bezpieczeństwo

01.06.2015

W Stanach Zjednoczonych trwa gorący spór o to, co wolno służbom. Formalnie przestał obowiązywać kontrowersyjny Patriot Act, który umożliwiał masową inwigilację obywateli USA. Senat właśnie debatuje nad przyjęciem jego następcy o dość zwodniczej nazwie Freedom Act, który ma godzić wodę z ogniem – skuteczność działania służb z poszanowaniem praw obywatelskich. Wygląda jednak na to, że Obama zaproponował zgniły kompromis: obie strony sporu – zwolennicy twardego kursu w „wojnie z terroryzmem” i ci, którzy nie chcą na jej ołtarzu poświęcić konstytucyjnych wartości – są niezadowolone. Co symptomatyczne, w całej debacie nie pojawia się problem masowej inwigilacji cudzoziemców, mimo że to przede wszystkim w nich – a więc również w nas, Europejczyków, Polaków – są wymierzone działania amerykańskich służb. Amerykanie mają własny problem. Ale dlaczego Europa nie zajmuje się swoim?

29.05.2015
element dekoracyjny

Czy da się zapewnić międzynarodową ochronę bezpieczeństwa i prywatności komunikacji elektronicznej? Wobec informacji na temat masowej inwigilacji i łamania zabezpieczeń technicznych przez amerykańskie i brytyjskie służby bezpieczeństwa, ciężko w to uwierzyć, jednak ONZ podejmuje pierwsze próby ustanowienia regulacji w tej sferze. W czwartek specjalny sprawozdawca Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. wolności słowa, Dave Khaye, opublikował raport na temat roli narzędzi służących do bezpiecznej, szyfrowanej komunikacji w realizacji podstawowych praw człowieka. Dokument zaleca państwom, by w swoich lokalnych systemach prawnych uwzględniły wagę szyfrowania i anonimowej komunikacji oraz aby wystrzegały się prób ich łamania lub ograniczania możliwości użycia wspomnianych narzędzi.

28.05.2015

O grozie, jaką powinna wywoływać świadomość ciągłego nadzoru; o trudnym do przewidzenia życiu obiektów artystycznych w przestrzeni publicznej i o tym, kiedy kontrola nad ludźmi staje się koniecznością, z Julitą Wójcik – artystką, autorką wielu instalacji w przestrzeni publicznej, m.in. „Tęczy” na Placu Zbawiciela w Warszawie i „Drona” w Parku Śląskim w Chorzowie – rozmawia Katarzyna Szymielewicz.

28.05.2015

Czarna seria „nieudanych interwencji” – przypadków użycia przemocy przez policję, które zakończyły się tragicznie – sprowokowała dyskusję o tym, jak zwiększyć społeczną kontrolę nad działaniami tej formacji. Problem niewątpliwie istnieje, ale jak go sensownie rozwiązać? Dużą nośność zyskuje pomysł wyposażenia policjantów w obowiązkowe kamery, które nagrywałyby przebieg wszystkich interwencji z użyciem siły, a szczególnie broni. Podobną politykę już wdrożyły Stany Zjednoczone, gdzie eskalacja policyjnej przemocy wywołała regularny ruch społeczny. Obserwując jej skutki w praktyce, organizacje broniące praw człowieka opublikowały zestaw rekomendacji, które są próbą odpowiedzi na już widoczne problemy. Czy w Polsce mamy szansę na spokojną dyskusję o sensie nagrywania i kontrolowaniu przemocy, zanim damy policji kolejne narzędzie władzy, które może się zwrócić przeciwko nam?

28.05.2015

„Bezpieczeństwo dzieci” jest wyrażeniem niczym mantra powtarzanym przez rodziców, dyrektorów szkół i polityków. Nic dziwnego. Bo komu może ono nie leżeć na sercu? Problem w tym, że dbałość o bezpieczeństwo dzieci coraz częściej przypomina zamykanie ich w złotej klatce – pomaga stłumić strach dorosłych przed nieznanym, ale niekoniecznie sprawia, że dzieci są bezpieczniejsze. Kontrolując dzieci na każdym kroku i ograniczając ich swobodę, można bowiem utrudnić im to, co na dłuższą metę okazuje się kluczowe: poznanie i zrozumienie otaczającego świata, budowanie relacji opartych na zaufaniu, możliwość uczenia się na własnych błędach i brania odpowiedzialności za swoje zachowanie. Konsultacje rządowego programu „Bezpieczna+” pokazują, że napięcie między kontrolą a budowaniem relacji i miękkich kompetencji dotyczy nie tylko rodziców zatroskanych o bezpieczeństwo swoich pociech, lecz także polityki edukacyjnej państwa. Nie mogło w nich więc zabraknąć głosu Fundacji Panoptykon.

