bezpieczeństwo

12.10.2011

Prof. Irena Lipowicz we wstępie do wczorajszej konferencji „Nadzór niekontrolowany? Nowe wyzwania dla wolności” mówiła o tym, jaki wpływ na społeczeństwo ma wszechobecny nadzór. Boimy się zachowań nietypowych, które mogłyby zostać gdzieś utrwalone np. przez kamerę. Boimy się wychylić. Pozbywając się odruchów społecznych, które są motorem działania, społeczeństwo staje się bierne.

Wydarzeniu towarzyszy publikacja raportu „Nadzór 2011. Próba podsumowania”, który stanowi zwieńczenie projektu monitoringowego realizowanego przez Fundację PANOPTYKON od października ubiegłego roku. W raporcie udało się zdiagnozować, jakie wyzwania i zagrożenia rodzi nadzór, a także, jak nadzór wpływa na nasze prawa i wolności.

28.09.2011

Koalicja European Digital Rights, do której należy Fundacja Panoptykon, wystosowała do Komisji Europejskiej list otwarty w sprawie rewizji dyrektywy o retencji danych (2006/24/WE). Komisja Europejska przygotowuje propozycję nowej, zrewidowanej dyrektywy, która ma się pojawić na początku przyszłego roku. Tymczasem czeka nas bardzo istotny etap – tzw. ocena skutków regulacji. Jeszcze w tym roku Komisja opublikuje raport, w którym mają być przeanalizowane różne scenariusze regulacyjne – od rezygnacji z obowiązkowej retencji danych po nieznaczne zmiany w obowiązującym reżimie prawnym – oraz ich możliwe skutki. Żeby wesprzeć Komisję w tym kluczowym momencie, opisujemy, jakie czynniki i scenariusze eksperci DG Home (Dyrekcji ds. wewnętrznych) muszą wziąć pod uwagę przy opracowywaniu swojego raportu.

26.09.2011

22 września 2011 Prezydent podpisał tzw. ustawę o bezpieczeństwie na Euro 2012. Ustawa ma wzmocnić standardy bezpieczeństwa na stadionach podczas turnieju finałowego Mistrzostw Europy w przyszłym roku.

Podpisana ustawa zawiera jednak pewne kontrowersyjne rozwiązania, przeciwko którym protestowały organizacje pozarządowe na etapie ich uchwalania, także w zakresie ochrony prywatności. Z naszego punktu widzenia, szczególne wątpliwości wzbudza pomysł wprowadzenia procedury tzw. police screeningu, który zakłada przekazywanie przez policję na prośbę UEFA opinii na temat osób ubiegających się o akredytację na Euro 2012.

23.09.2011

Zapraszamy do zapoznania się z raportem "Internet a prawa podstawowe. Ekspresowy przegląd problemów regulacyjnych". Raport ten stanowi podsumowanie rocznego projektu o charakterze think-tankowym realizowanego we współpracy z Internet Society Polska - „Strategie dla regulacji Internetu w Polsce i Unii Europejskiej”.

22.09.2011

Wielką Brytanią wstrząsnął niedawno skandal związany z inwigilacją grupy obrońców środowiska przez tajnego agenta policji – Marka Kennedy’ego, który w latach 2003-2010 pod pseudonimem Mark Stone, penetrował szeregi aktywistów.

20.09.2011

Dziś odbyła się konferencja Internet na rozdrożu. Wyzwania dla regulacji Internetu w Polsce i Unii Europejskiej, którą organizowaliśmy wspólnie z Internet Society Poland. W pierwszej części pojawili się zagraniczni eksperci: Caspar Bowden i Joe McNamee, którzy osadzili dyskutowane przez problemy w kontekście międzynarodowym. Naszym gościem był również minister Michał Boni. W swoim wystąpieniu minister opowiedział o najważniejszych wyzwaniach i osiągnięciach w obszarze regulacji Internetu i praw podstawowych z perspektywy rządu. W roli prelegentów wystąpili m.in. minister Anna Streżyńska i minister Wojciech Wiewiórowski, którzy starali się odpowiedzieć na pytanie: jak pogodzić prawo obywateli do prywatności, dążenie do zwiększenia bezpieczeństwa publicznego i interesy operatorów oraz przedsiębiorców internetowych.

Polecamy materiały z konferencji (nagrania, prezentacje prelegentów, analizy itp.)

16.09.2011

Rząd zapowiada, że jeszcze przed końcem kadencji zostaną przygotowane założenia do projektu zmian prawa dotyczącego retencji danych telekomunikacyjnych. O kontrowersjach i problemach związanych zarówno z obecnym kształtem tych przepisów, jak i praktyką ich stosowania, pisaliśmy wielokrotnie. Cieszy nas, że rząd traktuje swoje zobowiązanie do pilnego zajęcia się tą sprawą poważnie. Niepokoi jednak, że zmiany mogą się znowu okazać niewystarczające.

14.09.2011

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką nowych technologii, współczesnego nadzoru i praw człowieka do wzięcia udziału w konferencji "Nadzór niekontrolowany? Nowe wyzwania dla wolności" (11 października, godz. 12:00-16:00).

Szczegółowe informacje o wydarzeniu są dostępne na stronie: nadzor.panoptykon.org. Osoby, które chcą wziąć udział w konferencji, prosimy o przesyłanie zgłoszeń na na adres: nadzorniekontrolowany@panoptykon.org.

14.09.2011

Parlament Europejski w Strasburgu poparł właśnie wynegocjowane z rządami wzmocnienie kompetencji unijnej agencji Frontex. Agencja ma za zadanie strzec granic UE przez nielegalną imigracją. Jej działania są jednak często kontrowersyjne z punktu widzenia przestrzegania standardów praw człowieka.

Choć Unia wspiera oczywiście tzw. arabską wiosnę na północy Afryki, postanowiła także „wesprzeć” kraje na południu Europy, które w ostatnich miesiącach są szczególnie narażone na napływ imigrantów z tamtego regionu. Do końca roku Frontex ma powołać europejskie zespoły straży granicznej, które wspomogą kraje UE w kontrolowaniu granic.

Zgodnie z tym, co podaje Rzeczpospolita, kompetencje zespołów będą dość szerokie: będą one złożone z oddelegowanych przez państwa członków krajowych służb straży granicznej. Będą mogli interweniować na prośbę zainteresowanego państwa, w szczególności „w przypadku nagłego i niekontrolowanego przepływu imigrantów”, dużych imprez sportowych lub wydarzeń politycznych. Strażnicy będą też uprawnieni do interwencji humanitarnych na zewnętrznych granicach UE oraz udzielania pomocy na morzu.

10.09.2011

Dziś okrągła rocznica najsłynniejszego 11 września w historii. Mija 10 lat od kiedy w wyniku bezprecedensowego zamachu terrorystycznego runęły dwie wierze, symbole potęgi USA. Wraz z nimi bardzo mocno zachwiało się poczucie siły i bezpieczeństwa, jakim karmiło się  amerykańskie społeczeństwo. Był to niewątpliwy zwrot w polityce USA. To wtedy Bush ogłosił początek "wojny z terroryzmem" na wszystkich frontach, nie tylko w Iraku. Hasło 9/11 zaczęło funkcjonować w kulturze masowej, coraz mocniej utożsamiane z początkiem ery wzmożonego nadzoru nad społeczeństwem i początkiem niemożliwej do wygrania wojny, wojny z niewidzialnym ale wszechobecnym wrogiem.

Strony