INFORMACJE

03.02.2011

ACCESS - globalny ruch na rzecz wolności w Internecie i praw cyfrowych - na fali zainteresowania sytuacją w Egipcie opublikował mapę blokowania i cenzorowania sieci. Na stronie ACCESS można też znaleźć wiele źródeł i komentarzy z zakresu tej tematyki. Polecamy!

02.02.2011

Pod koniec stycznia 2011 r. ukazał się raport “Prawo do prywatności w Europie a prawa człowieka 2010”. Raport przygotowała londyńska organizacja Privacy International we współpracy z dwiema placówkami badawczymi: Uniwersytetem Środkowoeuropejskim w Budapeszcie oraz instytutem Electronic Privacy Information Center z Waszyngtonu.

Raport zawiera przegląd europejskich regulacji dotyczących ochrony danych osobowych i prawa do prywatności. Wymienia największe zagrożenia, wyzwania, a także osiągnięcia krajów europejskich w tej dziedzinie w ostatnich kilku latach.

31.01.2011

28 stycznia Rada Europy i Komisja Europejska zorganizowały po raz czwarty wspólne Spotkanie Wysokiego Szczebla z okazji Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych. Dodatkowym motywem tego wydarzenia były obchody 30 rocznicy przyjęcia Konwencji nr 108 Rady Europy o ochronie danych osobowych.

Wśród mówców znaleźli się wysokiej rangi przedstawiciele publicznych instytucji i organizacji społecznych, zajmujących się ochroną danych.

31.01.2011

27 stycznia 2011 r. Senat podjął uchwałę wprowadzającą 34 poprawki do przyjętej 5 stycznia przez Sejm ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. Uchwałę poprało 79 senatorów, jeden był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Wcześniej ustawa była omawiana na posiedzeniach Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej (20 i 25 stycznia). Debata nad ustawą odbyła się natomiast 26 stycznia. Teraz ustawa trafi z powrotem do Sejmu, który rozpatrzy poprawki Senatu.

Celem ustawy ma być wzmocnienie kontroli sądu i prokuratora nad czynnościami operacyjnymi organów ścigania...

30.01.2011

W dniach 25-27 stycznia odbywała się w Brukseli największa europejska konferencja poświęcona ochronie prywatności w dobie komunikacji elektronicznej. Pod hasłem „Komputery, Prywatność, Ochrona Danych” kryją się trzy dni bogate w wydarzenia i dyskusje z udziałem naukowców, praktyków, aktywistów, decydentów politycznych i przedstawicieli biznesu z całego świata. Kilkaset osób spotyka się co roku, żeby wymienić poglądy i skonfrontować się z nowymi wyzwaniami w sferze technologii informacyjnych, prywatności i ochrony danych. 

30.01.2011

27 stycznia w Brukseli odbył się „okrągły stół” poświęcony tematowi skanerów ciała i ich możliwych zastosowań na lotniskach Unii Europejskiej. Centrum Studiów nad Polityką Europejską zaprosiło osoby i instytucje reprezentujące bardzo różne punkty widzenia. Nie było oczywistych odpowiedzi, była za to bogata w argumenty, burzliwa dyskusja.

29.01.2011

Sto tysięcy złotych zadośćuczynienia zapłacić ma Ringier Axel Springer Januszowi i Honoracie Kaczmarkom za opublikowanie podsłuchów z ich rozmów.  Wydawca dawnego Dziennika ma też wyrazić żal i przeprosić Kaczmarków na łamach Rzeczpospolitej oraz Gazety Wyborczej za naruszenie ich prawa do prywatności - orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie 28 stycznia 2011 r.

28.01.2011

Posłowie Klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej złożyli dzisiaj wniosek do Trybunału Konstytucyjnego ws. zgodności z konstytucją przepisów dotyczących stosowania kontroli operacyjnej oraz retencji danych telekomunikacyjnych. W swoim wniosku posłowie wskazują, że nieprecyzyjność przepisów dotyczących kontroli operacyjnej sprawia, że nie jest jasne, jakich konkretnie środków mogą używać służby, ani jakie informacje można pozyskiwać za ich pomocą. Natomiast w przypadku retencji danych (o której pisaliśmy już wielokrotnie) pojawia się problem rutynowego zbierania informacji o wszystkich obywatelach oraz otwartego i niekontrolowanego dostępu do tych danych przez służby.

28.01.2011

27 stycznia odbyło się pierwsze i zarazem ostatnie posiedzenie podkomisji sejmowej, na której omawiany był projekt ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Projekt ten wchodzi w skład pakietu ustaw zdrowotnych i przewiduje tworzenie cyfrowych rejestrów medycznych oraz centralnego Systemu Informacji Medycznej, w których przechowywane będą informacje m.in. o naszych chorobach, zażywanych lekach, wizytach u lekarzy i udzielanych świadczeniach medycznych. Kilkakrotnie pisaliśmy już o zagrożeniach dla prywatności pacjentów, jakie może rodzić przyjęcie i wdrożenie tego projektu. Zagrożenia te związane są charakterem danych, które będą zbierane w systemie (z jednej strony bardzo wrażliwych, nieraz wręcz intymnych, z drugiej – mających realną wartość dla różnego rodzaju firm) oraz samą ustawą: niezwykle lakoniczną, w wielu kluczowych miejscach odsyłającą do rozporządzeń i nie zawierającą gwarancji tego, że prywatność pacjentów będzie objęta realną ochroną...

28.01.2011

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oficjalnie opublikowało projekt założeń do nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Projekt zmienia zasady odpowiedzialności pośredników za treść w Internecie - w kierunku ograniczenia odpowiedzialności wszystkich podmiotów, które nie mają wpływu na to, jaki materiał jest umieszczany w sieci. Chodzi przede wszystkim o materiał, który narusza prawa autorskie lub dobra osobiste osób trzecich.

Strony