prawo

03.02.2016
Element dekoracyjny

Rząd skierował do Sejmu projekt o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – tzw. „500+”. Wzięliśmy udział w konsultacjach projektu i zgłosiliśmy szereg krytycznych uwag. Wskazywaliśmy m.in. na to, że zakłada on stworzenie kolejnej centralnej bazy danych, do której trafi wiele danych na temat rodzin korzystających ze świadczeń, a które przechowywane będą aż przez 10 lat. Ponadto w projekcie używane są bardzo ogólne pojęcia, np. marnotrawienia – resort rodziny nie wskazuje, w jaki sposób miałaby zostać podjęta decyzja, że środki są „marnotrawione”. Do tego projekt zakłada likwidację krótkiego wywiadu środowiskowego i zastąpienie go długim – co może doprowadzić do gromadzenia przez administrację bardzo dużej ilości wrażliwych – i zupełnie niepotrzebnych – danych.

Nasze uwagi nie zostały uwzględnione. W projekcie wprowadzono kilka zmian w zakresie komentowanych przez nas artykułów, ale mają one jedynie kosmetyczny charakter. Nasza krytyka pozostaje zatem aktualna i liczymy na to, że chociaż posłowie się nią zainteresują.

03.02.2016
Obrazek do tekstu - zadowolona para otoczona czarnymi postaciami

Dołączcie do protestu przeciwko inwigilacji! Bądźcie z nami w najbliższy piątek o godz. 20:00 pod Pałacem Prezydenckim. Dlaczego? 29 stycznia Senat przyjął nową ustawę o policji, która czeka na podpis Prezydenta RP. Środki przewidziane w nowej ustawie ułatwiają służbom dostęp do danych internetowych oraz umożliwiają im inwigilację na większą skalę. Ustawa nie rozwiązuje dotychczasowego problemu braku kontroli nad służbami, lecz go pogłębia. Piątkowy protest przeciwko zwiększaniu uprawnień policji i służb specjalnych organizujemy wspólnie z Amnesty International Polska i Akcją Demokracja.

21.01.2016
Obrazek

W najbliższych dniach odbędzie się kilkadziesiąt demonstracji przeciwko przyjętej kilka dni temu przez Sejm tzw. ustawie inwigilacyjnej. Ta nowelizacja ułatwia służbom wgląd do informacji o naszej aktywności w Internecie i utrzymuje zbyt swobodny dostęp do billingów. Choć nie zaakceptował jej jeszcze Senat ani nie podpisał prezydent, kształt nowych przepisów jest już przesądzony. Nowe prawo wejdzie w życie 7 lutego. Po co więc demonstrować w tej przegranej sprawie? Bo rządzący muszą dostać jednoznaczny sygnał, że nie ma zgody na ograniczanie wolności pod pretekstem zwiększenia bezpieczeństwa. Im ten sygnał będzie silniejszy, tym lepiej.

Protest jak referendum

15.01.2016

Uporządkowanie zasad i stworzenie mechanizmów kontroli nad dostępem do danych internetowych – tak, ułatwiony dostęp do tych danych – nie. Tak pokrótce chcemy odpowiedzieć na podnoszony w trakcie prac nad projektem ustawy o policji argument, że popieramy włączenie do projektu danych internetowych. Minister Maciej Wąsik podnosił w ramach dyskusji, że Fundacja Panoptykon sama zabiegała o wspólne uregulowanie zasad dostępu do danych telekomunikacyjnych i internetowych. To prawda, tyle że chodziło nam o podwyższenie standardów ochrony praw obywateli, a nie o równanie w dół, z którym mamy do czynienia obecnie.

