bezpieczeństwo

02.03.2012

Ponad 80% stron internetowych zawierających pornografię dziecięcą znika z serwerów w przeciągu tygodnia od powiadomienia punktu kontaktowego Dyżurnet.pl – wynika z raportu podsumowującego ubiegłoroczną działalność tego zespołu.

Dyżurnet.pl jest zespołem działającym przy Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej, który zajmuje się przyjmowaniem i reagowaniem na anonimowe zgłoszenia dotyczące nielegalnych treści zamieszczonych w Internecie (w szczególności materiałów prezentujących seksualne wykorzystywanie dzieci, ale także odnoszących się do rasizmu czy ksenofobii).

21.02.2012

9 lutego 2012 r. Europejski Inspektor Ochrony Danych wydał opinię dotyczącą przekazywania danych PNR. Dane PNR to informacje o pasażerach linii lotniczych zbierane w celach komercyjnych podczas rezerwacji lub kupna biletu. Są to: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, informacja o trasie podróży, formie płatności czy numerze karty kredytowej oraz wiele innych szczegółowych danych związanych z przelotem (np. preferencje dotyczące posiłku serwowanego na pokładzie samolotu czy dane dotyczące rezerwacji hotelowych). 

Opinia powstała w odpowiedzi na wyrażenie przez Radę 28 listopada 2011 r. zgody na związanie się przez Unię Europejską umową międzynarodową dotyczącą przekazywania danych PNR Departamentowi Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych. Europejski Inspektor krytycznie ocenił rozwiązania zaproponowane w umowie.

02.02.2012

Po głośnych atakach na strony rządowe w ramach akcji przeciwko ACTA Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji opublikowało ciekawy dokument: Wytyczne w zakresie ochrony portali informacyjnych administracji publicznej. Cel jest jasny: zabezpieczyć strony rządowe przed atakami takimi jak DDoS czy włamania do paneli administracyjnych. Z nim nie polemizujemy. Zaniepokoił nas za to środek, jaki ma doprowadzić do tego celu. „Wytyczne” przewidują blokowanie dostępu do portali rządowych osobom, które korzystają z rozwiązań anonimizujących, oraz filtrowanie ruchu przychodzącego według bliżej nieokreślonych kryteriów.

17.01.2012

"Dyskurs na temat bezpieczeństwa oferuje racje przemawiające za wzmożeniem nadzoru, za którymi kryje się przekonanie, że wiemy, czym jest bezpieczeństwo. Od razu prowadzi nas to do serii pytań dotyczących tego, jak je definiujemy i w jaki sposób nadzór tworzy jednocześnie zagrożenie i brak bezpieczeństwa" - David Lyon, światowej sławy badacz społeczeństwa nadzorowanego, w rozmowie z Mateuszem Janikiem.

Mateusz Janik: Zajmujesz się badaniem społeczeństwa nadzoru. Jednym z głównych wątków pojawiających się w twoich pracach jest związek nadzoru i (nie)bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo jako takie to dosyć niejasny termin, dlatego chciałbym się dowiedzieć, co właściwie masz na myśli, mówiąc o bezpieczeństwie. Kto ma być bezpieczny i w jakim sensie? Przed czym i przed kim ma nas chronić nadzór? Czy nie powinniśmy traktować związku bezpieczeństwa i nadzoru raczej jako kwestii zarządzania istniejącym systemem wykluczeń?

06.01.2012

Warszawski sąd okręgowy oddalił powództwo Sharmindera Puri o naruszenie dóbr osobistych przez Straż Graniczną. W ustnym uzasadnieniu wyroku sąd podkreślił, że doszło do naruszenia dóbr osobistych powoda, jednak uznał, że chociaż funkcjonariusze wykazali się brakiem kultury osobistej, to naruszenia te nie były bezprawne.

22.12.2011

24 listopada, gdy mediach dominowały wciąż obrazy wydarzeń, jakie miały miejsce w Warszawie podczas Święta Niepodległości, Prezydent RP złożył do Sejmu nowy projekt ustawy o zgromadzeniach. Mimo że proponowane rozwiązania są nieprecyzyjne, a sama idea wprowadzania tego typu zmian na chybcika - krótkowzroczna, prace nad ustawą idą błyskawicznie. 1 grudnia miało miejsce I czytanie oraz skierowanie projektu do konsultacji instytucjom samorządowym. Wczoraj (21 grudnia) projekt trafił do dalszych prac w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

Prezydencki projekt budzi wiele kontrowersji, jednak wciąż brak w mediach merytorycznej debaty na ten temat oraz polemiki z proponowanymi przez Prezydenta i Biuro Bezpieczeństwa Narodowego rozwiązaniami.

14.12.2011

Renegocjowane porozumienie w sprawie przechowywania i udostępniania danych pasażerów linii lotniczych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Stanami Zjednoczonymi zostało podpisane przez Radę Unii Europejskiej (Radę ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych) 13 grudnia 2011. Rada UE pominęła głos środowisk obywatelskich i organizacji pozarządowych, które apelowały o odrzucenie porozumienia z uwagi na jego niezgodność z europejskim oraz polskim prawem w zakresie ochrony danych osobowych.

02.12.2011

„Czy Unia wyrzuci Facebooka z Europy?” – pytają dziennikarze Computerworld w najnowszym numerze czasopisma. Chodzi o planowaną przez Komisję Europejską reformę przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Miałyby one precyzować zasady przechowywania i przetwarzania danych obywateli krajów członkowskich przez podmioty spoza UE. Propozycje konkretnych zmian w tym zakresie mają zostać przedstawione w styczniu przyszłego roku.

7 listopada w Brukseli odbyło się spotkanie unijnej Komisarz ds. sprawiedliwości Viviane Reding z Ilse Aigner, niemiecką minister rolnictwa i ochrony konsumentów. Zastanawiano się na nim, jak wzmocnić obecną, pochodzącą z 1995 roku, dyrektywę dotyczącą ochrony danych osobowych (95/46/WE). We wspólnym oświadczeniu Reding i Aigner możemy przeczytać, że „Ochrona danych jest niezwykle istotna dla konsumentów i przedsiębiorców, bez względu na granice państwowe. Należy się nią zatem zająć na poziomie europejskim, przy pomocy wspólnych standardów uznanych w skali światowej. Traktat Lizboński daje nam obecnie możliwość modernizacji i wzmocnienia obowiązujących przepisów z zakresu ochrony danych osobowych”.

01.12.2011

Zapraszamy na konferencję pt. "Bezpieczeństwo Technologii Biometrycznych - Ochrona Danych Biometrycznych", organizowaną 9 grudnia 2011 r. w Warszawie przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wśród prelegentów m.in. Katarzyna Szymielewicz z Fundacji Panoptykon.
PROGRAM KONFERENCJI

24.11.2011

Już 11 listopada, w reakcji na „niepokojowe” demonstracje i walki z policją na ulicach Warszawy, Prezydent zapowiedział zmiany w ustawie regulującej prawo do zgromadzeń publicznych. Jak zapowiedział, tak zrobił: dziś poznaliśmy treść prezydenckiego projektu, który już trafił do Sejmu. Projekt przewiduje m.in. zakaz uczestnictwa w manifestacjach osób zamaskowanych i możliwość zakazania organizacji dwóch lub więcej demonstracji w tym samym miejscu lub czasie. Co to oznacza dla „chuliganów”, a co dla „spokojnych obywateli”, jakkolwiek ich zdefiniujemy? Naszym zdaniem inicjatywa Prezydenta to przejaw niebezpiecznej i krótkowzrocznej polityki „dokręcania śruby”.

Strony