retencja danych

16.04.2011

We wtorek, 12 kwietnia, w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się spotkanie pod hasłem „Regulacja internetu a prawa podstawowe”. W gronie prawie 40 ekspertów z administracji publicznej, biznesu, świata akademickiego i organizacji społecznych dyskutowaliśmy nad wnioskami z pierwszego pół roku projektu „Sieć Panoptykon”. Celem spotkania była wymiana poglądów i zderzenie różnych punktów widzenia w kwestiach fundamentalnych dla regulacji Internetu w Polsce i Unii Europejskiej.

W spotkaniu wzięli udział m.in. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych; przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Kolegium ds. Służb Specjalnych; eksperci prawni z Google Polska, portalu społecznościowego NK oraz IAB – związku pracodawców branży internetowej; organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną praw podstawowych w środowisku cyfrowym (Fundacja Panoptykon, Internet Society Poland, Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania oraz Helsińska Fundacja Praw Człowieka).

13.04.2011

7 kwietnia przedstawiciele i przedstawicielki organizacji społecznych i biznesu oraz blogerzy spotkali się z Premierem Donaldem Tuskiem. Dyskusja poświęcona była omówieniu kluczowych kwestii związanych z prawną regulacją Internetu. Poniżej prezentujemy relację filmową ze spotkania.

Relacja filmowa z debaty z Premierem:

07.04.2011

Dzisiaj o 14.30 spotykamy się z Premierem i członkami jego gabinetu. Formuła spotkania nie do końca odpowiada naszym oczekiwaniom. Zależy nam bowiem przede wszystkim na rozpoczęciu poważnej i merytorycznej rozmowy na temat wyzwań związanych z regulacją Internetu z osobami odpowiedzialnym za tworzenie propozycji zmian prawa, a nie na kolejnym spotkaniu w blasku fleszy (piszemy o tym w tekście: Debata z Premierem „rok po”: powtórka z rozrywki czy początek realnej rozmowy?). Jesteśmy jednak przekonani, że zawsze warto rozmawiać. Dlatego przyjęliśmy zaproszenie. I mamy nadzieję, że spotkanie będzie owocne. Na co chcemy zwrócić uwagę?

04.04.2011

31 marca zorganizowaliśmy warsztat-seminarium „Prawne oblicza nadzoru”. Posumowaliśmy w ten sposób pierwsze pół roku projektu „Monitoring działań władz publicznych dotyczących problematyki społeczeństwa nadzorowanego”. W spotkaniu wzięli udział studenci prawa, aktywiści organizacji pozarządowych (Amnesty International, Projekt: Polska), pracownicy biura GIODO, sympatycy Fundacji i inne osoby zainteresowane problematyką nadzoru.

01.04.2011

W wydanym wczoraj orzeczeniu czeski Trybunał Konstytucyjny uznał czeskie przepisy o retencji danych za niekonstytucyjne, zwalniając operatorów telekomunikacyjnych i dostawców internetowych z obowiązku przechowywania danych o komunikacji elektronicznej ich klientów przez okres sześciu miesięcy. Zdaniem Trybunału, zatrzymywanie danych o wszystkich wiadomościach sms, mailach, rozmowach telefonicznych i odwiedzanych stronach internetowych zbyt głęboko ingeruje w sferę prywatną obywateli. Istniejące przepisy prawa nie dawały też wystarczających gwarancji, że zgromadzone informacje o życiu wszystkich Czechów nie będą nadużywane.

15.03.2011

W dzienniku "Rzeczpospolita" ukazał się tekst Rzecznik Praw Obywatelskich Ireny Lipowicz, w którym dowodzi ona, że obowiązujące w Polsce przepisy dotyczące retencji danych telekomunikacyjnych stanowią niebezpieczne zachwianie równowagi między zapewnianiem bezpieczeństwa a ochroną wolności obywatelskich - ze szkodą dla tej ostatniej:

Napięcie między wolnością a bezpieczeństwem jest jednym z głównych wyzwań współczesnego państwa, a rozwiązanie tego problemu jest zawsze trudne. Obowiązujący stan prawny w kwestii pozyskiwania informacji przez państwo nie pozwala na właściwe wyważenie tych dwóch godnych konstytucyjnej ochrony dóbr. Dotyczy to w szczególności informacji objętych tajemnicą komunikowania się.

18.02.2011

Publikujemy oficjalny materiał na temat wykorzystywania retencji danych przez poszczególne służby, policję, sądy i prokuraturę przygotowany przez zespół Ministra Cichockiego, sekretarza Kolegium ds. Służb Specjalnych. Ten sam materiał pan Minister zaprezentował nam podczas spotkania w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 1 lutego, co komentowaliśmy w tekście: Kto najczęściej pyta o dane retencyjne. Jednak dopiero teraz otrzymaliśmy analizę w formie elektronicznej, ze zgodą na publikację. Materiał publikujemy bez żadnych modyfikacji. Zapraszamy do lektury!

10.02.2011

retencjaSekretarz Kolegium ds. służb specjalnych Jacek Cichocki przedstawił dziennikarzom podsumowanie wyników zbierania informacji na temat skali i sposobu wykorzystywania przez uprawnione instytucje danych retencyjnych. "Badania" Cichockiego były wynikiem uzyskania przez Panoptykon informacji dotyczącej skali zapytań (ponad milion w 2009 roku) i prasowych publikacji na ten temat. Cichocki zwrócił się do wszystkich służb, prokuratury i sądów z pytaniem, ile i jakie dane pobierają od operatorów.

 

10.02.2011

Publikujemy pierwsze - bardziej szczegółowe - dane na temat tego, jakie służby i jak często pytają o dane retencyjne obywateli. Niestety, tylko dla niespełna 50% zapytań. Pełnego obrazu nie ma nikt, nawet Minister Cichocki – sekretarz kolegium ds. służb specjalnych, osoba najbardziej w kraju uprawniona, aby rozliczać służby. Po kilku miesiącach korespondencji z poszczególnymi służbami i spotkaniu z Ministrem Cichockim, który zaprezentował nam wyniki swojego „śledztwa” wiemy przede wszystkim, jak wiele nie wiemy.

02.02.2011

Pod koniec stycznia 2011 r. ukazał się raport “Prawo do prywatności w Europie a prawa człowieka 2010”. Raport przygotowała londyńska organizacja Privacy International we współpracy z dwiema placówkami badawczymi: Uniwersytetem Środkowoeuropejskim w Budapeszcie oraz instytutem Electronic Privacy Information Center z Waszyngtonu.

Raport zawiera przegląd europejskich regulacji dotyczących ochrony danych osobowych i prawa do prywatności. Wymienia największe zagrożenia, wyzwania, a także osiągnięcia krajów europejskich w tej dziedzinie w ostatnich kilku latach.

Strony