blokowanie sieci

20.05.2011

W związku ze zwołanym przez prezydenta Nikolasa Sarkozy’ego Forum e-G8, Internauci rozpoczęli akcję na rzecz promowania praw i wolności w sieci.

W tym roku bezpośrednio przed szczytem G8 w Deauville, w Paryżu odbędzie się forum technologiczne. Jego głównym tematem ma być wpływ Internetu na zjawiska ekonomiczne. Uczestnikami tego spotkania będą przedstawiciele najważniejszych firm informatycznych. Zabraknie natomiast reprezentantów społeczeństwa obywatelskiego. W związku z tym internauci wyrazili zaniepokojenie,  że interesy korporacyjne (egzekwowanie praw własności intelektualnej czy zwiększenie odpowiedzialności dostawców usług internetowych) zdominują dyskusję i nie będzie już miejsca na rozmowę o neutralności sieci, a także na temat nadzoru i cenzury w Internecie.

19.05.2011

18 maja odbyło się kolejne spotkanie organizacji pozarządowych z Premierem Donaldem Tuskiem. Poniżej prezentujemy relację video z debaty.

18.05.2011

Dziś Premier Donald Tusk spotkał się z organizacjami społecznymi, żeby przedyskutować najpilniejsze kwestie dotyczące przyszłości Internetu. Przełomowe okazało się oświadczenie Premiera, które w jasny i klarowny sposób określiło kierunek polityki informacyjnej państwa i sposób zarządzania informacją tworzoną z funduszy publicznych. Nowe podejście przełoży się na praktykę już wkrótce, podczas prac nad implementacją dyrektywy o wykorzystaniu informacji publicznej.

17.05.2011

Jutro o 10 rano w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów poruszone zostaną najpilniejsze kwestie dotyczące przyszłości Internetu. Po raz kolejny Premier spotka się w tej sprawie z organizacjami społecznymi i blogerami.

Do tej pory miały miejsce trzy spotkania robocze ze stroną rządową. Pierwsza debata odbyła się 7 kwietnia. Celem jutrzejszej jest podsumowanie tego, co udało się osiągnąć w czasie wszystkich spotkań roboczych, a także ustalenie formuły dalszych rozmów.

16.05.2011

Rada Unii Europejskiej opublikowała kontrowersyjny dokument na temat „wirtualnej strefy Schengen.” Unia chce zabezpieczyć europejski Internet swoistym wirtualnym „Murem Chińskim”. Rada debatowała na ten temat już w lutym, ale w mediach o sprawie zrobiło się głośno dopiero w kwietniu, po opublikowaniu zapisu posiedzenia. Wówczas nie znaliśmy jeszcze szczegółów tej propozycji. Trochę więcej dowiadujemy się teraz z nowych dokumentów opublikowanych przez Radę Unii Europejskiej, które na swojej stronie umieściła międzynarodowa organizacja walcząca o wolność słowa - Article XIX.

29.04.2011

W dokumentach opublikowanych przez Unię Europejską pojawiła się wzmianka o inicjatywie stworzenia "jednolitej europejskiej cyberprzestrzeni" z chronionymi granicami. Źródłem tej informacji jest notatka ze spotkania grup roboczych ds. zwalczania przestępczości i współpracy celnej. Notatka jednak nie precyzuje, jak miałaby działać "jednolita europejska cybeprzestrzeń". Można przypuszczać, że cały europejski internet miałby być chroniony zaporą sieciową (firewallem) przed atakami z zewnątrz. Wspomina się też o tworzeniu "punktów dostępowych" dla ruchu internetowego, w których odbywałoby się filtrowanie zakazanych w Unii treści, na podstawie  wspólnych list treści zakazanych.

25.04.2011

Strategia „samoregulacji” w kontekście problemu nielegalnych materiałów publikowanych w sieci opiera się na założeniu, że każdy środek, który można podjąć w walce z cyberprzestępczością jest, ipso facto, dobry. Taki sposób rozumowania prowadzi do przekonania, że bez względu na to jak bardzo nie na miejscu jest pomysł nałożenia na prywatne firmy obowiązku egzekwowania prawa w Internecie, najważniejsze, by „ktokolwiek” robił „cokolwiek.” Rzeczywistość jest jednak zupełnie inna.

24.04.2011

Niemieckie partie rządzące (CDU/CSU oraz FDP) postanowiły zrezygnować z nowych regulacji umożliwiających blokowania materiałów pornograficznych z udziałem dzieci. Zamiast blokować - rządząca koalicja chce je usuwać. Minister sprawiedliwości, Sabine Leutheusser Schnarrenberger oceniła takie działanie jako właściwą strategię w  efektywnej walce  z pornografią dziecięcą. To wielki sukces niemieckiego ruchu społecznego przeciwko blokowaniu Internetu.

17.04.2011

"Filtrowanie i blokowanie sieci stanowi ograniczenie prawa do poszanowania tajemnicy połączeń telekomunikacyjnych i prawa do ochrony danych osobowych chronionych Kartą praw podstawowych" - uważa Rzecznik Generalny Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Opinia Pedro Cruz Villalóna, wydana w związku z głośną sprawą Sabam v. Scarlet, ma fundamentalne znaczenie dla interpretacji przepisów o egzekwowaniu prawa...

13.04.2011

7 kwietnia przedstawiciele i przedstawicielki organizacji społecznych i biznesu oraz blogerzy spotkali się z Premierem Donaldem Tuskiem. Dyskusja poświęcona była omówieniu kluczowych kwestii związanych z prawną regulacją Internetu. Poniżej prezentujemy relację filmową ze spotkania.

Relacja filmowa z debaty z Premierem:

Strony