zgromadzenia

02.08.2012

Policja Nowego Jorku łamała prawa podstawowe podczas protestów Oburzonych - wynika z raportu przygotowanego przez Uniwersytet Nowojorski i Fordham. To pierwsze kompleksowe opracowanie dotyczące działań policjantów wobec protestujących na Wall Street. Opisano w nim różne przejawy przekraczania uprawnień przez funkcjonariuszy: od nieuzasadnionego używania przemocy po utrudnianie pracy mediom i niezależnym obserwatorom.

31.07.2012

Tuż przed EURO pisaliśmy o niezbędnych do bycia wolontariuszem podczas turnieju tzw. akredytacjach UEFA. W tekście „Kiedy nie można być kibicem?” informowaliśmy o naszym liście w tej sprawie do Rzecznik Praw Obywatelskich. Kilka dni temu Rzecznik wystąpiła do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, wskazując na niezgodność akredytacji z Konstytucją. Ponieważ EURO już się skończyło, Rzecznik chce, by wyciągnięto z tego lekcję, a Minister podjął działania legislacyjne „umożliwiające w przyszłości podczas wydawania opinii przez Policję poszanowanie zasad wynikających z Konstytucji RP”.

26.07.2012

Na dzisiejszym posiedzeniu plenarnym Senat przyjął z poprawkami nowelizację Prawa o zgromadzeniach. Teraz ustawa wraca do Sejmu, który będzie nad nią głosował pod koniec sierpnia. Propozycje nowych przepisów od początku budziły ogromne kontrowersje, doprowadzając do licznych protestów ze strony organizacji pozarządowych i społeczeństwa oraz krytyki OBWE.

26.07.2012

Trzy tygodnie temu, analizując krajobraz po EURO 2012, zastanawialiśmy się, czy za bezpieczeństwo realizowane kosztem naszej wolności zapłaciliśmy rzeczywiście konieczną i proporcjonalną ceną. Już teraz podobne dylematy stoją przed Londyńczykami. Rozpoczynające się w piątek letnie igrzyska olimpijskie jeszcze na etapie przygotowań zaczęły przypominać skomplikowaną operację wojskową. Paradoksalne o tyle, że przecież w starożytnej Grecji na czas igrzysk dokonywano zawieszenia broni...

18.07.2012

Kontrowersyjna i krytykowana przez nas od początku nowelizacja Prawa o zgromadzeniach trafiła do Senatu. Dziś i jutro będą na jej temat obradować trzy komisje: legislacyjna, ds. samorządu terytorialnego oraz sprawiedliwości i praw człowieka. W gronie 167 organizacji pozarządowych oraz ponad 1000 osób apelujemy do senatorów o zatrzymanie tego niebezpiecznego projektu. Wraz z Helsińską Fundacją Praw Człowieka oraz Stowarzyszeniem Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich zorganizowaliśmy dziś konferencję prasową w tej sprawie.

05.07.2012

Zaczęło się wielkie sprzątanie po EURO 2012. Jak ten krajobraz po bitwie wygląda z perspektywy praw człowieka i nadzoru nad społeczeństwem? Czy rzeczywiście, tak jak się obawialiśmy, "footballowy stan wyjątkowy" odciśnie trwałe piętno w polskim systemie prawnym? Wzmożona aktywność policji i wojska, nowe technologie w służbie bezpieczeństwa, specjalne uprawnienia UEFA i policyjne sprawdzenia związane z systemem akredytacji, wyrywkowe kontrole graniczne, profilowanie kibiców i sportowych turystów na masową skalę - te tematy nie trafiały na pierwsze strony gazet, co nie znaczy, że nie trzeba o nich rozmawiać.

28.06.2012

Sejm uchwalił zmianę Prawa o zgromadzeniach ograniczającą wolność pokojowego manifestowania poglądów. Projekt prezydencki, złożony po wydarzeniach z 11 listopada ubiegłego roku, utrudnia organizację dwóch zgromadzeń w tym samym miejscu i czasie. Wydłuża też termin na zgłaszanie zawiadomienia o zgromadzeniu z 3 do 6 dni przed planowaną datą. Co prawda posłowie zrezygnowali z pomysłu wprowadzenia zakazu zasłaniania twarzy, jednak uchwalone przepisy cały czas nadmiernie ograniczają wolność zgromadzeń. Dwa tygodnie temu wraz z grupą organizacji społecznych podpisaliśmy apel o nieuchwalanie ustawy, został on jednak zignorowany.

15.06.2012

Fundacja Panoptykon wraz z 31 organizacjami pozarządowymi podpisała się pod listem otwartym w sprawie projektu nowelizacji Prawa o zgromadzeniach. Sygnatariusze listu apelują do posłów i posłanek o jego odrzucenie. Niestety istnieje poważne zagrożenie, że w Sejmie znajdzie się większość popierająca ten projekt.

13.06.2012

Hasło "bezpieczeństwo" doskonale się sprawdza w roli wytrycha, który przekonuje wątpiących i uruchamia środki budżetowe, których nie było. Musicie wybrać: albo wolność, albo bezpieczeństwo. Tą fałszywą dychotomią przepycha się najbardziej niepopularne przepisy i dokręca regulacyjną śrubę, która tak łatwo nie puści. Polski stan wyjątkowy w związku z EURO 2012 ma się bardzo dobrze.

11.06.2012

Nie każdy może być wolontariuszem na Euro 2012. Nie chodzi tutaj jednak o zwykłą konkurencję czy odpowiednie kwalifikacje, ale o to, że policja, na wniosek UEFA, wydaje opinię, czy kandydat na wolontariusza nie „stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa turnieju”. Negatywna opinia w praktyce oznacza brak niezbędnej do wejścia na stadion akredytacji UEFA. Rami Fares, w którego sprawie interweniowaliśmy u Rzecznik Praw Obywatelskich, chciał poznać treść dotyczącej go opinii. Nic z tego.

Strony