retencja danych

14.06.2011

W dniach 14-16 czerwca w Waszyngtonie odbywa się 21. doroczna konferencja Computers, Freedom & Privacy: „The Future is Now”. Między 20.00 a 21.30 naszego czasu zapraszamy do oglądania relacji z panelu na temat globalnych wyzwań związanych z obowiązkową retencją danych. Wśród panelistów wystąpi Katarzyna Szymielewicz.

Obowiązkowe systemy retencji danych zmusiły dostawców usług internetowych i telekomunikacyjnych do gromadzenia i przechowywania informacji na temat wszystkich transakcji internetowych oraz przepływu informacji. Prawo do prywatności oraz wolność wypowiedzi i stowarzyszania się stanęły pod znakiem zapytania.

10.06.2011

W ramach trwającego od paru miesięcy procesu ewaluacji dyrektywy retencyjnej, Komisja Europejska – a konkretnie odpowiedzialna za ten proces dyrekcja ds. wewnętrznych (DG Home) – zaprosiła organizacje pozarządowe na specjalny warsztat. Eksperci z różnych organizacji i krajów UE zostali zaproszeni, żeby przedyskutować kierunki, w jakich powinna zmierzać rewizja dyrektywy retencyjnej. Komisja najwyraźniej oczekiwała kompromisu i spokojnego omówienia „parametrów”, jakie powinna spełniać blankietowa retencja danych, żebyśmy ją zaakceptowali. Dla nas ten optymizm pozostaje zagadką: od kilku miesięcy przy każdej okazji podkreślamy, że nie widzimy dowodów ani sensowego uzasadnienia dla utrzymania  obowiązku retencji.

31.05.2011

Europejski Inspektor Danych Osobowych, Peter Hustinx wydał dziś bardzo ważną opinię, w której wskazuje, że dyrektywa retencyjna nie spełnia europejskich standardów w zakresie prawa do prywatności i ochrony danych osobowych. Jego zdaniem, w swoim raporcie  z ewaluacji dyrektywy Komisja Europejska nie wykazała, że obowiązkowe zatrzymywanie danych o komunikacji obywateli jest niezbędne. Hustinx wyraźnie wezwał Komisję - która teraz pracuje nad rewizją dyrektywy - do poważnego rozważenia wszystkich opcji, włącznie z możliwością uchylenia dyrektywy i rezygnacji z blankietowej retencji danych.

26.05.2011

W ramach trwających od kwietnia rozmów z rządem na temat regulacji Internetu, udało się wreszcie poruszyć temat kluczowy dla Panoptykonu i budzący silne reakcje w debacie publicznej: retencji danych telekomunikacyjnych. Retencja danych była głównym tematem czwartego spotkania z Ministrem Bonim i „stroną rządową”, które odbyło się 23 maja. Do rozmowy został zaproszony Minister Jacek Cichocki - prawdopodobnie najbardziej kompetentna osoba do przedstawienia aktualnego stanowiska rządu w sprawie retencji i zdania relacji z toczących się prac nad opracowaniem nowych przepisów.

22.05.2011

21 maja Naczelna Rada Adwokacka zorganizowała konferencję naukową: Retencja danych: troska o bezpieczeństwo czy inwigilacja obywateli? W wydarzeniu – poza przedstawicielami adwokatury – wzięli udział m.in.: prof. Ewa Łętowska (sędzia TK), Wojciech Wiewiórowski (GIODO), Stanisław Trociuk (Zastępca RPO), prof. Andrzej Adamski, poseł Ryszard Kalisz i Piotr Niemczyk (były dyrektor UOP). Również Fundacja Panoptykon została zaproszona do udziału w dyskusji.

17.05.2011

Jutro o 10 rano w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów poruszone zostaną najpilniejsze kwestie dotyczące przyszłości Internetu. Po raz kolejny Premier spotka się w tej sprawie z organizacjami społecznymi i blogerami.

Do tej pory miały miejsce trzy spotkania robocze ze stroną rządową. Pierwsza debata odbyła się 7 kwietnia. Celem jutrzejszej jest podsumowanie tego, co udało się osiągnąć w czasie wszystkich spotkań roboczych, a także ustalenie formuły dalszych rozmów.

26.04.2011

Czesi wygrali walkę o prywatność w komunikacji elektronicznej. Tamtejszy Trybunał Konstytucyjny uznał przepisy o retencji danych za niekonstytucyjne, tym samym zwalniając operatorów telekomunikacyjnych i dostawców Internetu z obowiązku przechowywania danych o komunikacji elektronicznej ich klientów. Polskie prawo w tym zakresie jest o wiele gorsze, ale wciąż obowiązuje. Obowiązek retencji danych wynika z przepisów Unii Europejskiej. Przyjęto go na fali strachu po zamachach w Madrycie i Londynie, wierząc, że wojna z terroryzmem wymaga dostarczenia służbom wywiadowczym wszelkich możliwych danych. Cztery lata po wejściu tych przepisów w życie krajobraz polityczny i poglądy na sensowność retencji danych są diametralnie inne...

20.04.2011

Do walki z przestępczością retencja jest użyteczna, ale nie niezbędna. Zgodnie z Europejską Kartą Praw Podstawowych i Europejską Konwencją Praw Człowieka można ingerować w prywatność, ale tylko w sposób proporcjonalny, czyli niezbędny dla ochrony m.in. bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zebrane przez Komisję Europejską i przez nas analizy wcale nie dowodzą, że bez retencji nie da się skutecznie zwalczać przestępczości. Np. w Niemczech, gdzie Trybunał Konstytucyjny uznał obowiązek retencji za sprzeczny z konstytucją już dwa lata temu, retencji nie ma, a wykrywalność przestępstw się nawet poprawia...

20.04.2011

W dniach od 13 do 15 kwietnia odbyła się w Berlinie kolejna edycja Re:publici. Jest to największa konferencja  w Niemczech poświęcona szeroko rozumianemu społeczeństwu cyfrowemu.

W tegorocznej edycji Fundacja Panoptykon współorganizowała warsztat poświęcony retencji danych.

17.04.2011

Spór o retencję danych w Unii Europejskiej wkroczył w kluczowy etap. W poniedziałek, 18 kwietnia Komisja Europejska opublikuje od dawna oczekiwany raport, w którym oceni funkcjonowanie kontrowersyjnej dyrektywy o retencji danych, przyjętej na fali walki z terroryzmem w 2006 r. Europejska koalicja organizacji broniących praw cyfrowych (EDRi) – w tym Fundacja Panoptykon – opublikowała już dziś swój „raport cień”, w którym wykazujemy, że dzięki retencji danych obywatele w zasadzie nic nie zyskali w sferze bezpieczeństwa, a wiele stracili w sferze prywatności.

Dane zgromadzone przez Komisję Europejską na potrzeby oceny dyrektywy – w tym uzyskane od polskiej policji – nie potwierdziły, że retencja jest niezbędna do skutecznej walki z przestępczością. Tymczasem w Polsce rząd zapowiada zmianę obowiązującego prawa dotyczącego retencji danych...

Strony