RODO pod kamerą, czyli monitoring z zasadami

Artykuł

RODO dotyka niemal każdego obszaru otaczającej rzeczywistości – także kamer nagrywających Cię w wielu miejscach, które odwiedzasz każdego dnia. Monitoring, który – poza kilkoma wyjątkami – działał do tej pory poza prawem, w końcu doczekał się swoich zasad. Kamery w pewnych miejscach stały się nielegalne, a osoba nagrana zyskała swoje prawa. Są już pierwsze przypadki usuwania kamer niezgodnych z RODO. Jak nowe przepisy o ochronie danych osobowych ograniczyły monitoringową wolną amerykankę?

Kto i kiedy może instalować monitoring?

Podmioty publiczne, żeby zbierać nasze dane osobowe, muszą mieć wyraźną podstawę prawną umożliwiającą prowadzenie monitoringu i wskazującą, w jakim celu jest to możliwe. Dlatego w nowej ustawie o ochronie danych osobowych, uchwalonej w związku z rozpoczęciem bezpośredniego obowiązywania RODO, wprowadzono przepisy umożliwiające prowadzenie monitoringu przez:

  • samorząd gminny i samorząd powiatowy (w celu zachowania porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej);
  • samorząd wojewódzki oraz podmioty zarządzające mieniem państwowym (w celu zapewnienia bezpieczeństwa mienia);
  • szkoły (w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników, a także ochrony mienia).

Skoro gmina może stosować monitoring w celu zapewnienia porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli i ochrony przeciwpożarowej, to nagrania nie mogą legalnie zostać użyte np. do promocji miasta. Podobnie w szkole – możliwość stosowania kamer w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników lub do ochrony mienia wyklucza wykorzystywanie nagrań do oceny pracy nauczycieli czy woźnych (więcej o monitoringu i RODO w szkole).

Inaczej sprawa ma się z podmiotami prywatnymi. Firmy i osoby prywatne mogą prowadzić monitoring na podstawie tzw. uzasadnionego interesu. Ale żeby taki monitoring był zgodny z prawem, podmiot, który z niego korzysta, musi realizować obowiązki i ograniczenia wynikające z RODO (najważniejsze z nich omawiamy poniżej).

Myśląc o kamerach instalowanych przez osoby prywatne, nie można też tracić z pola widzenia tego, że RODO nie ma zastosowania do przetwarzania danych wyłącznie w celach osobistych lub domowych. Wyjątek ten jest jednak dość restrykcyjnie interpretowany, bo np. Trybunał Sprawiedliwości UE stwierdził, że ogrodowa kamera obejmująca też fragment chodnika wykracza poza cel osobisty i jej właściciel musi przestrzegać przepisów o ochronie danych.

Osobnym tematem jest monitoring stosowany przez pracodawcę. Instalację kamer (i szerzej: nadzór nad pracownikami) uregulowały wprowadzone w maju zmiany w kodeksie pracy. Omówimy go odrębnie, ale ważne jest to, że ta sama kamera – np. w urzędzie gminy – może „podpadać” zarówno pod omówione tutaj regulacje dotyczące nagrywania petentów, jak i pod przepisy regulujące kontrolę pracowników (w tym wypadku – urzędników) przez pracodawcę.

Jakie praktyki są zakazane?

Najważniejsze zmiany, które przyniosło RODO w obszarze monitoringu, to wskazanie jednoznacznych granic, za którymi monitoring jest niewątpliwie nielegalny.

  • przestrzeń pod szczególną ochroną

W przepisach regulujących monitoring prowadzony przez instytucje publiczne pojawił się kategoryczny zakaz instalacji kamer w pomieszczeniach sanitarnych, szatniach, stołówkach, palarniach i obiektach socjalnych. Dlatego kamery wiszące np. w przebieralniach miejskich basenów są od maja 2018 r. nielegalne i powinny zostać niezwłocznie usunięte.

