Poznaliśmy stanowisko Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w…

Artykuł
04.07.2013
1 min. czytania
Tekst

Poznaliśmy stanowisko Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie Edwarda Snowdena. HFPCz wyraziła zaniepokojenie, że w wypadku wydania Edwarda Snowdena do USA grozić mu będzie w czasie detencji przedprocesowej nieludzkie traktowanie. HFPCz powołuje się na Human Rights Watch, który wskazuje, że osoby, które w interesie publicznym ujawniły tajne informacje o naruszeniach praw człowieka, nie mogą liczyć w USA na realną ochronę. Fundacja Helsińska wskazała również, że decyzja w sprawie złożonego przez Snowdena wwniosku o azyl w Polsce powinna zapaść w trybie przewidzianym przez prawo (decyzję tę podejmuje Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców za zgodą Ministra Spraw Zagranicznych), a publiczne wypowiedzi kluczowych polskich polityków określiła jako przedwczesne.

Co więcej, według Fundacji Helsińskiej Władze USA – jak do tej pory – nie wykazały, aby szkoda wynikająca z naruszenia tajemnicy państwowej była w wypadku Snowdena większa niż interes publiczny wynikający z ujawnienia tej informacji.

Stanowisko Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

Human Rights Watch: US: Statement on Protection of Whistleblowers in Security Sector

Newsletter

Otrzymuj informacje o działalności Fundacji

Twoje dane przetwarza Fundacja Panoptykon w celu promowania działalności statutowej, analizy skuteczności podejmowanych działań i ewentualnej personalizacji komunikacji. Możesz zrezygnować z subskrypcji listy i zażądać usunięcia swojego adresu e-mail. Więcej informacji o tym, jak przetwarzamy twoje danejakie jeszcze prawa ci przysługują, w Polityce prywatności.