DZIAŁANIA

30.11.2010

3 grudnia Unia Europejska zadecyduje, czy państwa członkowskie będą musiały blokować wskazane strony internetowe niezależnie od wewnętrznych reguł, takich jak porozumienie wypracowane na początku roku podczas spotkania Premiera Donalda Tuska z internautami. Wraz z innymi organizacjami wysłaliśmy do Premiera list z prośbą o zajęcie takiego stanowiska, które zagwarantuje ochronę wolności w Internecie.

Najprawdopodobniej już 3 grudnia Przedstawiciel Rządu na spotkaniu Rady Unii Europejskiej będzie musiał definitywnie wypowiedzieć się w imieniu Polski, czy i w jakim zakresie popiera projekt dyrektywy przewidującej wprowadzenie we wszystkich państwach członkowskich obowiązku blokowania Internetu. Do tej pory Polska nie stanęła w gronie państw, które poparły kontrowersyjną dyrektywę. Układ sił w Radzie wskazuje jednak na to, że bez wyraźnego sprzeciwu ze strony Polski dyrektywa ta zostanie przyjęta.

23.11.2010

Dziś Fundacja Panoptykon, Fundacja Nowoczesna Polska i Internet Society Poland wspólnie zaapelowały do polskich eurodeputowanych o poparcie ważniej rezolucji w sprawie ACTA, zwracającej uwagę na potencjalne zagrożenia związane z przyjęciem tego porozumienia. Głosownie już jutro w Strasburgu. Będziemy raportować na naszej stronie wyniki głosowania.

Pełną treść naszego apelu można przeczytać tutaj.

18.11.2010

festiwalCzym jest i była prywatność?
Czy to wartość uniwersalna, czy wymysł współczesności?
Czy obecnie potrzebujemy w ogóle sfery prywatnej?

W kontekście tych i podobnych pytań zastanowimy się nad znaczeniem prywatności, intymności i wolności. Gdzie przebiega granica między tymi pojęciami? Czy wolność człowieka realizuje się poprzez jego sferę prywatną, dzięki temu, że pewien obszar życia mamy "tylko dla siebie"? Ile z prywatności i intymności trzeba "oddać" wspólnocie, żeby demokratyczne państwo mogło funkcjonować?

18.11.2010

18 listopada w warszawskim Kinie Wisła odbył się pierwszy polski Transparency Camp - spotkanie osób pracujących nad przejrzystością w życiu publicznym. 150 osób z różnych środowisk - ekspertów, aktywistów, działaczy społecznych, twórców kultury niezależnej - rozmawiało o tym jak skutecznie wdrażać ideę otwartości. Panoptykon też tam był.

Uznaliśmy, że przy okazji pierwszego Transparency Camp trzeba powiedzieć parę słów o zagrożeniach dla otwartości kluczowego narzędzia, jakim posługujemy się w pracy społecznej, czyli Internetu. Katarzyna Szymielewicz wyjaśniła, dlaczego nie chcemy kontroli nad przepływam informacji w sieci.

09.11.2010

Fundacja Panoptykon spotkała się dziś z przedstawicielami Komisji Europejskiej, aby rozmawiać o zmianie zasad w zakresie retencji danych telekomunikacyjnych. Komisja Europejska przyznaje, że dane z Polski są niepokojące. Jesteśmy liderami w Europie w kwestii liczby zapytań kierowanych do operatorów przez służby. Polska wykorzystała Dyrektywę o retencji danych do zwiększenia uprawnień służb specjalnych i zmniejszenia kontroli nad ich działaniem. Komisja planuje zmianę dyrektywy w 2011 r.

Dziś przedstawiciele Fundacji Panoptykon (Katarzyna Szymielewicz, Katarzyna Matuszewska i Józef Halbersztadt) spotkali się z przedstawicielami Komisji Europejskiej (Jacques Verraes i Matron Benedek) odpowiedzialnymi za przygotowanie oceny funkcjonowania dyrektywy (2006/24), która wprowadziła w UE obowiązkową retencję danych telekomunikacyjnych. Spotkanie zostało zorganizowane w związku z planami rewizji dyrektywy retencyjnej. Dla społeczeństwa jest to szansa na zmianę zasad na poziomie Unii Europejskiej i zmuszenie Polski do zmiany prawa, które w tym momencie pozwala na masową inwigilację społeczeństwa.

07.11.2010

5 listopada 2010 r. w ramach Polskiego Forum Społecznego odbyły się warsztaty dla aktywistów poświęcone różnym strategiom walki z nadzorem. Oprócz wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, celem spotkania była ocena skuteczności poszczególnych narzędzi „antynadzorczych”, wykorzystywanych przez organizacje obywatelskie. Warsztaty moderowała Katarzyna Szymielewicz z Fundacji Panoptykon i Adam Ostolski z Krytyki Politycznej.

05.11.2010

Dziś przekazaliśmy Komisji Europejskiej nasze uwagi w procesie konsultacji społecznych na temat przyszłości handlu elektronicznego w ramach wspólnego rynku oraz implementacji dyrektywy o handlu elektronicznym (2000/31/EC). Dyrektywa o handlu elektronicznym ma fundamentalne znaczenie dla wolności wypowiedzi w Internecie ponieważ ustanawia zasady odpowiedzialności pośredników (ISP) za treść. 

02.11.2010

Już 5-6 listopada odbędzie się I Polskie Forum Społeczne. Fundacja Panoptykon też tam będzie. W piątek, 5 listopada o 18:30 zapraszamy na warsztat dla aktywistów poświęcony strategiom walki z nadzorem.

Nie chcemy kolejnej dyskusji panelowej. Chcemy, w duchu Światowego i Europejskiego Forum Społecznego, doprowadzić do spotkania ludzi, którzy albo już aktywnie działają albo chcą zacząć działać na różnych "frontach" obywatelskiego sprzeciwu wobec społeczeństwa nadzorowanego.

Do wspólnej rozmowy na temat celów, strategii i taktyk sprzeciwu zaprosiliśmy aktywistów doświadczonych w walce przeciwko różnym formom opresji. Porozmawiamy o problematyce gender, polityce narkotykowej, służbach specjalnych, wolności gromadzenia się, polityce miejskiej, prawach lokatorskich, otwartych standardach, wolnej kulturze...

Zastanowimy się nad różnymi strategiami obywatelskiego sprzeciwu: interwencjach prawnych, petycjach, próbach zmiany prawa, kampaniach informacyjnych, protestach ulicznych, a także o użyciu technologii, jako doskonałego narzędzia realizowania tych strategii.

27.10.2010

25-27 października odbyła się XIV edycja organizowanej przez NASK konferencji SECURE, poświęconej bezpieczeństwu teleinformatycznemu. SECURE jest ważnym spotkaniem ekspertów zaangażowanych w ochronę sieci i systemów komputerowych. Problematyka ochrony prywatności została potraktowana bardzo poważnie. Dyskusje na temat cloud computing, kradzieży tożsamości, anonimowości i przyszłości prywatności w sieci wypełniły kilka godzin w ramach pierwszego dnia.

25.10.2010

faszyzm nie przejdzieFundacja Panoptykon popiera blokadę marszu neofaszystów w Warszawie, która odbędzie się 11 listopada 2010 r. Celem akcji jest zablokowanie odbywającego się co roku marszu ugrupowań skrajnej prawicy oraz przeciwstawienie się zwolennikom ksenofobicznych i rasistowskich ideologii.

Strony