zgromadzenia

28.05.2012

Właśnie rozpoczęła się akcja promocyjna Euro 2012 „wszyscy jesteśmy gospodarzami”. Jednak kibicami już nie wszyscy być możemy – wystarczy, by policja uznała, że możemy stwarzać „zagrożenie dla bezpieczeństwa turnieju finałowego”. Taka opinia policji z zasady oznacza odmowę przyznania przez UEFA tzw. akredytacji, którą musi uzyskać każdy kibic lub wolontariusz Euro 2012. Troska o bezpieczeństwo turnieju nie jest niczym złym, jednak konstrukcja przepisów, które miały je zapewnić, pozostawia wiele do życzenia, a praktyka stosowania zakrawa na dyskryminację.

06.03.2012

W środę w Sejmie odbędzie się wysłuchanie publiczne dotyczące projektowanych zmian w Prawie o zgromadzeniach. Zakłada ona między innymi wprowadzenie zakazu udziału w zgromadzeniach osób z zasłoniętymi twarzami. Fundacja Panoptykon krytycznie ocenia proponowane zmiany. Naszym zdaniem nie zwiększą one bezpieczeństwa, natomiast zdecydowanie ograniczą prawa i wolności obywatelskie. Swoje stanowisko zawarliśmy w opinii przesłanej do komisji sejmowych i przedstawimy posłom w trakcie wysłuchania publicznego.

22.12.2011

24 listopada, gdy mediach dominowały wciąż obrazy wydarzeń, jakie miały miejsce w Warszawie podczas Święta Niepodległości, Prezydent RP złożył do Sejmu nowy projekt ustawy o zgromadzeniach. Mimo że proponowane rozwiązania są nieprecyzyjne, a sama idea wprowadzania tego typu zmian na chybcika - krótkowzroczna, prace nad ustawą idą błyskawicznie. 1 grudnia miało miejsce I czytanie oraz skierowanie projektu do konsultacji instytucjom samorządowym. Wczoraj (21 grudnia) projekt trafił do dalszych prac w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

Prezydencki projekt budzi wiele kontrowersji, jednak wciąż brak w mediach merytorycznej debaty na ten temat oraz polemiki z proponowanymi przez Prezydenta i Biuro Bezpieczeństwa Narodowego rozwiązaniami.

24.11.2011

Już 11 listopada, w reakcji na „niepokojowe” demonstracje i walki z policją na ulicach Warszawy, Prezydent zapowiedział zmiany w ustawie regulującej prawo do zgromadzeń publicznych. Jak zapowiedział, tak zrobił: dziś poznaliśmy treść prezydenckiego projektu, który już trafił do Sejmu. Projekt przewiduje m.in. zakaz uczestnictwa w manifestacjach osób zamaskowanych i możliwość zakazania organizacji dwóch lub więcej demonstracji w tym samym miejscu lub czasie. Co to oznacza dla „chuliganów”, a co dla „spokojnych obywateli”, jakkolwiek ich zdefiniujemy? Naszym zdaniem inicjatywa Prezydenta to przejaw niebezpiecznej i krótkowzrocznej  polityki „dokręcania śruby”.

26.09.2011

22 września 2011 Prezydent podpisał tzw. ustawę o bezpieczeństwie na Euro 2012. Ustawa ma wzmocnić standardy bezpieczeństwa na stadionach podczas turnieju finałowego Mistrzostw Europy w przyszłym roku.

Podpisana ustawa zawiera jednak pewne kontrowersyjne rozwiązania, przeciwko którym protestowały organizacje pozarządowe na etapie ich uchwalania, także w zakresie ochrony prywatności. Z naszego punktu widzenia, szczególne wątpliwości wzbudza pomysł wprowadzenia procedury tzw. police screeningu, który zakłada przekazywanie przez policję na prośbę UEFA opinii na temat osób ubiegających się o akredytację na Euro 2012.

18.08.2011

Skrót LRAD (Long Range Acoustic Device) oznacza akustyczny emiter fal dźwiękowych dalekiego zasięgu, który dzięki sporej energii fali akustycznej, wynoszącej do 151dB, może wywołać u słuchacza nieprzyjemne uczucie, czy nawet ból. Dźwięk emitowany przez LRAD, w zależności od warunków atmosferycznych, może docierać na odległość ok. 500-700 m.

LRAD w policji

W grudniu 2010 roku polska policja dokonała zakupu LRAD, inaczej zwanych urządzeniami paraliżującymi dźwiękiem, pomimo że brakuje odpowiedniej regulacji prawnej zezwalającej na ich używanie. Problem w tym, że ani Ustawa o policji, ani żaden inny akt prawny nie wymieniają pośród środków przymusu bezpośredniego tego rodzaju urządzeń. Nie istnieje zatem wyraźna podstawa prawna uprawniająca do stosowania „ogłuszaczy”.

08.08.2011

5 sierpnia 2011 r. Senat głosował nad projektem ustawy o bezpieczeństwie na Euro 2012 (druk senacki nr 1301). Podobnie jak podczas posiedzenia Sejmu, obrady zdominował przede wszystkim temat alkoholu na stadionach – senatorowie ostatecznie nie zgodzili się na jego sprzedaż w trakcie meczów piłki nożnej. Wątpliwości związane z nadmiernym ograniczeniem prawa do prywatności, które sygnalizował m.in. Panoptykon w piśmie do Marszałka Sejmu z 14 lipca 2011 r., w ogóle nie były przedmiotem senackiej debaty.

20.01.2011

Szef MSWiA Jerzy Miller podpisał 10 stycznia 2011 r. rozporządzenie w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej, uszczegóławiające przepisy zawarte w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych. Rozporządzenie określa wymagania, jakie musi spełniać monitoring na stadionach piłkarskich.

Strony