bezpieczeństwo

26.05.2011

W ramach trwających od kwietnia rozmów z rządem na temat regulacji Internetu, udało się wreszcie poruszyć temat kluczowy dla Panoptykonu i budzący silne reakcje w debacie publicznej: retencji danych telekomunikacyjnych. Retencja danych była głównym tematem czwartego spotkania z Ministrem Bonim i „stroną rządową”, które odbyło się 23 maja. Do rozmowy został zaproszony Minister Jacek Cichocki - prawdopodobnie najbardziej kompetentna osoba do przedstawienia aktualnego stanowiska rządu w sprawie retencji i zdania relacji z toczących się prac nad opracowaniem nowych przepisów.

16.05.2011

Rada Unii Europejskiej opublikowała kontrowersyjny dokument na temat „wirtualnej strefy Schengen.” Unia chce zabezpieczyć europejski Internet swoistym wirtualnym „Murem Chińskim”. Rada debatowała na ten temat już w lutym, ale w mediach o sprawie zrobiło się głośno dopiero w kwietniu, po opublikowaniu zapisu posiedzenia. Wówczas nie znaliśmy jeszcze szczegółów tej propozycji. Trochę więcej dowiadujemy się teraz z nowych dokumentów opublikowanych przez Radę Unii Europejskiej, które na swojej stronie umieściła międzynarodowa organizacja walcząca o wolność słowa - Article XIX.

04.05.2011

Serdecznie zapraszamy na konferencję nt. praw autorskich oraz bezpieczeństwa i ochrony dóbr osobistych w Internecie organizowaną w dniach 16-18 maja przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Lublin. Konferencja pt. "Nie daj się złapać w sieć!" odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Więcej informacji o konferencji na stronie wydarzenia.

Każdy dzień konferencji poświęcony zostanie innemu zagadnieniu wiążącemu się z prawami jednostki w sieci:

16 maja - Dobra osobiste i dane osobowe w sieci
17 maja - Bezpieczeństwo w sieci
18 maja - Prawa autorskie w sieci

29.04.2011

W dokumentach opublikowanych przez Unię Europejską pojawiła się wzmianka o inicjatywie stworzenia "jednolitej europejskiej cyberprzestrzeni" z chronionymi granicami. Źródłem tej informacji jest notatka ze spotkania grup roboczych ds. zwalczania przestępczości i współpracy celnej. Notatka jednak nie precyzuje, jak miałaby działać "jednolita europejska cybeprzestrzeń". Można przypuszczać, że cały europejski internet miałby być chroniony zaporą sieciową (firewallem) przed atakami z zewnątrz. Wspomina się też o tworzeniu "punktów dostępowych" dla ruchu internetowego, w których odbywałoby się filtrowanie zakazanych w Unii treści, na podstawie  wspólnych list treści zakazanych.

17.04.2011

Spór o retencję danych w Unii Europejskiej wkroczył w kluczowy etap. W poniedziałek, 18 kwietnia Komisja Europejska opublikuje od dawna oczekiwany raport, w którym oceni funkcjonowanie kontrowersyjnej dyrektywy o retencji danych, przyjętej na fali walki z terroryzmem w 2006 r. Europejska koalicja organizacji broniących praw cyfrowych (EDRi) – w tym Fundacja Panoptykon – opublikowała już dziś swój „raport cień”, w którym wykazujemy, że dzięki retencji danych obywatele w zasadzie nic nie zyskali w sferze bezpieczeństwa, a wiele stracili w sferze prywatności.

Dane zgromadzone przez Komisję Europejską na potrzeby oceny dyrektywy – w tym uzyskane od polskiej policji – nie potwierdziły, że retencja jest niezbędna do skutecznej walki z przestępczością. Tymczasem w Polsce rząd zapowiada zmianę obowiązującego prawa dotyczącego retencji danych...