Podmioty prywatne (z wyjątkiem pracodawców) nie są objęte tym wyraźnym zakazem, niemniej Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zwraca uwagę, że „interesy administratora nie mogą w każdej sytuacji w sposób nadmierny ograniczać prawa do prywatności i ochrony danych oraz uzasadnionego oczekiwania osób obserwowanych co do zapewnienia intymności. Dlatego administrator powinien powstrzymywać się od prowadzenia monitoringu w obszarach wrażliwych, takich jak przebieralnie, toalety itp.”. RODO wskazuje bowiem, że przetwarzanie danych osobowych w oparciu o tzw. uzasadniony interes prawny nie powinno nadmiernie ingerować w prawa osób, których dane dotyczą.

  • nagrywanie dźwięku

Przepisy umożliwiają podmiotom publicznym nagrywanie obrazu, nie wspominają o dźwięku. Oznacza to, że instytucje publiczne nie mogą stosować kamer wyposażonych w mikrofony. A to się zdarzało – np. w łódzkich autobusach lub niektórych placówkach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wykorzystywanie mikrofonów przez podmioty prywatne także może okazać się nielegalne. Jak zwraca uwagę Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, uprawnienie do nagrywania dźwięku posiadają jedynie służby porządkowe i specjalne. Dlatego „stosowanie rejestracji dźwięku może zostać uznane za nadmiarową formę przetwarzania danych i wiązać się z odpowiedzialnością administracyjną i cywilną, a nawet karną”.

Jakie masz prawa jako osoba nagrywana?

Co RODO zmieniło w prawach osób nagrywanych? Przede wszystkim masz prawo do informacji, że konkretna przestrzeń jest objęta monitoringiem. Obowiązek ten wynikał już z poprzednich przepisów, ale – jak pokazuje praktyka – często nie był realizowany. W efekcie wejścia w życie RODO niektórzy administratorzy zaczęli w różny sposób informować o kamerach.

Niektóre informacje nie sprawiają wrażenia trwałych i czytelnych: zobacz sposób informowania o monitoringu pasażerów warszawskich autobusów.

Oczywiście skuteczne poinformowanie osób nagrywanych jest szalenie trudne, czego szczytowym (sic!) dowodem jest kamera na warszawskim Pałacu Kultury, która z wysokości kilkudziesięciu metrów monitoruje obszar placu Defilad. Gdzie w tym przypadku powinny być zainstalowane tablice informacyjne? Absurdem byłoby zastawienie nimi całego placu. Niewłaściwa jest jednak także druga skrajność: w podobnych przypadkach skuteczną realizacją obowiązku informacyjnego nie będzie zainstalowanie tablicy na miejskich rogatkach, jak miało to miejsce przez wiele lat w wielu polskich miejscowościach, np. w Karpaczu (zobacz).

Na tablicy powinny się znaleźć informacje o istnieniu monitoringu w określonym miejscu, celu jego stosowania, o tym, kto jest za niego odpowiedzialny (i jego dane kontaktowe). Prezes UODO dopuszcza warstwowe przekazywanie informacji – bardziej szczegółowe dane (np. o tym, komu przekazywane są nagrania lub jak skontaktować się z inspektorem ochrony danych) mogą się znajdować np. na wskazanej na tablicy informacyjnej stronie internetowej.

Po co kontaktować się z podmiotem prowadzącym monitoring? Poza prawem do informacji jako osoba nagrywana masz szereg innych uprawnień, spośród których najważniejszy jest dostęp do nagrań z Twoim udziałem. Oczywiście administrator musi się zmierzyć z dwoma wielkimi wyzwaniami: weryfikacją Twojej tożsamości (samo załączenia zdjęcia do wniosku może okazać się niewystarczające) oraz z koniecznością ochrony wizerunku innych osób występujących na nagraniu (np. poprzez ich anonimizację). Niezależnie jednak od tego w aktualnej sytuacji prawnej przysługuje Ci dostęp do nagrań z Twoim udziałem.

Jeszcze nie wiemy, jak zadziała to w praktyce, ale przykładowo Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na swojej stronie internetowej informuje, że każdemu nagranemu w budynku resortu przysługuje prawo dostępu do nagrań z własnym udziałem. Podobną informację w regulaminie monitoringu wizyjnego zawarł Urząd Miasta Tychy.

Czy RODO skończyło monitoringową wolną amerykankę?

