwarte forum do konsultacji społecznych, oparte o konkretne procedury i podstawy prawne.

26.11.2011

Trybunał Sprawiedliwości UE wydał przełomowy wyrok potwierdzający, że nie można zobowiązywać dostawców Internetu do monitorowania i filtrowania przesyłanych treści. Do nakładania takich obowiązków dążą m.in. niektóre organizacje chroniące prawa autorskie. Zagrażają w ten sposób bardzo ważnej zasadzie funkcjonowania Internetu - zasadzie neutralności. Wyrok oznacza, że konieczne będzie opracowanie takiej metody ochrony tych praw, która zachowa neutralność sieci.

22.11.2011

Komisarz Neelie Kroes w najostrzejszym z dotychczasowych wystąpień skrytykowała aktualny stan rzeczy odnośnie ochrony praw autorskich w środowisku cyfrowym. Przemówienie wygłoszone w czasie Forum w Avignon - dorocznej imprezy skupiającej polityków i przedstawicieli biznesu - w sposób bardzo zdecydowany zarysowało kierunek zmian przeciwny do lansowanego przez potężne lobby rozrywkowe. Komisarz opowiada się za nowymi modelami biznesowymi, elastycznym systemem prawnym i innowacyjnością. Domaga się umieszczenia w centrum debaty artystów, a nie coraz bardziej zbędnych pośredników:

17.11.2011

W ubiegłym tygodniu pisaliśmy o kontrowersyjnym porozumieniu w sprawie ochrony praw własności intelektualnej w Internecie, zawartym przez organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi oraz firmy z branży telekomunikacyjnej. Argumentowaliśmy, że wielu postanowień tego porozumienia nie da się realizować zgodnie z obowiązującym prawem. Chodzi o takie działania, jak: wzajemne przekazywanie informacji o rzekomych naruszeniach praw autorskich, zabezpieczanie danych osobowych użytkowników na potrzeby ewentualnych postępowań czy "eliminowanie naruszeń" przez dostawców usług internetowych. Sygnatariusze porozumienia odpierali nasze zarzuty lakonicznym "nikt tu nie zamierza łamać prawa, więc nie ma problemu". Uznaliśmy, że o to, czy rzeczywiście nie ma, warto zapytać Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów...

17.11.2011

Powołanie wyspecjalizowanego resortu, który zajmie się w sposób kompleksowy regulacją Internetu to postulat, który wielokrotnie podnosiliśmy w rozmowach z ustępującym rządem. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, którego powstanie potwierdził dziś premier Donald Tusk, zajmie się między innymi kluczowymi dla rozwoju polskiego społeczeństwa informacyjnego projektami teleinformatycznymi, a także polityką rozwoju nowych technologii w pozostałych resortach.

Strony