bezpieczeństwo

08.09.2011

O dostępie do danych retencyjnych i proponowanych zmianach uprawnień służb w tym zakresie rozmawiamy z Ministrem Jackiem Cichockim, Sekretarzem Kolegium ds. Służb Specjalnych.

Anna Mazgal: Zastanawia mnie, dlaczego w Polsce retencją danych zajmuje się Sekretarz Kolegium ds. służb specjalnych. Przepisy umożliwiają szeroki i w zasadzie nieograniczony dostęp służb do danych retencyjnych i przez to chronią interes tych służb i efektywność ich działania, ale niekoniecznie interes obywateli.

01.09.2011

Po burzy, jaka przetoczyła się przez media w sprawie projektu ustawy o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, ustawa została uchwalona przez Sejm bez najbardziej kontrowersyjnych przepisów. O problemie pisaliśmy jeszcze w kwietniu, kiedy projekt został nam przekazany do konsultacji przez MSWiA. Chodzi – jak zwykle, kiedy polski rząd i parlament bardzo się z czymś spieszą – o wdrożenie przepisów unijnych. W tym wypadku są to cztery decyzje ramowe Rady UE, których mają harmonizować i upraszczać przepisy dotyczące wymiany informacji między organami ścigania UE oraz wprowadzać wspólne zasad ochrony danych osobowych, które będą takiej wymianie podlegać. Przy okazji tej implementacji bardzo ostro starły się dwie, naszym zdaniem niesłusznie sobie przeciwstawiane, wartości: bezpieczeństwo publiczne i prywatność obywateli.

27.08.2011

W co czwartej polskiej szkole są zamontowane kamery. Placówki coraz częściej korzystają z usług agencji ochrony. Choć nie wiadomo, czy to realnie wpływa na poziom bezpieczeństwa w szkołach, niemal połowa rodziców uważa, że to wciąż za mało. Z badań agencji Guarana Comunications przeprowadzonej na próbie tysiąca rodziców wynika, że 61% z nich twierdzi, że dzisiejsza szkoła nie zapewnia dzieciom bezpieczeństwa. 67% badanych nie ma nic przeciwko monitoringowi w szkołach, a zatrudniania firm ochroniarskich oczekuje 47% rodziców gimnazjalistów i 44% rodziców uczniów uczęszczających do szkół podstawowych.

19.08.2011

"Rozmazany obraz z kamer miejskiego monitoringu odchodzi w przeszłość. Teraz popisy chuliganów i wybryki <<mistrzów kierownicy>> oglądać będzie można w HD, niczym transmisje z meczów Ligi Mistrzów. - taką wizję działania warszawskiego monitoringu  przedstawia portal tvnwarszawa.pl. Na modernizację systemu Rada Miasta przeznaczyła milion złotych.

18.08.2011

Skrót LRAD (Long Range Acoustic Device) oznacza akustyczny emiter fal dźwiękowych dalekiego zasięgu, który dzięki sporej energii fali akustycznej, wynoszącej do 151dB, może wywołać u słuchacza nieprzyjemne uczucie, czy nawet ból. Dźwięk emitowany przez LRAD, w zależności od warunków atmosferycznych, może docierać na odległość ok. 500-700 m.

LRAD w policji

W grudniu 2010 roku polska policja dokonała zakupu LRAD, inaczej zwanych urządzeniami paraliżującymi dźwiękiem, pomimo że brakuje odpowiedniej regulacji prawnej zezwalającej na ich używanie. Problem w tym, że ani Ustawa o policji, ani żaden inny akt prawny nie wymieniają pośród środków przymusu bezpośredniego tego rodzaju urządzeń. Nie istnieje zatem wyraźna podstawa prawna uprawniająca do stosowania „ogłuszaczy”.

12.08.2011

Na początku sierpnia do Sejmu trafił projekt ustawy o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej przygotowany przez MSWIA (zob. druk sejmowy 4528). Gdy projekt był jeszcze w Ministerstwie, 4 marca 2011 r. Panoptykon skierował do MSWiA list krytycznie oceniający niektóre zaproponowane w nim rozwiązania związane z ochroną danych osobowych. Pisaliśmy wówczas, że dopuszcza on dość swobodne przekazywanie zagranicznym służbom ogromnej ilości informacji o obywatelach, a jednocześnie pomija milczeniem kwestię zapewniania należytej gwarancji dla praw osób, których dane te dotyczą. Niestety, pomimo wątpliwości, na które zwracaliśmy uwagę, projekt wpłynął do Sejmu w zasadzie w niezmienionym kształcie. O tym, jak bardzo newralgiczne jest zagadnienie przekazywania danych przez organy ścigania zagranicę mogliśmy się przekonać na przykładzie szeroko...

10.08.2011

Fundacja Panoptykon i Internet Society Poland serdecznie zapraszają na konferencję „Internet na rozdrożu. Wyzwania dla regulacji Internetu w Polsce i Unii Europejskiej". Konferencja odbędzie się już 20 września w Warszawie. Zachęcamy do zapoznania się z raportem, który będzie punktem wyjścia do dyskusji na temat regulacji Internetu i praw podstawowych. Więcej informacji o tym wydarzeniu znajdą Państwo na stronie internetowej konferencji.

08.08.2011

5 sierpnia 2011 r. Senat głosował nad projektem ustawy o bezpieczeństwie na Euro 2012 (druk senacki nr 1301). Podobnie jak podczas posiedzenia Sejmu, obrady zdominował przede wszystkim temat alkoholu na stadionach – senatorowie ostatecznie nie zgodzili się na jego sprzedaż w trakcie meczów piłki nożnej. Wątpliwości związane z nadmiernym ograniczeniem prawa do prywatności, które sygnalizował m.in. Panoptykon w piśmie do Marszałka Sejmu z 14 lipca 2011 r., w ogóle nie były przedmiotem senackiej debaty.

08.08.2011

Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz skierowała do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją przepisów związanych z retencją danych telekomunikacyjnych. RPO nie kwestionuje samej idei retencji danych – która zakłada zatrzymywanie przez operatorów szerokiego katalogu danych o połączeniach telefonicznych i aktywności użytkowników Internetu „na wszelki wypadek” – ale bardzo luźne zasady ich udostępniania wybranym organom (siedmiu uprawnionym służbom, sądom i prokuratorom).

29.07.2011

W ostatnich miesiącach trwały prace nad przygotowaniem stanowiska polskiego rządu na temat sprawozdania Komisji Europejskiej z oceny dyrektywy w sprawie zatrzymywania danych (2006/24/WE), czyli dyrektywy retencyjnej. Sprawozdanie Komisji zostało przyjęte 18 kwietnia i zawierało ocenę stosowania tej dyrektywy przez państwa członkowskie. Polski dokument był przygotowywany w trakcie wzmożonej debaty publicznej na temat retencji danych oraz w trakcie rozmów środowisk internetowych z rządem, w ramach których temat retencji wyrósł na jeden z kluczowych. Biorąc to pod uwagę, trzeba przyznać, że treść przygotowanego dokumentu poważnie rozczarowuje.

Strony