RODO i przepisom, które zostały wprowadzone w związku z rozpoczęciem jego obowiązywania, zawdzięczamy jednoznaczne odpowiedzi na kilka ważnych pytań o granice dopuszczalności monitoringu i prawa osób nagrywanych.

Same przepisy nie rozwiążą jednak problemu wszechobecności kamer oraz powszechnego (błędnego!) przekonania, że kamery działają jak magiczna różdżka i wystarczy je zainstalować, by rozwiązać problemy związane z bezpieczeństwem.

Kamery mogą być instalowane wyłącznie w sytuacjach, w których inne – mniej inwazyjne – środki działania nie pomogą osiągnąć założonego celu. Ostatecznie, czy tak będzie i czy dojdzie do ograniczenia monitoringowej wolnej amerykanki, zależy od aktywności Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wiele do zrobienia mają też tutaj osoby nagrywane: to także w Twoich rękach leży zadbanie o to, by nie dochodziło do naruszenia Twojej prywatności i intymności. Czasem okazuje się, że do liwidacji nielegalnego monitoringu wystarczy jedno proste pismo – było tak w sprawie pani Amelii, która doprowadziła do usunięcia kamer w przebieralni opolskiego basenu. Przeczytaj, jak do tego doszło. Ty też możesz wziąć sprawy w swoje ręce.

Wojciech Klicki

Zobacz inne teksty o RODO w poszczególnych sektorach: RODO na tacy. Sezon II.

Panoptykon od lat walczy z kamerami, które nadmiernie ingerują w naszą prywatność. Wesprzyj nas w tej walce i wpłać darowiznę na konto Fundacji Panoptykon.

Komentarze

Lepiej mieć monitoring i bezpieczeństwo kosztem prywatności niż bandytę i samowolę ( przecież na ulicy czy parkingu "zwyczajny obywatel" nie ma czego się obawiać . Monitoring służy do rejestracji zachowań patologicznych tylko i wyłącznie . Społeczeństwo powinno zrozumieć, że coraz częściej są napady , pobicia dewastacja itp. Wszystko zależy od zdrowego rozsądku gdzie i w jakim celu są montowane kamery. Nagranie to najskuteczniejszy dowód lepszy od sąsiadów bo ci zazwyczaj nic nie widzą i nie wiedzą jeśli ich sprawa nie dotyczy .

Jestem mieszkanką Strzybnicy, gdzie doszło do tego zdarzenia jak 4letni Jasiek wypadł z auta kierowanego przez ojca. Oczywiście nie czas to pisać o nieodpowiedzialności rodzica czy szczęściu, że przy ostrym zakręcie prędkość była tak niska i dziecku nic się nie stało. Zastanawiam się jednak czy właściciel domu rodzina Bremerów może nagrywać całą ulicę i chodnik prowadzący do parku czy Biedronki jeśli nie ma informacji o monitoringu i kamera nie nagrywa JEGO przestrzeni. Nie ma ogródka pana Bremer, nie ma bramy pana Bremer, nie ma nagranego domu Bremerów, a jest tylko przestrzeń publicza- ulica, którą w zapisanym monitoringu wieczorem pan Bremer ogląda i przesyła znajomym co ciekawsze kawałki np jak ktoś za szybko wjedzie w zakręt. Czy będąc nagrywana jak idę chodnikiem mam jakieś prawa i mogę zgłosić to, że sobie nie życzę? Jak zamieszczona kamera rzekomo chroni Bremerów? Bo moim zdaniem wcale jeśli jest TYLKO skierowana na przestrzeń publiczną.

https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/slask/dziecko-wypadlo-z-auta-w-tar...

Witam sąsiad zalozył monitoring wraz z mikrofenem kamere ma obrotową widzi droge gminną i moją brame oraz slyszy co mowimy na podwórku czy to legalne

Kamera na placu zabaw w placowce opiekunczo wychowawczej być może ma jakiś motyw prawny, ale dostęp do obrazu ma ktoś kto sponsoruje prezenty . ...Kto może mieć wgląd w te nagrania wg prawa ?