25.03.2011

W związku z wczorajszymi komentarzami w mediach na temat ustawy o ochronie informacji niejawnych i ankiet bezpieczeństwa osobowego, w których cytowana jest wyjęta z kontekstu wypowiedź Fundacji Panoptykon, prostujemy i wyjaśniamy nasze stanowisko. Nie twierdzimy, że sam pomysł na ankietę bezpieczeństwa osobowego, którą muszą wypełniać osoby ubiegające się o dostęp do informacji niejawnych, to „skandal” i „naruszenie prawa do prywatności”. W interesie bezpieczeństwa państwa leży zweryfikowanie wiarygodności i postaw etycznych osób, które mają mieć dostęp do tajemnic państwowych. Jednak, w naszej opinii, ograniczenia prywatności wynikające z ustawy o ochronie informacji niejawnych i treści ankiety bezpieczeństwa osobowego są nieproporcjonalne.

25.03.2011

Zmiany w Kodeksie karnym wykonawczym mają zwiększyć bezpieczeństwo osadzonych, którzy odgrywają szczególną rolę w swoim lub innych procesach, m.in. przez wykorzystanie monitoringu wizyjnego. Nowelizacja przewiduje, że będzie można stale monitorować zachowanie osadzonego zakwalifikowanego do powyższej kategorii, poprzez CCTV lub inne urządzenia rejestrujące dźwięk i obraz. Stałe monitorowanie będzie dotyczyć wszystkich miejsc wymienionych dotychczas w art. 73a k.k.w., tj. m.in. cel mieszkalnych z częścią sanitarno-higieniczną (kamery mają "maskować" miejsca intymne osadzonych), miejsc do pracy i nauki, pomieszczeń przeznaczonych na spacery, zajęcia kulturalne czy religijne.

Szczegółowa analiza wchodzącej dziś w życie nowelizacji dostępna jest tutaj.

15.03.2011

W dzienniku "Rzeczpospolita" ukazał się tekst Rzecznik Praw Obywatelskich Ireny Lipowicz, w którym dowodzi ona, że obowiązujące w Polsce przepisy dotyczące retencji danych telekomunikacyjnych stanowią niebezpieczne zachwianie równowagi między zapewnianiem bezpieczeństwa a ochroną wolności obywatelskich - ze szkodą dla tej ostatniej:

Napięcie między wolnością a bezpieczeństwem jest jednym z głównych wyzwań współczesnego państwa, a rozwiązanie tego problemu jest zawsze trudne. Obowiązujący stan prawny w kwestii pozyskiwania informacji przez państwo nie pozwala na właściwe wyważenie tych dwóch godnych konstytucyjnej ochrony dóbr. Dotyczy to w szczególności informacji objętych tajemnicą komunikowania się.

14.03.2011

Program śledzenia środków finansowania terroryzmu (Terrorist Finance Tracking Program), znany również jako porozumienie SWIFT, jest elementem amerykańskiej strategii  przeciwdziałania terroryzmowi. Prorozumienie daje władzom USA szeroki dostęp do informacji na temat transakcji przepływających przez system zarządzany przez Stowarzyszenie Międzynarodowej Teletransmisji Danych Finansowych (SWIFT). Kontrowersyjne porozumienie, konsekwentnie krytykowane przez European Digital Rights, zostało niechętnie zaakceptowane przez Parlament Europejski, który w lutym 2010 zawetował jego poprzednią wersję. Obecnie, zdaniem eurodeputowanych, porozumienie ma wyraźne luki prawne, które są wykorzystywane. 

11.03.2011

Wraca temat kontrowersyjnego porozumienia o współpracy Uni Europejskiej i Stanów Zjednoczonych w zakresie  "śledzenia finansowania terroryzmu" (Terrorist Finance Tracking Program). Głównym elementem współpracy jest przekazywanie przez UE (a konkretnie EUROPOL) danych na temat transakcji bankowych obsługiwanych przez SWIFT odpowiednim organom  USA, o ile okaże się to potrzebne do walki z terroryzmem. Porozumienie w sprawie SWIFT od początku wydawało się kontrowersyjne ze względu na brak dostatecznych zabezpieczeń przed nadużyciami i drążeniem danych (data minig) - stąd m.in. kampania Fundacji Panoptykon przeciwko jego zawarciu w proponoanym kształcie.

Strony