prawo

31.03.2016
Ilustracja do tekstu - ikona megafonu

W grudniu 2015 r., krótko po zamachach w Paryżu, Komisja Europejska opublikowała projekt dyrektywy o zwalczaniu terroryzmu. Nowe prawo miałoby zastąpić obowiązującą obecnie decyzję ramową z 2002 r. i wprowadzić w życie zalecenia z rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2178 przewidując karanie za udział w szkoleniach terrorystycznych, podróżowanie za granicę w celach terrorystycznych oraz organizowanie i finansowanie takich podróży. Projekt KE objął także wprowadzenie odpowiedzialności karnej za inne aktywności związane z działalnością organizacji terrorystycznych. Komisja zdecydowała się również zrezygnować z przeprowadzenia oceny skutków wprowadzenia nowej regulacji, podkreślając potrzebę wzmocnienia środków na rzecz bezpieczeństwa w UE.

24.03.2016

Wciąż nie poznaliśmy projektu przygotowywanej od miesięcy ustawy antyterrorystycznej. Zamiast tego mamy kolejne zapowiedzi i podsycanie emocji, które zapanowały w całej Europie po zamachach w Brukseli. Wygląda na to, że przy okazji rozwiązywania konkretnych problemów, np. z koordynacją działań służb, rząd próbuje wykorzystać tragiczne wydarzenia i panującą atmosferę strachu, by jeszcze dokręcić nadzorczą śrubę. Dzisiejsze zapowiedzi rządu wskazują, że prawa człowieka, w tym prawo do prywatności, mogą zostać poważnie ograniczone.

17.03.2016

Ministerstwo Finansów na początku lutego przedstawiło projekt ustawy zakładającej powołanie spółki celowej, która przygotować ma rozwiązania informatyczne dla administracji podatkowej. Nowe narzędzia służyć mają analizie prawdopodobieństwa występowania naruszeń prawa podatkowego w oparciu o dane o podatnikach z systemów teleinformatycznych ministra finansów, organów administracji podatkowej oraz kontroli skarbowej. Choć projekt wywołał sporą dyskusję, nie dotyka ona sedna problemu: czy automatyczne profilowanie podatników rzeczywiście pozwoli wyłapać tych nieuczciwych, jednocześnie nie narażając na błędne decyzje wszystkich pozostałych?

14.03.2016

Możliwość wykorzystania tzw. owoców zatrutego drzewa, tzw. ustawa inwigilacyjna i przyznanie ministrowi sprawiedliwości stanowiska prokuratora generalnego – partia rządząca wprowadza głębokie zmiany w obszarze polityki karnej i służb specjalnych. Najbardziej zadziwiające jest to, że nazywa to demontażem państwa policyjnego stworzonego przez poprzedników.

09.03.2016

Trybunał Konstytucyjny uznał dziś, że cała przyjęta w grudniu tzw. ustawa naprawcza, zmieniająca zasady funkcjonowania Trybunału, narusza Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej. Bardzo cieszymy się z tego wyroku, ponieważ zakwestionowane dziś przepisy uniemożliwiały pracę Trybunału, czyli stanie na straży praw człowieka, również prawa do prywatności. Trybunał wielokrotnie wypowiadał się w ważnych dla nas sprawach [AKTUALIZACJA].

08.03.2016

Zapraszamy do odwiedzania Obywatelskiego Obserwatorium Demokracji! Ta wspólna inicjatywa grupy organizacji pozarządowych powstała w odpowiedzi na niepokojące zmiany w sposobie stanowienia prawa w Polsce. Na stronie Obserwatorium Demokracji gromadzone są i udostępniane rzetelne opinie, ekspertyzy i stanowiska dotyczące zarówno projektowanych, jak i przyjętych zmian prawnych. Publikowane dokumenty przygotowywane są przez organizacje pozarządowe działające na rzecz poszanowania i ochrony praw człowieka, przejrzystości i odpowiedzialności władz publicznych w Polsce.

Na stronie Obserwatorium Demokracji gromadzone są materiały odnoszące się do tych aktów prawnych, które dotyczą praw i wolności obywatelskich, demokratycznego ładu prawnego i ustroju państwa oraz usytuowania instytucji publicznych i obywatelskich w systemie prawa.

17.02.2016
Obrazek

Niezależna, zewnętrzna kontrola nad pozyskiwaniem informacji o obywatelach i informowanie ich o tym, że byli inwigilowani – to kluczowe postulaty, o których mówili dziś przedstawiciele koalicji organizacji pozarządowych na spotkaniu w Kancelarii Prezydenta RP.

Dwa tygodnie temu podczas spotkania, do którego doszło przy okazji protestu przeciwko inwigilacji, prezydent Andrzej Duda zgodził się z przedstawicielami organizacji pozarządowych, że przepisy regulujące uprawnienia służb wymagają zmian. Na dzisiejszym spotkaniu, na którym prezydenta reprezentował minister Andrzej Dera, przedstawiciele organizacji pozarządowych powtórzyli swoje postulaty i wskazali kierunki, w jakich powinny pójść zmiany.

12.02.2016

Mało co wywołuje tak duży społeczny sprzeciw, jak przestępstwa wobec dzieci – szczególnie te o charakterze seksualnym. Chęć przeciwdziałania im jest jedną z rzeczy, które łączą ponad społecznymi i politycznymi podziałami. Ale czy stanowi ona wystarczającą podstawę do tego, by wprowadzać rozwiązania, które prawdopodobnie nie wyeliminują żadnego problemu, za to mogą stworzyć wiele nowych zagrożeń? Mowa o rejestrze przestępców seksualnych – sztandarowym pomyśle Ministerstwa Sprawiedliwości.

10.02.2016
element dekoracyjny

Projekt 500+ to nie tylko wsparcie dla rodzin, ale też poważne wyzwania dla prywatności obywateli. Te, na które zwracaliśmy uwagę w czasie konsultacji, pozostają aktualne, a tymczasem na horyzoncie pojawiły się kolejne. Okazało się bowiem, że już po zakończeniu konsultacji do projektu „dorzucono” propozycje zmian w ustawie o ochronie danych osobowych, które – zgodnie z opinią GIODO – „całkowicie przebudowują model przetwarzania danych osobowych przez podmioty publiczne”. I to w fatalnym kierunku!

08.02.2016
Element dekoracyjny

W ubiegłym tygodniu Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał nowelizację ustawy o policji, która według nas narusza prawa człowieka i jest niezgodna z Konstytucją. W związku z tym w miniony piątek, 5 lutego, zorganizowaliśmy w Warszawie przed Pałacem Prezydenckim protest przeciwko nowemu prawu. Nasza demonstracja miała charakter merytoryczny i dotyczyła wyłącznie zagrożeń dla prawa do prywatności. Naszym celem było wyrażenie sprzeciwu wobec przyjętych rozwiązań oraz zmotywowanie władzy do podjęcia działań zmierzających do zmiany przepisów, które weszły w życie 7 lutego, i do przyjęcia rozwiązań prawnych zapewniających realną kontrolę nad działaniami służb.

Strony