Czy jesli sasiadka brudzi mi drzwi pomyjami i wkłada drut w zamek aby go uszkodzic czy moge na klatce zalozyc monitoring abym mógł chronić swoje drzwi ? Wspólnota mieszkaniowa nie wyraża zgody na kamery błagam o odpowiedz tel 608 41 84 15

Witam podbijam temat.
Kupiłem mieszkanie, gdzie na elewacji budynku jest kamera monitoringu miejskiego. Jej umiejscowienie ewidentnie pozwala na filmowanie wnętrza Mojego mieszkania.
Na jakie konkretnie przepisy, art. Kodeksów mogę się powołać podczas kontaktu z Wydzialem zarządzania kryzysowego ( zarządzającego ta kamerą). Tak by została ona usunięta lub przestawiona.

zostalem nagrany fotopulapka w lesie a bylem na grzybach mije zdjecie zostalo upublicznione zostalem klusownikiem i zlodziejem kamer co moge zrobic w tej sprawie

Dzień dobry! W kłodzkiej przychodzi Eskulap, przy ulicy Spółdzielcza 4 (woj. dolnośląskie) przy rejestracji jest informacja, że kamery nagrywają obraz i dźwięk. Uważam, że jest to rażące naruszenie prywatności i narażenie poufnych danych o stanie zdrowotnym. Jak ma się sytuacja prawna do czegoś takiego?

@gieniek

co do zasady nikt nie ma prawa upubliczniać Twojego wizerunku bez Twojej zgody. Skontaktuj się z tymi, którzy to zrobili i zażądaj usunięcia materiału!

@XYZ

nagrywanie *dźwięku* jest zastrzeżone dla organów ścigania (policja etc.) - żadna przychodnia nie może prowadzić monitoringu wyposażonego w rejestrację dźwięku, narusza to przepisy. Zobacz np. ten wpis na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych: https://uodo.gov.pl/pl/138/1634

Podczas zakupów w Kauflandzie sprzedawca nagrywał ludzi swoim własnym telefonem, nabijając się, że tłoczą się przy promocjach. Mógł to robić?

lena borowiecka monitoring 2 letnich dzieci o imieniu Antosia i pola co robily 20. 01. 2021. o godzinie 20 33 do 21 50

Witam
Mam pytanie
Czy w boksach smietnikowych można instalować kamery w celu sprawdzania kto i co wrzuca do śmietników i czy wrzuca śmieci do kosztów smietnikowych a nie naprzyklad na ziemię czy pod śmietnik i czy to narusza moje prawa

A jak się ma sprawa z np nowoczesnymi dzwonkami do drzwi montowanymi przed wejściem przy bramie lub do mieszkania w klatce coś jak wideodomofon tylko z funkcją rejestrowana zdarzenia w tym też głosu osoby np dzwoniącej do drzwi lub przechodzącej obok i do tego że np obraz obejmuje ulicę i posesję sąsiada po przeciwnej stronie ? Oczywiście nagrania nie są udostępniane nikomu jedynie do wglądu jako powiadomienia kto dzwonił do domu i kto się kręcił przed bramą.

Miałam fotopulapki powieszone na nieczynnym wyrobisku wapienia podlegającym już lasom.ostatnio znalazł je łowczy i powiedział że muszę mieć pozwolenie od lasów na to by je wieszać.jest to miejsce mało uczęszczane na 2lata nagrywania prawie non stop może 5osob się nagrało .nagrywam zwierzęta a jak się nagrają ludzie to kasuję bo mi to nie potrzebne.czy rzeczywiście kara jest 10tys za takie nagrywanie?są tam ule i gość też miał tabliczkę obszar monitorowany a na tablicach lp też jest informacja o monitoringu więc każdy jest tego świadomy.tez nie raz mnie nagrały fotopulapki lp bo były przy drodze powieszone i widoczne.czy może bardziej myśliwy się czegoś obawiał.?

W budynku socjalnym zamieszkują 4 rodziny sąsiad ma kamerę która jest skierowana na podwórko i jego samochód czy to legalne czuje się obserwowana przez 24 na dobę

Hej, Aquapark we Wrocławiu nagrywa ludzi w celu badania ich temperatury ciała. Czy mogą mieć dostęp do informacji medycznych takich jak temperatura mojego ciała ?

