Monitoring w przebieralni na łódzkim basenie – interwencja Panoptykonu

Artykuł
21.07.2011
3 min. czytania
Tekst
Image

21 lipca 2011 r. wystąpiliśmy z pismem interwencyjnym do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łodzi, po tym, jak dowiedzieliśmy się, że na pływalni, która jest jednym z obiektów MOSiR, zainstalowano kamerę monitoringu wizyjnego, bezpośrednio nad boksami przebieralni.

Jak wielokrotnie pisaliśmy, problematyka dopuszczalności stosowania wideonadzoru w przestrzeni publicznej nie doczekała się jeszcze szczegółowej regulacji prawnej. Dlatego w naszym piśmie, zwracamy uwagę, że legalność monitoringu w każdym przypadku powinna być oceniana przede wszystkim przez pryzmat zasady celowości oraz proporcjonalności.

„Należy pamiętać, że rejestracja wizerunku osoby za pomocą telewizji przemysłowej jest jednocześnie objęta zakresem art. 47 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, które statuują prawo do poszanowania życia prywatnego jednostki. W dodatku, nagrania z monitoringu mogą zawierać dane osobowe i w związku z tym ich rejestracja, przechowywanie, czy ujawnianie podlega ścisłym rygorom wynikającym z ustawy o ochronie danych osobowych. (...) O ile monitorowanie holu, przestrzeni, w której znajdują się szafki, parkingu wokół budynku można wytłumaczyć względami ochrony mienia osób korzystających z pływalni, trudno jednak znaleźć uzasadnienie dla wideonadzoru przebieralni i innych miejsc intymnych. Przebieralnie, obok obiektów sanitarnych, są zresztą najczęściej podawanym przykładem miejsca, w którym monitoring co do zasady jest niezgodny z prawem” - piszemy w liście do Dyrektora.

W związku z zaistniałą sytuacją, zwróciliśmy się także do Dyrektora MOSiR z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, w którym poprosiliśmy o:

  1. wskazanie uprawnionego celu, uzasadniającego instalację systemu telewizji przemysłowej o zasięgu obejmującym obszar przebieralni,
  2. przekazanie informacji o tym, w jaki sposób oraz przez jaki okres zarejestrowane na terenie pływalni materiały są przechowywane, a także kto jest podmiotem uprawnionym do dostępu do obrazu z monitoringu w czasie rzeczywistym oraz odpowiedzialny za bezpieczeństwo gromadzonych nagrań,
  3. wskazanie, w jaki sposób administrator monitoringu wywiązuje się z obowiązków informacyjnych względem użytkowników pływalni oraz czy istnieją procedury wglądu do przechowywanych nagrań, przez osoby których wizerunek został na nich zarejestrowany.

Przeczytaj całe pismo i wniosek.

AKTUALIZACJA: odpowiedź łódzkiego MOSiR na naszą interwencję.

Newsletter

Otrzymuj informacje o działalności Fundacji

Administratorem twoich danych jest Fundacja Panoptykon. Więcej informacji o tym, jak przetwarzamy dane osób subskrybujących newsletter, znajdziesz w naszej Polityce prywatności.