retencja danych

30.10.2014

Amerykańska poczta monitorowała w ubiegłym roku korespondencję 50 tys. osób – tak wynika z raportu podsumowującego wewnętrzną kontrolę w United States Postal Service.

17.09.2014

Rumuński rząd nie ustaje w wysiłkach na rzecz zwiększenia kontroli nad komunikacją obywateli, a jednocześnie kompetencji Rumuńskiej Służby Wywiadu (Serviciul Român de Informații – SRI). W czerwcu tego roku pr

16.09.2014

Banki wiedzą o nas dużo – znają naszą sytuację finansową i przyzwyczajenia konsumenckie, wiedzą gdzie byliśmy, dla kogo i za ile pracujemy. Są więc – obok ubezpieczycieli, operatorów telekomunikacyjnych czy instytucji służby zdrowia – najlepszą kopalnią wiedzy o każdym z nas. Postanowiliśmy sprawdzić, jak często i na jakich zasadach do tej kopalni zaglądają policja i inne służby. Nie ulega wątpliwości, że wiedza banków jest lepiej chroniona przed ich ingerencją, niż np. dane telekomunikacyjne (np. billingi).

Policja, aby uzyskać dostęp do danych objętych tajemnicą bankową lub ubezpieczeniową musi uzyskać zgodę sądu . W corocznym sprawozdaniu dla Sejmu Minister Spraw Wewnętrznych poinformował posłów, że w 2013 r. policja prosiła o taką zgodę 836 razy (w 2010 r. – 851, w 2011 r. – 935, a w 2012 r. – 1461), a sąd nie wydał żadnego postanowienia o odmowie udzielenia informacji. W poprzednich latach odmowy udostępnienia informacji były sporadyczne (od 2010 r. łącznie 17 odmów na 4083 wnioski).

04.09.2014

Informacje o funkcjonowaniu programów masowej inwigilacji ujawnione przez Edwarda Snowdena przynajmniej na krótko skupiły uwagę społeczeństwa na zagrożeniach, o których obrońcy praw człowieka mówią już od lat. Nadzór nad różnymi formami komunikacji oraz nadużywanie bezpieczeństwa jako uzasadnienia do ograniczania praw obywateli nie jest niczym nowym, jednak obecnie coraz więcej osób zdaje sobie sprawę, że należy to zmienić. Na fali zainteresowania tematem Global Information Society Watch przygotował raport o nadzorze nad komunikacją w 59 państwach. Panoptykon przyczynił się do jego powstania, opisując naszą polską walkę o ograniczenie kompetencji policji i innych służb w zakresie wykorzystywania danych telekomunikacyjnych.

18.08.2014

Australijski rząd przygotował projekt reformy zwiększającej kompetencje służb specjalnych. Zakłada on m. in. wprowadzenie obowiązkowej retencji danych telekomunikacyjnych przez okres 2 lat i możliwość szpiegowania przez Australijską Organizacja Bezpieczeństwa i Wywiadu (Australian Security Intelligence Organisation ASIO) kilku komputerów – nawet całej wewnętrznej sieci na podstawie jednego nakazu. To nie koniec poszerzania katalogu uprawnień tej służby: ASIO będzie mogła również zakłócać funkcjonowanie komputerów poprzez dodawanie, modyfikowanie i usuwanie znajdujących się na nich plików. Proponowane przepisy nie zakładają usuwania danych osób, które nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa, dlatego też nie dość, że wszyscy Australijczycy traktowani będą jak osoby podejrzane, to na dodatek służby specjalne będą mogły w nieskończoność przechowywać dane, które zbiorą.

30.07.2014

Brak niezależnej, zewnętrznej kontroli nad sięganiem przez policję i inne służby po dane telekomunikacyjne (np. billingi) narusza Konstytucję RP – stwierdził w dzisiejszym wyroku Trybunał Konstytucyjny. Stwierdzenie niekonstytucyjności przepisów dotyczących retencji danych to koniec wieloletnich rozważań na temat tego, czy przepisy są złe. Ale i początek: dyskusji o tym, jak na nowo ukształtować, w zgodzie z konstytucją, uprawnienia służb specjalnych. Długo oczekiwany wyrok Trybunału Konstytucyjnego rozstrzyga, jak głęboko organy ścigania mogą ingerować w prywatność, i potwierdza to, co Fundacja Panoptykon powtarza od lat: policja i inne służby nie mogą sięgać po dane telekomunikacyjne obywateli bez żadnej, zewnętrznej kontroli.

29.07.2014

W najbliższą środę Trybunał Konstytucyjny ponownie pochyli się nad przepisami regulującymi uprawnienia służb specjalnych. Pierwsze – trzydniowe – posiedzenie w tej sprawie miało miejsce już w kwietniu, ale nie zakończyło się wydaniem wyroku. Sprawa toczy się już trzy lata. Na orzeczenie czekają organizacje i instytucje stojące na straży praw obywatelskich, które domagają się rewizji obowiązującego prawa. Obecne przepisy dają służbom w zasadzie nieograniczony dostęp do danych telekomunikacyjnych, a tym samym – co potwierdzają kolejne orzeczenia sądowe, opinie i raporty – umożliwiają ingerencję w prawa i wolności obywateli na masową skalę.

Obowiązujące przepisy regulujące działania służb skrytykowały najważniejsze polskie instytucje stojące na straży praw obywateli i praworządności: Rzecznik Praw Obywatelskich, Najwyższa Izba Kontroli, Prokurator Generalny. Senat podjął nawet prace nad rewizją obowiązujących przepisów. W oczekiwaniu na wyrok Trybunału, wszelkie prace legislacyjne w tym obszarze zostały jednak zawieszone. Ponieważ czas działa na niekorzyść obywateli, sędziowie nie powinni zwlekać z wydaniem wyroku.

22.07.2014

Kilka miesięcy temu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził niezgodność tzw. dyrektywy retencyjnej z Kartą Praw Podstawowych. Oznacza to konieczność gruntownej przebudowy zasad przechowywania i udostępniania służbom tzw. metadanych telekomunikacyjnych (np. billingów i danych o geolokalizacji). Dostęp służb do tych informacji, uznawany przez niektórych za najbardziej ingerujące w prywatność prawo kiedykolwiek przyjęte w UE, tylko na przestrzeni ostatnich tygodni zablokowano w Rumunii, Słowenii, Austrii i Słowacji. Wcześniej podobne rozstrzygnięcia zapadły m.in. w Niemczech i Bułgarii.

21.07.2014

Brytyjski rząd w niespełna tydzień zaproponował, poddał pod dyskusję, a następnie przeprowadził przez parlament ustawę, która upoważnia służby do dostępu do danych telekomunikacyjnych bez zgody sądu. Stało się tak mimo wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który uznał taką ingerencję w prywatność za niezgodną z Kartą Praw Podstawowych. Uchwalona ustawa dodatkowo poszerza uprawnienia służb o dostęp do danych, którymi dysponują firmy internetowe, również te mające siedzibę poza Wielką Brytanią. DRIP (Data Retention and Investigatory Powers bill) został przeforsowany mimo głosów wielu organizacji i opinii publicznej.

14.07.2014

Rumuński Trybunał Konstytucyjny uznał, że krajowe przepisy zobowiązujące operatorów telekomunikacyjnych do przechowywania i udostępniania organom ścigania dany

Strony