Jak mogę udowodnić ze Pani dyrektor czyta moje smsy z prywatnego telefonu? Wiem że to robi bo prezes firmy zarzucił mi pewna korespondencję, o której nikt nie wie, a pani dyrektor jest znana z zagrywek na tak niskim poziomie i przesiadywania przed kamerami.

U nas są sprzedawane środki odurzające na podwórku my lokatorzy nie możemy zainstalować kamery choć policja jest poinformana i urzędy wraz z burmiszcze inc nie robią z tym a są tu dojrzewające dzieci

U nas są sprzedawane środki odurzające na podwórku my lokatorzy nie możemy zainstalować kamery choć policja jest poinformana i urzędy wraz z burmiszcze inc nie robią z tym a są tu dojrzewające dzieci

Sąsiad zamontował kamerę ...niestety od roku jestem inwigilowana oraz wszyscy którzy mnie odwiedzają ...kamera jest z premedytacją skierowana bezpośrednio na moją część posesji i wejście do mieszkania ...policja nic nie może tak stwierdzili ,pisma od wspólnoty mieszkaniowej o ściągnięcie kamery nie pomogły, oraz moje pisane przez prawnika, również ignoruje...czuje się gnębiona i osaczona ...co robic? po sądach chodzić latami co w tym kraju się dzieje bezprawie mamy?

Witam,proszę o pomoc w kwestii która bardzo mnie zaniepokoiła.Spotykalam się z mężczyzną,poszłam do niego do domu między nami doszło do zbliżenia intymnego.Dopiero teraz dowiedziałam się od niego że ma zamontowane kamery w mieszkaniu dla własnego bezpieczeństwa i wszystko było nagrywane.Czy to jest godne z prawem

W mojej okolicy zarządcy wspólnot w kamienicach w ostatnim roku umieścili wiele kamer które nie służą tylko i wyłącznie monitorowaniu wejścia do budynku. Urządzenia montowane na ścianach na wysokości 2-3 m obejmują duże części chodnika i jezdni publicznej. Brak jest czytelnych i jasnych informacji na temat nagrywania, jego celu czy IOD. Jak z tym walczyć? Do kogo zwracać się o uregulowanie tego bałaganu?

Mieszkam w Holandi na hotelu pracowniczym i w pokoju dziewczyna założyła kamerę bez mojego pozwolenia ja się otym dowiedziałam jak sąsiad mi powiedział a firma z tym nic nie robi proszę o radę i pomoc pracuje w firmie keenemerlandem w haarlem

Teściu zamontował kamerę na rogu domu,która obejmuje moje wejście do mieszkania w którym jestem zameldowana wraz ze swoją rodzin.Dodam że mieszkamy na jednej posesji i teściu jest właścicielem a my użytkujemy poddasze z osobnym gospodarstwem domowym(osobne wejście opłaty i utrzymanie)Moje pytanie brzmi czy mogę to zglosic jako nadużycie?gdyż nie poinformował nas o tym i obserwuje naszą przestrzeń bez naszej zgody?

gdzie moge sie zwróci o zablokowanie filmu z kamery ,którą ktoś podłaczył nielegalnie do mojej kamery w moim mieszkaniu obserwował moąa chorą mamę .Prosze o pomoc

Pracuję w banku (ochrona) i oprócz tego, że na budynku, kamery znajdują się na sali operacyjnej i nie tylko, normalne. Ale... Ostatnio zamontowano nam kamerę w pomieszczeniu, w którym ochrona pełni służbę (monitoring cctv), czy to jest zgodne z prawem.

Art. 222. [Monitoring w zakładzie pracy]
§ 1.
Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia lub kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, pracodawca może wprowadzić szczególny nadzór nad terenem zakładu pracy lub terenem wokół zakładu pracy w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring).
MONITORING WIZYJNY PO 25 MAJA
Monitoring wizyjny można wprowadzić, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia lub kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Obejmować on może teren zakładu pracy lub teren wokół zakładu pracy. To jedyne przesłanki uzasadniające instalację kamer. Nie jest to natomiast dozwolone w celu kontrolowania tego, czy i jak pracownicy wykonują pracę.

