blokowanie sieci

07.04.2011

Premier, tak jak zapowiadał, spotkał się  ponownie przedstawicielami organizacji społecznych i blogerami, żeby porozmawiać o Internecie. Debata „Premier – internauci 2”, jak szybko ochrzciły ją media, miała miejsce 7 kwietnia w Sali Świetlikowej KPRM. Jak sam Premier przyznał na otwarciu, spotkaliśmy się o wiele za późno. Mimo, że spotkanie „rok po” wyglądało – w kwestii składu i aranżacji – niemal tak samo, jak pierwsze, trzeba z pewnym optymizmem stwierdzić, że nie zatrzymaliśmy się w tym samym punkcie.

07.04.2011

Dzisiaj o 14.30 spotykamy się z Premierem i członkami jego gabinetu. Formuła spotkania nie do końca odpowiada naszym oczekiwaniom. Zależy nam bowiem przede wszystkim na rozpoczęciu poważnej i merytorycznej rozmowy na temat wyzwań związanych z regulacją Internetu z osobami odpowiedzialnym za tworzenie propozycji zmian prawa, a nie na kolejnym spotkaniu w blasku fleszy (piszemy o tym w tekście: Debata z Premierem „rok po”: powtórka z rozrywki czy początek realnej rozmowy?). Jesteśmy jednak przekonani, że zawsze warto rozmawiać. Dlatego przyjęliśmy zaproszenie. I mamy nadzieję, że spotkanie będzie owocne. Na co chcemy zwrócić uwagę?

21.03.2011

10 lutego, podczas debaty nt. blokowania stron internetowych, Rzecznik Praw Obywatelskich wezwała przeciwników blokowania do pogłębienia i rozbudowania niektórych argumentów oraz do dostarczenia dowodów na poparcie wybranych tez. W odpowiedzi na apel prof. Lipowicz, Fundacja Panoptykon rozpoczęła akcję "Odpowiadamy Rzecznik Praw Obywatelskich", w ramach której zbieraliśmy informacje dotyczące  blokowania stron www i argumenty przeciwko takim działaniom.

W ubiegły poniedziałek Fundacja przesłała do biura Rzecznik odpowiedź na apel -  podsumowanie opinii i argumentów zebranych podczas akcji. Poza stanowiskiem Fundacji, do RPO trafiły także 3 dokumenty przygotowane przez ekspertów współpracujących z Panoptykonem:...

16.03.2011

Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało dziś ważny komunikat dotyczący prac nad projektem dyrektywy w sprawie zwalczania wykorzystywania seksualnego dzieci – projektu, który jako jedną z „taktyk” przewiduje blokowanie stron internetowych. W istocie komunikat jest wyjaśnieniem, dlaczego rząd zdecydował się poprzeć to kontrowersyjne rozwiązanie. O ile samą chęć wyjaśnienia uważamy za bardzo dobry znak i realną próbę nawiązania dialogu ze społeczeństwem, o tyle do przedstawionych argumentów mamy kilka zastrzeżeń.

16.03.2011

Odpowiadamy listem otwartym na dzisiejsze zapewnienie Premiera, że rząd jest gotów do poważnej rozmowy na temat uregulowania mediów internetowych ze środowiskami, które reprezentują społeczności internetowe. Po raz kolejny powtarza się niepokojący schemat gaszenia pożaru w ostatniej chwili. A takiej sytuacji można było uniknąć. Organizacje pozarządowe od dłuższego czasu zwracały uwagę na niebezpieczne propozycje zmian w ustawie medialnej. Pisaliśmy o tym do premiera w styczniu tego roku, jednak nasz apel został wtedy zignorowany.

16.03.2011

Najwięksi holenderscy dostawcy Internetu jeszcze do niedawna byli modelowym przykładem dla zwolenników blokowania Internetu w walce z rozpowszechnianiem pornografii dziecięcej. Na zasadzie swoistej samoregulacji blokowali strony internetowe na podstawie czarnej listy przygotowywanej przez holenderską infolinię, obsługującą zgłoszenia przypadków znęcania się nad dziećmi (ang. Child Abuse Hotline). Ta sytuacja uległa jednak zasadniczej zmianie. W opublikowanym właśnie liście otwartym dostawcy Internetu i wspomniana infolinia stwierdzają, że blokowanie sieci nie jest skuteczną metodą walki z rozpowszechnianiem pornografii dziecięcej online i należy go zaprzestać. 

12.03.2011

12 marca obchodzimy Światowy Dzień Przeciwko Cenzurze Internetu. Inicjatorami tej kampanii jest międzynarodowa organizacja Reporterzy bez Granic, która walczy z przejawami ograniczania wolności słowa. 12 marca Reporterzy bez Granic chcą skupić naszą uwagę na Internecie.

10.03.2011

Parlament Europejski potrzebuje naszych głosów wsparcia w negocjacjach dotyczących blokowania Internetu! Przyłącz się do akcji, napisz list.

14 lutego Komisja ds. Wolności Obywatelskich Parlamentu Europejskiego przyjęła tekst dotyczący blokowania sieci. Nie jest on wprawdzie idealny, ale ogranicza populistyczne koncepcje prowizorycznego blokowania stron z pornografią dziecięcą, a koncentruje się na kwestii realnej ochrony dzieci oraz promuje zrównoważone podejście do przestrzegania praw podstawowych. Podejście to jest jednak przedmiotem ataków ze strony państw członkowskich, co grozi zignorowaniem przez Radę Unii Europejskiej poprawek europosłów.

07.03.2011

7 marca oficjalnie rozpoczęła się akcja internautów i internautek przeciwko propozycjom wprowadzenia cenzury w sieci. Akcja jest obywatelskim protestem przeciwko projektowi blokowania stron internetowych. Pomysł cenzurowania Internetu powraca w postaci unijnej dyrektywy dotyczącej „blokowania dostępu do stron internetowych, zawierających obrazy seksualnego wykorzystywania dzieci” (więcej informacji na ten temat).

02.03.2011

Fundacja Panoptykon i Fundacja Kidprotect.pl spotkały się dziś z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości, aby przedstawić nasze postulaty w związku z trwającymi pracami nad dyrektywą o zwalczaniu seksualnego wykorzystywania dzieci, która jako jedną z taktyk przewiduje blokowanie stron internetowych. Niepokoi nas, że polski rząd popiera projekt dyrektywy w kształcie zaproponowanym przez Komisję Europejską, pomimo fali krytyki ze strony społeczeństwa obywatelskiego w całej Unii Europejskiej, wątpliwości wyrażonych przez Rzecznik Praw Obywatelskich oraz radykalnej zmiany stanowiska w sprawie projektu dyrektywy przez Komisję ds. Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego.

Strony