DZIAŁANIA

21.03.2011

10 lutego, podczas debaty nt. blokowania stron internetowych, Rzecznik Praw Obywatelskich wezwała przeciwników blokowania do pogłębienia i rozbudowania niektórych argumentów oraz do dostarczenia dowodów na poparcie wybranych tez. W odpowiedzi na apel prof. Lipowicz, Fundacja Panoptykon rozpoczęła akcję "Odpowiadamy Rzecznik Praw Obywatelskich", w ramach której zbieraliśmy informacje dotyczące  blokowania stron www i argumenty przeciwko takim działaniom.

W ubiegły poniedziałek Fundacja przesłała do biura Rzecznik odpowiedź na apel -  podsumowanie opinii i argumentów zebranych podczas akcji. Poza stanowiskiem Fundacji, do RPO trafiły także 3 dokumenty przygotowane przez ekspertów współpracujących z Panoptykonem:...

18.03.2011

Marcowe Seminarium Panoptykon poświęciliśmy reklamie behawioralnej w Internecie, a jego tytuł brzmiał: „Internet, biznes, manipulacja?”. W charakterze gości wypowiadali się Piotr „Vagla” Waglowski oraz Wojciech Ozimek. Seminarium otworzyło krótkie wprowadzenie Katarzyny Szymielewicz, która zakreśliła ramy tematyczne spotkania oraz zwróciła uwagę na kontrowersyjne aspekty działania firm zbierających w Internecie informacje o jego użytkownikach.

Relacja filmowa z seminarium:

16.03.2011

Odpowiadamy listem otwartym na dzisiejsze zapewnienie Premiera, że rząd jest gotów do poważnej rozmowy na temat uregulowania mediów internetowych ze środowiskami, które reprezentują społeczności internetowe. Po raz kolejny powtarza się niepokojący schemat gaszenia pożaru w ostatniej chwili. A takiej sytuacji można było uniknąć. Organizacje pozarządowe od dłuższego czasu zwracały uwagę na niebezpieczne propozycje zmian w ustawie medialnej. Pisaliśmy o tym do premiera w styczniu tego roku, jednak nasz apel został wtedy zignorowany.

15.03.2011

warsztatZapraszamy na seminarium-warsztat: PRAWNE OBLICZA NADZORU

Monitoring wizyjny? działania służb specjalnych? wielkie bazy danych?
Co najbardziej zagraża twoim prawom i wolnościom?

Jeśli zastanawiasz się nad tym,
co się dzieje z nagraniami z ulicznych kamer monitoringu,
jak policja korzysta z informacji przekazywanych przez operatorów telekomunikacyjnych,
co stanie się z twoimi danymi medycznymi po centralnej informatyzacji systemu,
jak działania władz mogą wpłynąć na wolność słowa w Internecie,
przyjdź koniecznie!

31 marca 2011 r., czwartek, godz. 18.00
ul. Żelazna 54 lok. 5 (ostatnie piętro), Warszawa

 

10.03.2011

Parlament Europejski potrzebuje naszych głosów wsparcia w negocjacjach dotyczących blokowania Internetu! Przyłącz się do akcji, napisz list.

14 lutego Komisja ds. Wolności Obywatelskich Parlamentu Europejskiego przyjęła tekst dotyczący blokowania sieci. Nie jest on wprawdzie idealny, ale ogranicza populistyczne koncepcje prowizorycznego blokowania stron z pornografią dziecięcą, a koncentruje się na kwestii realnej ochrony dzieci oraz promuje zrównoważone podejście do przestrzegania praw podstawowych. Podejście to jest jednak przedmiotem ataków ze strony państw członkowskich, co grozi zignorowaniem przez Radę Unii Europejskiej poprawek europosłów.

09.03.2011

Na najbliższym Seminarium Panoptykon porozmawiamy o tym:

* Jak działa reklama behawioralna i profilowanie?

* Ile o nas wiedzą i jak to wykorzystują aplikacje internetowe?

* Ile o "podwójnym życiu" jego danych wie przeciętny użytkownik Internetu?

* Czy nowe formy marketingu to forma manipulacji i nadzoru nad społeczeństwem czy tylko specyficzne usługi tworzone dla naszej wygody?

* Kto na tym zarabia, a kto traci?

Naszymi gośćmi będą: Piotr "Vagla" Waglowski i Wojciech Ozimek

07.03.2011

7 marca oficjalnie rozpoczęła się akcja internautów i internautek przeciwko propozycjom wprowadzenia cenzury w sieci. Akcja jest obywatelskim protestem przeciwko projektowi blokowania stron internetowych. Pomysł cenzurowania Internetu powraca w postaci unijnej dyrektywy dotyczącej „blokowania dostępu do stron internetowych, zawierających obrazy seksualnego wykorzystywania dzieci” (więcej informacji na ten temat).

07.03.2011

4 marca 2011 r. zwróciliśmy się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z pismem w sprawie przygotowanego w Ministerstwie projektu ustawy o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej. Projekt ten nie zawiera naszym zdaniem wystarczających gwarancji ochrony prywatności obywateli. Został on także negatywnie zaopiniowany przez GIODO, który przedstawił konktetne sugestie zmian opracowanych przepisów (inne instytucje nie zabierały na razie głosu w tej materii, gdyż projekt nie był przedmiotem konsultacji społecznych). Chcemy sprawdzić, czy Ministerstwo planuje uwagi te uwzględnić. Szczegółowa analiza ustawy dostępna jest...

02.03.2011

Fundacja Panoptykon i Fundacja Kidprotect.pl spotkały się dziś z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości, aby przedstawić nasze postulaty w związku z trwającymi pracami nad dyrektywą o zwalczaniu seksualnego wykorzystywania dzieci, która jako jedną z taktyk przewiduje blokowanie stron internetowych. Niepokoi nas, że polski rząd popiera projekt dyrektywy w kształcie zaproponowanym przez Komisję Europejską, pomimo fali krytyki ze strony społeczeństwa obywatelskiego w całej Unii Europejskiej, wątpliwości wyrażonych przez Rzecznik Praw Obywatelskich oraz radykalnej zmiany stanowiska w sprawie projektu dyrektywy przez Komisję ds. Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego.

21.02.2011

W grudniu ubiegłego roku Fundacja Panoptykon wystąpiła do Komendanta Głównego Policji z interwencją w sprawie zachowania funkcjonariuszy Policji podczas demonstracji i blokad zorganizowanych 11 listopada przez środowiska antyfaszystowskie. Główną kwestią, która została poruszona w naszym piśmie było(zgłoszone nam przez uczestników blokad) ujawnianie przez funkcjonariuszy policji danych osobowych osób zatrzymanych w obecności osób postronnych obecnych na komisariacie na ul. Wilczej w Warszawie. Dodatkowo, zwróciliśmy także uwagę na - nieprawidłową naszym zdaniem i łamiąca swobodę zgromadzeń, interwencję policji na blokadzie zorganizowanej na skrzyżowaniu ulic Podwale i Kapitulnej.

Niedawno otrzymaliśmy pisma od Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Komendanta Policji zawierające wyjaśnienia na temat zachowania funkcjonoariuszy policji podczas demonstracji 11 listopada.

Strony