bezpieczeństwo

25.07.2011

Jak możemy chronić siebie w świecie permanentnego nadzoru? Czy organizacje używają środków nadzoru w sposób odpowiedzialny? Czy są świadome realiów życia przeciętnych ludzi oraz wpływu, jaki na nie wywierają? Jak nadzór zmienia się w zależności od kontekstu: jaka jest różnica między Wschodem a Zachodem?

Zapraszamy do obejrzenia drugiej części wywiadu z Davidem Lyonem - światowej sławy badaczem społeczeństwa nadzoru.

18.07.2011

Czy żyjemy w społeczeństwie nadzorowanym?

Spotkanie z Davidem Lyonem, światowej sławy badaczem społeczeństwa nadzorowanego.

O to, czym jest współczesny nadzór i jak wpływa na nasze życie, spytają Davida Lyona polscy badacze społeczni, filozofowie, dziennikarze.

25 lipca, godz. 18.00, Nowy Wspaniały Świat (Warszawa, ul. Nowy świat 63).

14.07.2011

Dziś Sejm rozpatrzy sprawozdanie komisji sejmowej z prac nad projektem ustawy mającym zapewnić bezpieczeństwo w trakcie rozgrywek EURO 2012 (druk sejmowy 4281). Prace legislacyjne nad projektem przebiegają w prawdziwie ekspresowym tempie, mimo że proponowane zmiany są bardzo daleko idące i wymagają dużej rozwagi. Projekt budzi wiele zastrzeżeń, brakuje jednak czasu na prawdziwe merytoryczne rozpatrzenie wątpliwości.

13.07.2011

Zapraszamy do obejrzenia pierwszej części filmu, w której David Lyon światowej sławy badacz społeczeństwa nadzorowanego opowiada o różnych formach nadzoru. O gromadzeniu danych, o kodach RFID, kartach kredytowych i innych elektronicznych metodach identyfikacji.

 

06.07.2011

David Lyon jest profesorem socjologii oraz prawa na Uniwersytecie Queen's w Kanadzie. Obszar jego zainteresowań zawodowych stanowią nowe zjawiska społeczne zachodzące we współczesnym świecie. Przede wszystkim globalizacja, sekularyzacja oraz społeczeństwo nadzoru.

Problemem społeczeństwa nadzoru (ang. surveillance society) Lyon zajmuje się od 20 lat. Jako Dyrektor Centrum Studiów nad Nadzorem wspólnie z międzynarodowym zespołem analizuje i bada ten problem na wielu płaszczyznach. Po raz pierwszy pojęcie „surveillance society” zostało użyte przez Gary’ego T. Marxa, w artykule z 1985 - "The Surveillance Society: the threat of 1984-style techniques" w The Futurist.

30.06.2011

28-29 czerwca miało miejsce spotkanie OECD (organizacji skupiającej 34 państwa) poświęcone gospodarce internetowej. W związku z wydarzeniem wydano komunikat dotyczący formułowania zasad polityki w obszarze internetu.

Dokument popiera m.in. promowanie wolnego przepływu informacji czy inwestycje w szybkie sieci. Jednocześnie jednak stwierdza, że pośrednicy internetowi mogliby pomagać posiadaczom praw autorskich w egzekwowaniu praw lub redukowaniu nielegalnych treści w sieci.

16.06.2011

Nowoczesne technologie nadzoru są zwykle przedstawiane jako ważne i użyteczne narzędzie służące ochronie bezpieczeństwa obywateli. Ale to tylko jedna strona medalu. Wciąż mało mówi się o tym, że technologie te mogą również zagrażać podstawowym prawom człowieka, w tym prawu do prywatności. Wskazaniem i przeanalizowaniem tych zagrożeń ma zająć się SAPIENT - nowy, trzyletni projekt finansowany przez Komisję Europejską.

10.06.2011

W ramach trwającego od paru miesięcy procesu ewaluacji dyrektywy retencyjnej, Komisja Europejska – a konkretnie odpowiedzialna za ten proces dyrekcja ds. wewnętrznych (DG Home) – zaprosiła organizacje pozarządowe na specjalny warsztat. Eksperci z różnych organizacji i krajów UE zostali zaproszeni, żeby przedyskutować kierunki, w jakich powinna zmierzać rewizja dyrektywy retencyjnej. Komisja najwyraźniej oczekiwała kompromisu i spokojnego omówienia „parametrów”, jakie powinna spełniać blankietowa retencja danych, żebyśmy ją zaakceptowali. Dla nas ten optymizm pozostaje zagadką: od kilku miesięcy przy każdej okazji podkreślamy, że nie widzimy dowodów ani sensowego uzasadnienia dla utrzymania  obowiązku retencji.

10.06.2011

We wtorek, 7 czerwca w Parlamencie Europejskim głosowano nad sprawozdaniem w sprawie przeglądu śródokresowego 7. programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji. Jednym z omawianych projektów był INDECT, czyli „Inteligentny system informacyjny wspierający obserwację, poszukiwanie i detekcję dla bezpieczeństwa obywateli w środowisku miejskim”.

28.05.2011

W czwartek amerykański Kongres uchwalił przedłużenie ustawy antyterrorystycznej - Patriot Act.  Ustawa, która została uchwalona po 11 września 2001 r., musi być odnawiana okresowo. Istnieje bowiem obawa, że mogłaby być wykorzystana do naruszenia prawa do prywatności. Prezydent Barack Obama podpisał jej przedłużenie w piątek kilka godzin przed wygaśnięciem, podczas pobytu we Francji.

Strony