Rezolucja INTA w sprawie TTIP: niebezpieczna ostatnia prosta

W skrócie

Komisja Parlamentu Europejskiego ds. Handlu Międzynarodowego (INTA) przyjęła wczoraj rezulucję w sprawie Transatlantyckiego Partnerstwa na rzecz Handlu i Inwestycji (TTIP) – umowy, która wzbudza poważne kontrowersje z perspektywy demokratycznego stanowienia prawa i poszanowania praw obywateli-konsumentów. Chodzi przede wszystkim o wzmocnienie pozycji międzynarodowych korporacji, które mogłyby pozywać państwa europejskie za nowo wprowadzane standardy prawne, jeśli te będą uderzać w interesy firm (tzw. mechanizm ISDS). Rekomendacje dla negocjatorów, przyjęte przez kluczową dla tego procesu Komisję INTA, próbują pogodzić demokratyczne procedury i niezależny system sądownictwa z potrzebą szybkiego i taniego rozwiązywania sporów z udziałem międzynarodowych firm. W praktyce to połączenie może się okazać niemożliwe.

Zdaniem większości komentatorów, rekomendacje INTA mają zbyt ogólny charakter i nie dotykają sedna problemów zgłaszanych przez obywateli. Koalicja European Digital Rights opublikowała dziś komunikat, w którym chwali eurodeputowanych za stanowisko w sprawie klauzul chroniących prawa człowieka i roli europejskiego rzecznika praw obywatelskich oraz duży nacisk położony na przejrzystość negocjacji (jakkolwiek w rezulucji nie pojawiła się rekomendacja, że – co do zasady – wszystkie uzgodnione dokumenty powinny być publikowane). Z drugiej strony, EDRi krytykuje rozmyte i miękkie rekomendacje dotyczące kluczowych problemów – mechanizmu rozstrzygania sporów między państwami i inwestorami oraz regulacji praw autorskich. Organizacje broniące praw obywatelskich, w tym EDRi, rekomendowały rozwiązanie proponowane przez grupę parlamentarną Zielonych: usunięcie mechanizmu ISDS w całości i oparcie systemu rozstrzygania sporów na linii państwo-inwestor na powszechnym wymiarze sprawiedliwości.

O ostatecznym stanowisku Parlamentu Europejskiego w sprawie TTIP przesądzi głosowanie plenarne, zaplanowane już na czerwiec. A zatem jesteśmy na ostatniej prostej.

Komentarze Fundacji Panoptykon dotyczące TTIP

Przebieg procesu legislacyjnego i ważne dokumenty dotyczące TTIP

Komentarze

Chyba nie ostatnie prosta w sprawie TTIP , dopiero początek ?
Bo tak na moje oko pisanie tekstu umowy potrwa do 2016-2017,
a potem ten tekst znów wraca do PE w finalnej formie , a jeszcze
chyba komisja Peti będzie głosowała nad inicjatywą obywatelską?
Jeszcze zostaje droga przez Trybunał , a wydaje mi się ,że TTIP
to jedna z bardziej oprotestowanych umów nawet bardziej niż ACTA
tylko w przypadku TTIP media nie nagłaśniają sprawy:).Jest jeszcze
sprawa tego typu,że w parlamencie USA szybka ścieżka negocjacji
TTIP została odrzucona. Mi się wydaje ,że wszystko zmierz w dobrym kierunku,
a to jest tylko taka próba reanimacji prawie martwej umowy:) No ale to tylko moje
zdanie

Dziękuję za trafny komentarz. Pisząc "ostatnia prosta" miałam na myśli obecny proces w Parlamencie Europejskim, nie całość prac nad TTIP. Ale to faktycznie nieszczęśliwy skrót myślowy - dziękuję za zwrócenie uwagi. Też mamy nadzieję, że z tą umową tak łatwo nie będzie... No ale polityka, również ta międzynarodowa, potrafi zaskakiwać ;-)
 

Dodaj komentarz