DZIAŁANIA

21.02.2011

W grudniu ubiegłego roku Fundacja Panoptykon wystąpiła do Komendanta Głównego Policji z interwencją w sprawie zachowania funkcjonariuszy Policji podczas demonstracji i blokad zorganizowanych 11 listopada przez środowiska antyfaszystowskie. Główną kwestią, która została poruszona w naszym piśmie było(zgłoszone nam przez uczestników blokad) ujawnianie przez funkcjonariuszy policji danych osobowych osób zatrzymanych w obecności osób postronnych obecnych na komisariacie na ul. Wilczej w Warszawie. Dodatkowo, zwróciliśmy także uwagę na - nieprawidłową naszym zdaniem i łamiąca swobodę zgromadzeń, interwencję policji na blokadzie zorganizowanej na skrzyżowaniu ulic Podwale i Kapitulnej.

Niedawno otrzymaliśmy pisma od Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Komendanta Policji zawierające wyjaśnienia na temat zachowania funkcjonariuszy policji podczas demonstracji 11 listopada.

21.02.2011

Privacy International (brytyjska organizacja zajmująca się obroną prawa do prywatności, rozpoczęła zbiórkę podpisów pod petycją do Sekretarza Generalnego Rady Europy w sprawie budowy przez niektóre rządy krajów UE baz danych zawierających dane biometryczne.

Petycja zawiera prośbę o zbadanie przez Komisję Europejską zgodności procesu budowy baz danych biometrycznych z Europejską Konwencją Praw Człowieka. W szczególności chodzi o zbadanie, czy tworzone przez rządy bazy danych spełniają zasady proporcjonalności, pomocniczości, efektywności i inne zawarte w Konwencji.

Wśród sygnatariuszy petycji znalzała sie także Fundacja Panoptykon.

Treść petycji na stronie PI (ang)

 

20.02.2011

Po udanej akcji „Napisz 5 tez” i wieńczącej ją debacie (Blokowanie stron internetowych - rok po: początek cenzury czy odpowiedź na realne zagrożenia?), którą zorganizowaliśmy pod patronatem Rzecznik Praw Obywatelskich, proponujemy kolejny etap dyskusji publicznej. Pani Rzecznik wezwała nas do dostarczenia dowodów na poparcie niektórych tez i rozbudowania niektórych argumentów. Chcemy na to zaproszenie odpowiedzieć. Wzywamy też wszystkich chętnych do podjęcia wyzwania rzuconego przez profesor Lipowicz do udziału w akcji! Powstało już wiki, na którym zbieramy opinie i tworzymy wspólny tekst.

11.02.2011

10 lutego w odbyła się zorganizowana przez nas debata: Blokowanie stron internetowych - rok po: początek cenzury czy odpowiedź na realne zagrożenia?. Wszystkich, którzy nie mieli okazji być z nami w siedzibie Rzecznika Praw Obywatelskich, zachęcamy do obejrzenia filmowej relacji z tego wydarzenia:

Przyczynkiem do zorganizowania debaty były prace nad unijną dyrektywą, która przewiduje blokowanie stron internetowych zawierających dziecięcą pornografię. Polski rząd wstępnie poparł ten projekt, przy czym decyzji tej nie poprzedziła żadna dyskusja w Polsce. Wszystko odbyło się za zamkniętymi drzwiami, co stoi w sprzeczności z deklaracjami premiera Donalda Tuska złożonymi w trakcie tzw. debaty z internautami w sprawie Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych. Niemal dokładnie rok temu obiecał on, że wszystkie zmiany prawa, która mogą mieć wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa informacyjnego, będą poprzedzone procesem rzetelnych konsultacji.

02.02.2011

10 lutego Fundacja Panoptykon organizuje na debatę na temat propozycji wprowadzenia obowiązku blokowania stron internetowych w Unii Europejskiej. Trwają właśnie prace nad unijną dyrektywą o zwalczaniu seksualnego wykorzystywania dzieci, która jako jedną z metod walki z tzw. pornografią dziecięcą przewiduje blokowanie stron WWW. Zastosowanie tego środka budzi wiele kontrowersji – na poziomie Unii Europejskiej nie ma w tej kwestii konsensusu (więcej na ten temat tutaj).

