Jakie dane uczniów trafią do bazy danych SIO?

Artykuł

Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) przeprowadziło w październiku konsultacje społeczne projektu rozporządzenia do ustawy o systemie informacji oświatowej (SIO). Projekt precyzuje, jakie informacje o uczniach i nauczycielach będą przetwarzane w systemie na poziomie lokalnym oraz centralnym. Uszczegółowia również terminy, w jakich przekazywane będą dane do bazy SIO. Proces gromadzenia tych danych rozpocznie się w styczniu 2013 roku.

Organizacje społeczne, w tym Fundacja Panoptykon, od dawna zwracają uwagę, że wdrożenie nowego SIO negatywnie wpłynie na prawa uczniów i nauczycieli. Rozległy katalog danych przetwarzanych w centralnej bazie SIO wciąż wzbudza wiele kontrowersji. Co prawda MEN częściowo wycofał się z najbardziej kontrowersyjnych propozycji, jednak w naszej ocenie rozwiązania stosowane w SIO trudno uznać za niezbędne.

Nawet pobieżna lektura projektu rozporządzenia uświadamia, jak szeroki katalog danych będzie w praktyce gromadzony w bazie SIO. W opracowanej na potrzeby konsultacji opinii podważyliśmy zasadność gromadzenia niektórych informacji w przypadkach, gdy nie ma to uzasadnienia w ustawie o SIO. Naszą uwagę zwróciły przepisy dotyczące m.in. danych o szczegółowym adresie zamieszkania czy o wypadkach w szkołach. Podnieśliśmy również, że zbieranie niektórych informacji (np. o uczniach romskich) ma charakter dyskryminacyjny.

Ministerstwo, odnosząc się do naszej opinii, powoływało się przede wszystkim na potrzebę racjonalizacji wydatkowania środków publicznych. Pomimo to jedna z naszych uwag została rozpatrzona pozytywnie. W tym tygodniu zostaliśmy poinformowani, że z projektu rozporządzenia wykreślono możliwość gromadzenia w ramach danych o wypadkach uczniów informacji, że przyczyną wypadku był zły stan zdrowia lub niepełna zdolność do zajęć.

Jędrzej Niklas

Uwagi do projektu rozporządzenia [PDF]

Dodaj komentarz