Dziś w szkole była telewizja i mnie kamera uchwyciła
Rozmawiałem z kolega i czy będzie mój wizerunek zamazany i to co gadałem do kolegi będzie słychac

Sąsiad założył kamare na swojej posesji jest ich trzy dwie kamery skierowane na moją posesję na drzwi wejściowe do domu i wjazd do posesji chodzę jak w programie brigrador mówiłam mu że nie życzę sobie podglądania a on tylko się śmieje , była policja i mówiłam im to mi powiedzieli że nic nie mogą z tym zrobić zakłóca mi mir domowy,co mam zrobić przecież obowiązuje rodo

W pewnym salon fryzjerski są 3 kamery jedna przed wejściem druga z centrum salonu a trzecią na zapleczu. Wszystkie nagrywają nie tylko obraz ale też dźwięk i to bardzo wyraźnie słychać każde wypowiedziane słowo. Żadna klijetki ani pracownicy nie są informowani o nagrywaniu dźwięku. Czy tak można i czy można to gdzieś zgłosić.

Czy wizjer na drzwiach sąsiada na klatce schodowej narusza rodo? Kamera działa na ruch, rejestruje go, robi zdjecia

Chcecie pieniądze? A gdzie są odpowiedzi na pytania które zadają pytający? Np. Ostatnie pytanie które zadała Joanna.

Mieszkam na niskim parterze czteropiętrowego bloku mieszkalnego , obok mnie są też inne budynki mieszkalne - czy mogę zamontować przy oknach kamerki ? Z jednej strony jest plac zabaw, a z drugiej strony - chodnik i jezdnia. Chciałabym również umieścić kamerkę przy drzwiach wejściowych do mieszkania. Czy będzie to zgodne z prawem ? Czy mam po prostu od razu iść na Policję ? Pewien problem trwa już rok......., córka mi odradziła zgłoszenie na policję, ale nie wiem czy dobrze zrobiłam......

Fryzjer w Szczecinie od lat nagrywa kamera dopiero wczoraj zauważyłam kamerę. Dodatkowo niewiadomo nic nie ma oznakowania że klienci są nagrywani. Niewiadomo czy rozmowy nie są nagrywane. W Szczecinie żaden urząd nikt się tym nie interesuje "szlachta" robi co chce. Firma dostała pomoce z urzędu miasta dziwnym trafem fryzjerka ogłasza wszem i wobec że nie szczepiła się - dodatkowo ci ludzie (panie) co to mają świetnie lubią śledzić klientów wiedzą o prywatnym życiu niewiadomo skąd. Rodo jakie rodo gdzie? Na pewno nie w Szczecinie nie w spółdzielniach i innych tego typu. Nie wiem skąd są takie "ludzie" ale śledzenie innych chodzenie podsłuchy kamery nieoznaczone (gdzie niewiadomo czy wizerunek jest przetwarzany gdzie rozpowszechniany przez kogo) oto kojarzy się niestety ale wiadomo z czym i z kim w przeszłości. Podpowiedź było to za zachodnią granicą nrd i w zsrr a chodzenie. To okazuje się że "nadzór" prowadzi nie jakieś tam służby tylko ludzie prywatni. Ogólnie Szczecin od jakiś tam lat to słynie z "narabianiu roboty" znajomym. Ogólnie nie polecam. Zero prywatności.

Robilem zakupy w tym celu zabralem wozek czyli torbe na zakupy na kolkach z uwagi ze bylo trudno robic zakupy i ciagnac wozek sklepowy wlozylem Torbe czyli Torbe wozek na kolkach do wozka sklepowego robiac zakupy przez nieuwage Torebki z przyprawami wrzucilem do mojej torby ale po czasie zauwazylem ze zakupy torebek z przyprawami nie znjaduja sie w wozku sklepowym wiec poszukalem je w mojej torbie wyjalem je i sklepowa skasowala .Czy jest to przestepstwo?

Sąsiad mieszkający w bloku na parterze zamontował kamerę skierowaną na wejście do budynku. Nie podoba mi się, że możeon śledzić każde moje wejś ie i wyjście z bloku. Poza rym wejście jest monitorowane przez kamerę wspólnoty, zatem nie widzę powodów, dla których istniałaby konieczność montowania prywatnej kamery.

Czy sąsiad miał prawo do zamontowania kamery?

Strony

Dodaj komentarz