01.02.2011

31 stycznia w siedzibie GIODO zorganizowano obchody V. Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych. Jednym z głównych wydarzeń tych obchodów była dyskusja panelowa poświęcona retencji danych telekomunikacyjnych: „Retencja danych w demokratycznym państwie prawnym”. W pierwszej sesji zorganizowanej pod hasłem „Czy retencja jest niezbędna, czy są realne alternatywy…?” wzięła udział reprezentantka Panoptykonu – Katarzyna Szymielewicz. Zakwestionowała ona opinię, że retencja danych – rozumiana jako obowiązek rutynowego gromadzenia szerokiego zakresu danych o wszystkich połączeniach nawiązywanych przez użytkowników telefonów i Internetu – jest niezbędnym elementem polityki bezpieczeństwa państwa.

23.01.2011

Wraz z pięcioma innymi organizacjami pozarządowymi (vide poniżej) wysłaliśmy list otwarty do Premiera, w którym przypominamy wydarzenia sprzed prawie roku i domagamy się kontynuowania dialogu na temat poszanowania praw podstawowych w sieci. Rok po tzw. debacie Premiera z internautami nie tylko wiele obietnic pozostało niezrealizowanych, ale też pojawiły się nowe, palące zagrożenia dla wolności w Internecie. Musimy reagować!

5 lutego 2010 r. spotkaliśmy się, żeby rozmawiać o cenzurze w sieci i przyszłości społeczeństwa informacyjnego. To było udane spotkanie. Premier nie tylko wycofał się z niefortunnego projektu Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych, ale też obiecał wdrożenie realnych procedur konsultacji społecznych. Rozmawialiśmy nawet o przedstawieniu stronie społecznej wyczerpującej listy projektów aktów prawnych, które mają wpływ na przyszłość społeczeństwa informacyjnego i zamrożeniu prac nad nimi do czasu przeprowadzenia realnych konsultacji. Premier obiecał także doprowadzenie do kolejnego spotkania w przeciągu miesiąca. 

16.01.2011

Na pierwszym w tym roku Seminarium Panoptykon zastanawialiśmy się nad ograniczeniami dla działań służb państwowych w systemach demokratycznych. Inspiracją dla debaty były ujawnione przez portal WikiLeaks depesze dyplomatyczne amerykańskiej administracji – wynikało z nich m.in., że Departament Stanu USA wykorzystywał korpus dyplomatyczny do szpiegowania urzędników ONZ i czołowych postaci publicznych w niektórych krajach Afryki i Ameryki Łacińskiej (pisaliśmy o tym w tekście: Dyplomacja w służbie wywiadu – szpiegowanie urzędników ONZ przez amerykańską dyplomację).

Do dyskusji zaprosiliśmy Wawrzyńca Smoczyńskiego (publicystę „Polityki” i znawcę polityki międzynarodowej) oraz Józefa Piniora (byłego posła do Parlamentu Europejskiego, członka Komisji Europarlamentu ds. tzw. tajnych więzień CIA w Europie).

16.01.2011

15 stycznia Fundacja Panoptykon przekazała Komisji Europejskiej swoje stanowisko w konsultacjach "Całościowego podejścia do kwestii ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej" ogłoszonego przez Komisję Europejską w komunikacie z 4 listopada 2010 r. Konsultacje stanowią część procesu przygotowania nowej dyrektywy, która ponownie w sposób kompleksowy ma uregulować zasady ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej.

W naszym stanowisku staramy się wyjść od kwestii najbardziej zasadniczych, a mianowicie aksjologii stojącej za proponowanymi zmianami. Piszemy:

10.01.2011

Najbliższy miesiąc może się okazać rozstrzygający dla przyszłości wolnego Internetu w Unii Europejskiej. A zatem w Polsce też. Toczą się, i to w dość dynamicznym tempie, prace nad dyrektywą o zwalczaniu seksualnego wykorzystywania dzieci, która jako jedną z metod walki z pornografią dziecięcą przewiduje blokowanie stron internetowych.

Jako społeczeństwo obywatelskie jesteśmy zobowiązani zabrać głos w tej sprawie i sprawić, aby stał się słyszalny, zanim w naszym imieniu – ale bez konsultacji z nami – o przyszłości Internetu zadecydują nasi przedstawiciele w strukturach Unii Europejskiej. Dlatego właśnie teraz wzywamy wszystkich, dla których wolność w Internecie nie jest bez znaczenia, do dyskusji na temat sensowności blokowania stron internetowych, jako narzędzia walki z pornografią dziecięcą. I Ty możesz ogłoscić swoich "pięć tez"!

Strony