14.01.2016

W Sejmie trwają prace nad projektem zmian w ustawie o policji. Wczoraj posłowie pracujący w specjalnej podkomisji wysłuchali odczytanego przez przedstawiciela Fundacji Panoptykon apelu 10 organizacji pozarządowych o dokonanie zmian w projekcie. Naszym zdaniem narusza on bowiem konstytucyjne prawo do prywatności. Ustawie zarzucamy przede wszystkim brak realnej i silnej kontroli nad sięganiem po dane telekomunikacyjne (np. billingi) i dane internetowe. Drugim problemem jest znaczne ułatwienie służbom sięgania po informacje o naszej aktywności w sieci (dane internetowe).

12.01.2016

Od lat zabiegamy o to, by działania służb były poddane niezależnej kontroli. Dzięki ujawnieniu danych dotyczących „skali billingowania” pomogliśmy zainicjować debatę publiczną na ten temat. Zabraliśmy merytoryczny głos w postępowaniu w Trybunale Konstytucyjnym. Potem krytycznie oceniliśmy nieudaną próbę wdrożenia wyroku Trybunału przez poprzedni rząd, a kilka tygodni temu – jeszcze gorszy projekt zgłoszony przez posłów PiS-u. Teraz wraz z grupą 9 organizacji pozarządowych apelujemy do pracujących nad tym projektem posłów Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rezygnację z rozwiązań zagrażających prawom obywateli i zapewnienie realnej kontroli nad działaniami służb.

28.12.2015
Ilustracja do tekstu - ikona megafonu

Mimo apeli organizacji pozarządowych (m.in. Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska), Rzecznika Praw Obywatelskich i Krajowej Rady Sądownictwa Prezydent Andrzej Duda podpisał dziś nową ustawę o Trybunale Konstytucyjnym.

27.12.2015

Obowiązujące przepisy nie gwarantują kontroli nad sięganiem przez służby po dane telekomunikacyjne, np. billingi – tak w 2014 r. orzekł Trybunał Konstytucyjny i nakazał ich poprawienie w ciągu 18 miesięcy. Jednak projekt nowej ustawy o policji, który 23 grudnia został opublikowany na stronie internetowej Sejmu jako propozycja wykonania tego wyroku, nie poprawi obecnej sytuacji. Fikcyjna kontrola nad działaniami służb, wykorzystywanie billingów we wszystkich sprawach, a nawet w celach analitycznych, brak ochrony tajemnicy adwokackiej to najpoważniejsze braki projektu.

23.12.2015

Brak niezależnej kontroli nad służbami i zbyt łatwy dostęp służb do danych telekomunikacyjnych obywateli także w błahych sprawach – to główne grzechy projektu zmiany ustawy o policji, który złożyli dziś w Sejmie posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Propozycja ta niemal w całości powtarza projekt, który zaledwie kilka miesięcy temu był procedowany w parlamencie na wniosek senatorów z klubu Platformy Obywatelskiej. I, podobnie jak pierwowzór, rozmija się z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, który w lipcu 2014 r. nakazał ustawodawcy stworzenie niezależnego, zewnętrznego mechanizmu kontroli nad służbami w zakresie sięgania po billingi i inne dane telekomunikacyjne obywateli.

18.12.2015
element dekoracyjny

Organizacje zajmujące się monitorowaniem tworzonego prawa, otwartością procesu legislacyjnego i praworządnością po raz kolejny w tym tygodniu upominały się u rządzących o zwiększenie przejrzystości procesu legislacyjnego i umożliwienie im zabierania głosu.

W apelu do Sejmu i Senatu zwróciliśmy się o umożliwienie nam zabrania głosu i wysłuchanie naszych opinii w związku z trwającymi w Sejmie pracami nad projektem zmian ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Projekt ten w sposób bezpośredni dotyczy ochrony praw i wolności obywatelskich. Apel podpisały organizacje: Amnesty International Polska, Fundacja im. S. Batorego, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Instytut Spraw Publicznych, INPRIS - Instytut Prawa i Społeczeństwa, Fundacja Panoptykon, Sieć Obywatelska Watchdog Polska.

Strony