programy masowej inwigilacji

14.01.2015

Czy mamy prawo do informacji o tym, z kim współpracują nasze służby specjalne? Organizacje pozarządowe (m.in. w ramach akcji „100 pytań”) zapytały polskie służby o współpracę z amerykańską Agencją Bezpieczeństwa Narodowego (NSA) i udział w konkretnych programach masowej inwigilacji. Niektóre – jak CBA – w odniesieniu do dwóch konkretnych programów opowiedziały przecząco. Inne, w tym ABW, w żadnej kwestii nie chciały ani potwierdzić, ani zaprzeczyć. Teraz w sądach administracyjnych trwa batalia prawna: dziś – 14 stycznia – sąd oddalił naszą skargę na decyzję ABW. Chcieliśmy wiedzieć, czy ABW współpracowała z amerykańską Agencją Bezpieczeństwa Narodowego w ramach programów Oakstar i Orangecrush oraz Buffalogreen.>/p>

30.12.2014

Amerykańskie i brytyjskie agencje wywiadowcze podejmą się każdego sposobu i sięgają po wszystkie dostępne środki, aby złamać możliwość szyfrowania komunikacji w sieci.

12.12.2014

W 2013 r. gazety „The Guardian” i „The Washington Post” ujawniły informacje o programach masowej inwigilacji stosowanych przez rząd USA. Od tego czasu tematem poważnie zajęły się liczne organizacje pozarządowe oraz instytucje broniące praw człowieka. W nowym raporcie Grupa Robocza art. 29 analizuje, w jaki sposób nadzór w komunikacji elektronicznej wpływa na zakres ochrony praw człowieka.

25.11.2014

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez kanadyjską organizację większość ludzi na świecie słyszała o Edwardzie Snowdenie i jego historii. Spośród 23 tys. przepytanych osób, pochodzących z różnych krajów, 60% wskazało, że zapoznało się z informacjami dotyczącymi amerykańskich programów masowej inwigilacji. Badanie było przeprowadzone m.in. w Niemczech, Kanadzie, Kenii, Meksyku, Polsce, Szwecji, USA czy Indiach. Jednak wiedza o skandalu dotyczącym NSA nie sprawiła, że większość z badanych zaczęła szyfrować maila czy stosować inne środki zabezpieczające ich komunikację w sieci. Stosunkowo najwięcej, bo aż 69% badanych z Indii (spośród tych którzy dowiedzieli się o Snowdenie) podjęło takie kroki. Na drugim miejscu są Meksykanie, a na trzecim obywatele Chin. Wśród Amerykanów zaledwie 39% badanych zaczęło interesować się wiedzą o szyfrowaniu, a wśród Polaków 32%.

17.11.2014

SKW nadużywa prawa, aby blokować obywatelom dostęp do informacji publicznej. Nie dostaliśmy odpowiedzi na żaden z trzech wniosków, jakie w ostatnich miesiącach złożyliśmy do SKW. We wszystkich wnieśliśmy skargi na bezczynność – chcemy, by sąd zobowiązał służbę do udzielenia odpowiedzi na nasze pytania. I we wszystkich trzech sprawach nasi przeciwnicy wykorzystali kruczki prawne: zażądali wyłączenia sędziów. Powoduje to przedłużenie sprawy o kilka miesięcy. SKW jest wytrawnym graczem w „Dostęp do informacji publicznej. Czarny scenariusz”. Każdy kruczek prawny jest dobry, by przedłużyć czas łamania prawa – nieudostępniania obywatelom informacji, która im się należy.

10.11.2014

W tym tygodniu możecie nas spotkać na dwóch ciekawych, międzynarodowych wydarzeniach: jednym w Londynie, a drugim w Warszawie.

Open Up? To kolejna edycja corocznej, eksperckiej konferencji organizowanej przez Omidyar Network, na której w tym roku wystąpi Katarzyna Szymielewicz. Prezeska Fundacji w najbliższą środę (12 listopada) będzie moderować sesję na temat problemów powstających na styku inwigilacji, transparentności oraz zaufania obywateli do państwa.

W czwartek (13 listopada) Kamil Śliwowski poprowadzi warsztaty z podstaw bezpieczeństwa i ochrony prywatności dla organizacji pracujących zdalnie np. z wolontariuszami. Warsztat jest częścią konferencji dla Finalistów europejskiego konkursu „Discover e-volunteering” organizowanego przez Fundację Dobra Sieć.

07.11.2014

Robert Hannigan, szef brytyjskiej agencji wywiadu elektronicznego GCHQ skarży się, że korporacje internetowe nie współpracują już tak chętnie ze służbami wywiadowczymi.

06.11.2014

Kto, jak nie premier, ma posiadać wiedzę na temat działań rządu? – spytała retorycznie sędzia sprawozdawca, uzasadniając wyrok korzystny dla Fundacji Panoptykon, w sprawie o udostępnienie informacji publicznej w ramach akcji „100 pytań o inwigilację”. Sąd zgodził się z naszą argumentacją, że lakoniczne „organ nie posiada informacji” w sprawach, które należą do jego kompetencji, to nie jest odpowiedź – a zwykła bezczynność. Tym samym, w grze o dostęp do informacji publicznej, z pola nr 6 („składasz skargę na bezczynność”) przeszliśmy od razu na pole nr 8 - Wojewódzki Sąd Administracyjny nakazał Prezesowi Rady Ministrów odpowiedzieć na zadane przez nas pytania w ciągu 14 dni.

04.11.2014

Dostęp do informacji publicznej w założeniu miał być narzędziem demokratycznej kontroli nad działaniem organów państwa. Z perspektywy organizacji strażniczych, które próbują patrzeć władzy na ręce, korzystanie z tego prawa przypomina frustrującą i czasochłonną grę, której reguły dyktują organy państwa. Obywatel w zasadzie zawsze przegrywa: nawet, jeśli dostanie informację, będzie ona już nieaktualna. Taka gra toczy się od ponad roku w sprawie „100 pytań o inwigilację”: Fundacja Panoptykon nadal nie uzyskała odpowiedzi na wiele pytań, które skierowała do Premiera, Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Spraw Zagranicznych. W czwartek odbędzie się w tej sprawie kolejna rozprawa przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. Na którym polu wylądujemy tym razem?

Udostępnianie informacji publicznych, które miało być konstytucyjną gwarancją, stało się polem dla czasochłonnych i frustrujących rozgrywek.

Strony