Internet na rozdrożu. Wyzwania dla regulacji Internetu w Polsce i Unii Europejskiej

Artykuł

Fundacja Panoptykon i Internet Society Poland serdecznie zapraszają na konferencję „Internet na rozdrożu. Wyzwania dla regulacji Internetu w Polsce i Unii Europejskiej". Stanowi ona podsumowanie projektu - „Strategie dla regulacji Internetu w Polsce i Unii Europejskiej". Konferencja odbędzie się 20 września w Warszawie.

Celem konferencji jest zebranie najważniejszych głosów w debacie na temat wyzwań dla regulacji Internetu w Polsce i Unii Europejskiej. Przy jednym stole spotkają się przedstawiciele różnych środowisk: administracji państwowej, biznesu, mediów, organizacji pozarządowych i akademii.

Wspólnie będziemy zastanawiać się nad zasadami, na jakich należy oprzeć regulację Internetu, aby zagwarantować neutralność sieci i poszanowanie praw podstawowych. Dyskusja będzie się koncentrować na tym, jak w przestrzeni cyfrowej zapewnić prawo do prywatności, prawo do dostępu do informacji publicznej, prawo do udziału w kulturze i wolność wypowiedzi, jednocześnie odpowiednio ważąc te wartości.

Poruszymy szczegółowo następujące tematy:

  • retencja danych telekomunikacyjnych i wykorzystywanie danych dla celów związanych z bezpieczeństwem publicznym;
  • zasady odpowiedzialności pośredników za treść umieszczaną w Internecie
  • zasady powtórnego wykorzystania informacji z sektora publicznego;
  • egzekwowanie prawa autorskiego w środowisku cyfrowym;
  • blokowanie stron internetowych.

Podczas konferencji zaprezentujemy również raport zawierający diagnozę głównych problemów oraz wypracowane przez nas wnioski i rekomendacje zmian prawnych.

Konferencja została objęta honorowym patronatem Przewodniczącego Europejskiego Jerzego Buzka oraz Polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej.

Więcej informacji na jej temat znajdą Państwo na stronie konferencji.

Dodaj komentarz