WIEDZA

28.01.2011

Z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych publikujemy pierwszą część wywiadu z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Z Wojciechem Wiewiórowskim rozmawiamy o koncepcji „privacy by design” oraz o kluczowych z punktu widzenia prywatności zmianach prawa: o tym czy polski System Informacji Medycznej został zaprojektowany z myślą o prywatności pacjentów; o tym jakie informacje trafią do Systemu Informacji Oświatowej oraz o tym, dlaczego GIODO chce jak najszybciej zmienić ustawę o ochronie danych osobowych.

Wkrótce opublikujemy również drugą część wywiadu, w którym pojawią się tematy: monitoringu wizyjnego, Google Street View, ksiąg wieczystych dostępnych w Internecie i retencji danych telekomunikacyjnych.

 

21.01.2011

10 stycznia rozpoczeliśmy kampanię pod hasłem: „Tak czy nie dla blokowania Internetu? Napisz swoje 'pięć tez'!” Najbliższy miesiąc może się okazać rozstrzygający dla przyszłości wolnego Internetu w Polsce i w Unii Europejskiej. Dlatego wezwaliśmy organizacje pozarządowe, publicystów, blogerów i polityków do dyskusji na temat sensowności filtrowania i blokowania stron internetowych, jako narzędzia walki z pornografią dziecięcą. Zgodnie z zapowiedzią, publikujemy wszystkie nadsyłane do nas głosy w tej dyskusji. Oto one (w kolejności otrzymywania):

"5 tez" Fundacji Panoptykon (przeciwko blokowaniu Internetu)

Piotr Vagla Waglowski (przeciwko blokowaniu Internetu)

Mirosław Maj, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń (za blokowaniem Internetu, ale tylko przy spełnieniu odpowiednich warunków)

19.01.2011

Projektowany system informacji w ochronie zdrowia będzie jedną z największych publicznych baz danych w Polsce. Znajdą się w nim informacje o każdym z nas: przede wszystkim dane pacjentów, ale też personelu medycznego, począwszy od pielęgniarek i lekarzy, po administrację szpitali.

Co mamy dzięki niemu zyskać?

Nowy system ma być nastawiony na rozliczanie środków finansowych w służbie zdrowia: ma umożliwić bardziej kontrolowaną dystrybucję świadczeń medycznych i co za tym idzie większe oszczędności. Zmiany w zarządzaniu służbą zdrowia mają przełożyć się na wyższą jakość opieki medycznej, czyli na to, na czym najbardziej zależy polskim pacjentom.

ALE: warto spróbować odpowiedzieć sobie na dwa kluczowe pytania:

18.01.2011

W odpowiedzi na wezwanie Komisji Europejskiej do konsultacji „kompleksowej strategii w sprawie ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej” swoje stanowisko przesłał także bardzo istotny gracz na „rynku prywatności”: europejskie portale społecznościowe. Co prawda nie ma w tym gronie najpotężniejszego portalu w Europie, czyli amerykańskiego Facebooka, nie mniej jednak to głos firm, które wspólnie mają kilkanaście milionów użytkowników i znaczący wpływ na realia ochrony prywatności w Internecie. Dlatego jest to stanowisko ważne i dla Komisji Europejskiej i dla nas. Komentujemy najważniejsze, z naszego punktu widzenia, tezy i propozycje sformułowane przez przedstawicieli europejskich portali społecznościowych.

18.01.2011

Od kilku miesięcy na forum międzynarodowym, w tym w ramach Unii Europejskiej, toczy się intensywna dyskusja na temat neutralności sieci. Ten proces może mieć bezpośrednie przełożenie na kształt regulacji dotyczącej zasad funkcjonowania Internetu w przyszłości, dlatego warto go śledzić. Urząd Komunikacji Elektronicznej włączył się do rozmowy, organizując własne konsultacje na ten temat. Kilka dni temu Prezes UKE opublikowała podsumowanie stanowisk, jakie zajęli w tej sprawie główni gracze ze środowiska telekomunikacyjnego (TP S.A., PIKE, KIGEiT, PIIT) oraz przedstawiciele biznesu (Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan).

10.01.2011

Ujawnienie przez portal WikiLeaks depesz amerykańskiej dyplomacji wywołało wiele kontrowersji. Stosunkowo największe emocje wzbudziły niepochlebne komentarze amerykańskich dyplomatów na temat światowych przywódców („Sarkozy jako nagi cesarz”, „Wladimir Putin – samiec alfa”), jednak obok informacji utrzymanych w konwencji skandalu i doniesień o życiu prywatnym światowych przywódców, pojawiły się także doniesienia o wykorzystywaniu przez amerykański Departament Stanu korpusu dyplomatycznego w celu zbierania danych o urzędnikach ONZ. Te doniesienia prowokują natomiast pytania o granice zbierania informacji w ramach działalności dyplomatycznej, która jak się wydaje czasem zakrawa o działalność wywiadowczą.

10.01.2011

Dlaczego blokowanie Internetu nie jest dobrym narzędziem w walce z pornografią dziecięcą?

1. Blokowanie stron nie działa, tj. nie ogranicza dostępu do pornografii dziecięcej

Jest wiele dowodów i argumentów za tym, że samo zablokowanie dostępu do strony internetowej nie służy zablokowaniu dostępu do niepożądanych treści, przede wszystkim:

05.01.2011

4 grudnia na posiedzeniu połączonych komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Systemie Informacji Oświatowej. Proponowane rozwiązania przedstawiła posłom komisji oraz innym obecnym osobom Minister Edukacji Katarzyna Hall. Po serii pytań posłów i odpowiedzi Minister projekt został skierowany do prac w podkomisji.

02.01.2011

29 grudnia 2010 r. Ministerstwo Infrastruktury przyjęło Założenia projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne. Ten projekt to kolejny etap wdrożenia tzw. Pakietu telekomunikacyjnego, czyli kilku powiązanych dyrektyw, które regulują najważniejsze zagadnienia związane z rynkiem usług telekomunikacyjnych, w tym funkcjonowaniem Internetu, w Unii Europejskiej. Założenia zmian prawnych zostały rozpisane na 101 stronach i poruszają rozmaite kwestie, od czysto technicznych po zupełnie fundamentalne dla przyszłości społeczeństwa informacyjnego.

26.12.2010

21 grudnia 2010 r. na Węgrzech przyjęto drugą część ustawy medialnej (projekt z 22 listopada 2010 (PDF) powołującej radę ds. mediów, której członków wybierać będzie parlament, a szefa na 9 letnią kadencję wskazywać będzie premier. Do zakresu kompetencji tego organu należeć będzie m.in. nakładanie kar finansowych na media za prezentowanie treści o "drastycznym i brutalnym charakterze, naruszających godność osobistą lub nawołujących do nienawiści między narodami czy religiami". Pojęcia te są tak nieostre, że pozostawia to radzie ogromną swobodę działania. Największe kontrowersje budzi zapis, który daje możliwość karania nadawców za publikacje sprzeczne z ogólnie przyjętą i poprawną linią polityczną wyznaczoną przez rząd.

Strony