bezpieczeństwo

14.09.2011

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką nowych technologii, współczesnego nadzoru i praw człowieka do wzięcia udziału w konferencji "Nadzór niekontrolowany? Nowe wyzwania dla wolności" (11 października, godz. 12:00-16:00).

Szczegółowe informacje o wydarzeniu są dostępne na stronie: nadzor.panoptykon.org. Osoby, które chcą wziąć udział w konferencji, prosimy o przesyłanie zgłoszeń na na adres: nadzorniekontrolowany@panoptykon.org.

14.09.2011

Parlament Europejski w Strasburgu poparł właśnie wynegocjowane z rządami wzmocnienie kompetencji unijnej agencji Frontex. Agencja ma za zadanie strzec granic UE przez nielegalną imigracją. Jej działania są jednak często kontrowersyjne z punktu widzenia przestrzegania standardów praw człowieka.

Choć Unia wspiera oczywiście tzw. arabską wiosnę na północy Afryki, postanowiła także „wesprzeć” kraje na południu Europy, które w ostatnich miesiącach są szczególnie narażone na napływ imigrantów z tamtego regionu. Do końca roku Frontex ma powołać europejskie zespoły straży granicznej, które wspomogą kraje UE w kontrolowaniu granic.

Zgodnie z tym, co podaje Rzeczpospolita, kompetencje zespołów będą dość szerokie: będą one złożone z oddelegowanych przez państwa członków krajowych służb straży granicznej. Będą mogli interweniować na prośbę zainteresowanego państwa, w szczególności „w przypadku nagłego i niekontrolowanego przepływu imigrantów”, dużych imprez sportowych lub wydarzeń politycznych. Strażnicy będą też uprawnieni do interwencji humanitarnych na zewnętrznych granicach UE oraz udzielania pomocy na morzu.

10.09.2011

Dziś okrągła rocznica najsłynniejszego 11 września w historii. Mija 10 lat od kiedy w wyniku bezprecedensowego zamachu terrorystycznego runęły dwie wierze, symbole potęgi USA. Wraz z nimi bardzo mocno zachwiało się poczucie siły i bezpieczeństwa, jakim karmiło się  amerykańskie społeczeństwo. Był to niewątpliwy zwrot w polityce USA. To wtedy Bush ogłosił początek "wojny z terroryzmem" na wszystkich frontach, nie tylko w Iraku. Hasło 9/11 zaczęło funkcjonować w kulturze masowej, coraz mocniej utożsamiane z początkiem ery wzmożonego nadzoru nad społeczeństwem i początkiem niemożliwej do wygrania wojny, wojny z niewidzialnym ale wszechobecnym wrogiem.

08.09.2011

O dostępie do danych retencyjnych i proponowanych zmianach uprawnień służb w tym zakresie rozmawiamy z Ministrem Jackiem Cichockim, Sekretarzem Kolegium ds. Służb Specjalnych.

Anna Mazgal: Zastanawia mnie, dlaczego w Polsce retencją danych zajmuje się Sekretarz Kolegium ds. służb specjalnych. Przepisy umożliwiają szeroki i w zasadzie nieograniczony dostęp służb do danych retencyjnych i przez to chronią interes tych służb i efektywność ich działania, ale niekoniecznie interes obywateli.

01.09.2011

Po burzy, jaka przetoczyła się przez media w sprawie projektu ustawy o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, ustawa została uchwalona przez Sejm bez najbardziej kontrowersyjnych przepisów. O problemie pisaliśmy jeszcze w kwietniu, kiedy projekt został nam przekazany do konsultacji przez MSWiA. Chodzi – jak zwykle, kiedy polski rząd i parlament bardzo się z czymś spieszą – o wdrożenie przepisów unijnych. W tym wypadku są to cztery decyzje ramowe Rady UE, których mają harmonizować i upraszczać przepisy dotyczące wymiany informacji między organami ścigania UE oraz wprowadzać wspólne zasad ochrony danych osobowych, które będą takiej wymianie podlegać. Przy okazji tej implementacji bardzo ostro starły się dwie, naszym zdaniem niesłusznie sobie przeciwstawiane, wartości: bezpieczeństwo publiczne i prywatność obywateli.

27.08.2011

W co czwartej polskiej szkole są zamontowane kamery. Placówki coraz częściej korzystają z usług agencji ochrony. Choć nie wiadomo, czy to realnie wpływa na poziom bezpieczeństwa w szkołach, niemal połowa rodziców uważa, że to wciąż za mało. Z badań agencji Guarana Comunications przeprowadzonej na próbie tysiąca rodziców wynika, że 61% z nich twierdzi, że dzisiejsza szkoła nie zapewnia dzieciom bezpieczeństwa. 67% badanych nie ma nic przeciwko monitoringowi w szkołach, a zatrudniania firm ochroniarskich oczekuje 47% rodziców gimnazjalistów i 44% rodziców uczniów uczęszczających do szkół podstawowych.

19.08.2011

"Rozmazany obraz z kamer miejskiego monitoringu odchodzi w przeszłość. Teraz popisy chuliganów i wybryki <<mistrzów kierownicy>> oglądać będzie można w HD, niczym transmisje z meczów Ligi Mistrzów. - taką wizję działania warszawskiego monitoringu  przedstawia portal tvnwarszawa.pl. Na modernizację systemu Rada Miasta przeznaczyła milion złotych.

18.08.2011

Skrót LRAD (Long Range Acoustic Device) oznacza akustyczny emiter fal dźwiękowych dalekiego zasięgu, który dzięki sporej energii fali akustycznej, wynoszącej do 151dB, może wywołać u słuchacza nieprzyjemne uczucie, czy nawet ból. Dźwięk emitowany przez LRAD, w zależności od warunków atmosferycznych, może docierać na odległość ok. 500-700 m.

12.08.2011

Na początku sierpnia do Sejmu trafił projekt ustawy o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej przygotowany przez MSWIA (zob. druk sejmowy 4528). Gdy projekt był jeszcze w Ministerstwie, 4 marca 2011 r. Panoptykon skierował do MSWiA list krytycznie oceniający niektóre zaproponowane w nim rozwiązania związane z ochroną danych osobowych. Pisaliśmy wówczas, że dopuszcza on dość swobodne przekazywanie zagranicznym służbom ogromnej ilości informacji o obywatelach, a jednocześnie pomija milczeniem kwestię zapewniania należytej gwarancji dla praw osób, których dane te dotyczą. Niestety, pomimo wątpliwości, na które zwracaliśmy uwagę, projekt wpłynął do Sejmu w zasadzie w niezmienionym kształcie.

10.08.2011

Fundacja Panoptykon i Internet Society Poland serdecznie zapraszają na konferencję „Internet na rozdrożu. Wyzwania dla regulacji Internetu w Polsce i Unii Europejskiej". Konferencja odbędzie się już 20 września w Warszawie. Zachęcamy do zapoznania się z raportem, który będzie punktem wyjścia do dyskusji na temat regulacji Internetu i praw podstawowych. Więcej informacji o tym wydarzeniu znajdą Państwo na stronie internetowej konferencji.

Strony