26.05.2015

Dron jako idealny prezent na Dzień Dziecka? Najwyraźniej rynek zgłasza taką gotowość, skoro quadrokoptery wyposażone w sprzęt nagrywający trafiły na reklamowe rozkładówki popularnych supermarketów. Ten trend daje do myślenia. Być może za chwilę uzbrojone w drony i kamery dzieci ruszą w miasto i nie będą się oglądać na reguły współżycia społecznego. Na regulację prawną specjalnie oglądać się nie muszą, bo nadal jej nie ma... Z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka i – pełnego okazji do wypuszczenia drona – okresu wakacyjnego, życzymy sobie i Wam szybkiego i sensownego wyklarowania zasad pokojowego współistnienia dronów i ludzi. Na razie polityczna i prawna debata na ten temat dopiero się rozkręca, m.in. za sprawą polskiego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Komisji Europejskiej.

25.05.2015
Logo kampanii "5 ton nad ziemią. Patrz wyżej!"

Drony to nie tylko coraz popularniejsze zabawki dla dzieci i dorosłych – to także narzędzia współczesnej wojny. Polska i inne kraje coraz chętniej sięgają po wojskowe bezzałogowce, nie czekając na ramy prawne ani publiczną dyskusję o tym, do czego państwo powinno tę technologię wykorzystywać. Potrzeba dyskusji nad prawnymi i etycznymi aspektami bojowego użycia dronów jest tym istotniejsza, że Polska wyrasta na potęgę w ich produkcji, a nasze własze widzą w nich przede wszystkim szanse na rozwój przemysłu zbrojeniowego i potencjału naukowego. Właśnie z tego powodu powstał projekt „Społeczeństwo obywatelskie wobec rozwoju polskich bojowych bezzałogowców”, a w jego ramach kampania – „5 ton nad ziemią. Patrz wyżej!”. Na stronie internetowej kampanii można znaleźć nie tylko informacje o wykorzystaniu bojowych dronów, ale również o tym, jak włączyć się w działania prowadzone w ramach projektu.

21.05.2015
element dekoracyjny

Przewodniczący senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Michał Seweryński na wczorajszym posiedzeniu komisji postawił sprawę jasno: Senat nie będzie dłużej czekał, aż Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zaproponuje wdrożenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego (TK) i przejmuje inicjatywę. Chodzi o wyrok nakazujący stworzenie niezależnego mechanizmu kontroli nad policją i innymi służbami, kiedy sięgają po nasze dane telekomunikacyjne. Ponad rok temu Senat miał gotowy projekt ustawy, ale zawiesił nad nim prace ze względu na zapowiedzi rządu, że ten podejmie temat. Zostało już tylko dziewięć miesięcy na wdrożenie wyroku, a ustawy jak nie było, tak nie ma. Skąd ten opór materii po stronie rządu? I dlaczego nowe prawo jest tak pilnie potrzebne?

15.05.2015

Lepiej stawiać na edukację uczniów, nauczycieli i rodziców oraz budowanie pozytywnego klimatu w szkole czy przeznaczać pieniądze na monitoring? Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało do konsultacji społecznych projekt nowego programu Bezpieczna+, w którym próbuje pogodzić wodę z ogniem. Program ma koncentrować się na budowaniu wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa w sieci, rozwijaniu umiejętności pracy w grupie, wspieraniu aktywności obywatelskiej itp. Ma otwierać szkoły na współpracę z lokalnymi środowiskami, w tym z organizacjami społecznymi. Jednocześnie jednak przewiduje instalację w szkolnych budynkach kolejnych kamer monitoringu, nie określając jednocześnie żadnych wymogów ani zasad, na jakich miałoby się to odbywać (poza regułami przyznawania dofinansowania). Czy te dwa kierunki działań da się pogodzić? Czy można rozwijać relacje wzajemnego zaufania i uczyć szacunku dla prywatności innych osób w sieci w oplecionych siecią kamer szkołach?

14.05.2015
Element dekoracyjny

W Stanach Zjednoczonych Izba Reprezentantów przyjęła tzw. USA Freedom Act stosunkiem głosów 338–88. Dokument, który musi przejść jeszcze przez senat, ma wprowadzić zakaz zbierania na masową skalę danych o połączeniach telefonicznych i innych danych dotyczących obywateli USA. Wyjątki mają być dopuszczane jedynie w konkretnych przypadkach, po rozpoznaniu przez sąd, że zachodzi uzasadnione podejrzenie związków z międzynarodowym terroryzmem. Ustawa wprowadza również zamiany w funkcjonowaniu tajnego sądu sprawującego kontrolę nad inwigilacją prowadzoną przez agencje wywiadowcze. Nowy akt prawny modyfikuje kontrowersyjną ustawę Patriot Act, uchwaloną po atakach terrorystycznych z 11 września 2001 r. 

Strony