Koalicja na rzecz Otwartego Rządu, której członkiem…

W skrócie

Koalicja na rzecz Otwartego Rządu, której członkiem jest Fundacja Panoptykon, przedstawiła Ministrowi Administracji i Cyfryzacji opinię w sprawie projektu ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji publicznej. Zdaniem Koalicji obecne przepisy regulujące ponowne wykorzystanie informacji publicznej (tzw. re-use) doprowadziły do skutku odwrotnego od zamierzonego i negatywnie wpłynęły na realizację prawa do informacji publicznej. Opiniowany projekt powtarza natomiast błędy dotychczasowej regulacji re-use, zwłaszcza w zakresie definicji informacji do ponownego wykorzystania.

Koalicja zwróciła również uwagę na tryb prowadzenia konsultacji społecznych. W piśmie wysłanym do organizacji społecznych zawarto informację, że „nieprzedstawienie stanowiska w wyznaczonym terminie będzie oznaczało akceptację projektu”: stanowi to zaprzeczenie standardów konsultacji społecznych i zasady dobrej wiary, o której mowa w przygotowanym przez przedstawicieli MAiC i organizacji pozarządowych dokumencie „7 zasad konsultacji”.

Dodaj komentarz