blokowanie sieci

03.02.2011

ACCESS - globalny ruch na rzecz wolności w Internecie i praw cyfrowych - na fali zainteresowania sytuacją w Egipcie opublikował mapę blokowania i cenzorowania sieci. Na stronie ACCESS można też znaleźć wiele źródeł i komentarzy z zakresu tej tematyki. Polecamy!

02.02.2011

10 lutego Fundacja Panoptykon organizuje na debatę na temat propozycji wprowadzenia obowiązku blokowania stron internetowych w Unii Europejskiej. Trwają właśnie prace nad unijną dyrektywą o zwalczaniu seksualnego wykorzystywania dzieci, która jako jedną z metod walki z tzw. pornografią dziecięcą przewiduje blokowanie stron WWW. Zastosowanie tego środka budzi wiele kontrowersji – na poziomie Unii Europejskiej nie ma w tej kwestii konsensusu (więcej na ten temat tutaj).

30.01.2011

Działania sektora prywatnego polegające na próbach atakowania WikiLeaks i utrudnianiu jego funkcjonowania w Internecie wywołały powszechne zainteresowanie. Paypal, Visa i Mastercard ograniczyły mu możliwość gromadzenia funduszy podczas gdy EveryDNS, największy na świecie dostawca usług DNS, wyłączył ich domenę (wikileaks.org). W takiej sytuacji rodzą się pytania. Od kiedy to rządy prawa zostały zastąpione natychmiastowym wydawaniem wyroków i wymierzaniem kar przez prywatne firmy? Jak to się stało, że te prywatne firmy mogą ukarać stronę internetową, która nigdy nie została uznana winną przestępstwa? Dlaczego firmy miałyby tak postępować?

25.01.2011

Trzy organizacje broniące praw dzieci i ofiar pedofilii: Kidprotect.pl z Polski, L'Ange bleu z Francji oraz MOGiS e.V z Niemiec, wystosowały list do posłanek i posłów z Parlamentu Europejskiego, w którym wyrażają sprzeciw wobec planów blokowania stron internetowych. Piszą w nim m.in.:

Każda inicjatywa podejmowana przez rząd powinna być proporcjonalna i dostosowana do potrzeb. Jak do tej pory, nie mamy żadnych dowodów na to, że blokowanie Internetu jest skutecznym sposobem eliminowania obrazów seksualnego wykorzystywania dzieci z  Internetu.

23.01.2011

Wraz z pięcioma innymi organizacjami pozarządowymi (vide poniżej) wysłaliśmy list otwarty do Premiera, w którym przypominamy wydarzenia sprzed prawie roku i domagamy się kontynuowania dialogu na temat poszanowania praw podstawowych w sieci. Rok po  tzw. debacie Premiera z internautami nie tylko wiele obietnic pozostało niezrealizowanych, ale też pojawiły się nowe, palące zagrożenia  dla wolności w Internecie. Musimy reagować!

21.01.2011

Parlament Europejski jest obecnie na decydującym etapie debaty w sprawie projektu blokowania Internetu wniesionego przez Komisję Europejską. Kierująca projektem deputowana Parlamentu Europejskiego, Roberta Angelilli, przedstawiła swój wstępny projekt tekstu dyrektywy. Inni parlamentarzyści mogli do 20 stycznia zgłaszać swoje poprawki. 3 lutego odbędzie się wstępne głosowanie, które pokaże, jakie jest nieoficjalne stanowisko Parlamentu w zasadniczych kwestiach.

21.01.2011

10 stycznia rozpoczeliśmy kampanię pod hasłem: „Tak czy nie dla blokowania Internetu? Napisz swoje 'pięć tez'!” Najbliższy miesiąc może się okazać rozstrzygający dla przyszłości wolnego Internetu w Polsce i w Unii Europejskiej. Dlatego wezwaliśmy organizacje pozarządowe, publicystów, blogerów i polityków do dyskusji na temat sensowności filtrowania i blokowania stron internetowych, jako narzędzia walki z pornografią dziecięcą. Zgodnie z zapowiedzią, publikujemy wszystkie nadsyłane do nas głosy w tej dyskusji.

20.01.2011

Zdaniem Europejskiego Stowarzyszenia Dostawców Usług Internetowych (EuroISPA), usunięcie treści źródłowych o charakterze pornograficznym jest „jedynym” skutecznym „środkiem technicznym”, którego wprowadzenie przyniesie oczekiwany efekt. Operatorzy zwracają uwagę na to, że poprzez samo blokowanie stron, treści pornograficzne nie znikają z sieci i są dostępne dla osób, które mogą stanowić realne zagrożenie dla dzieci.

"Jeśli chcemy by dyrektywa dotycząca wykorzystywania seksualnego dzieci była jak najbardziej restrykcyjna, należy położyć nacisk na stworzenie skutecznych procedur szybkiego lokalizowania i usuwania cyberpornografii" twierdzi Malcolm Hutty, prezes EuroISPA. 

10.01.2011

Najbliższy miesiąc może się okazać rozstrzygający dla przyszłości wolnego Internetu w Unii Europejskiej. A zatem w Polsce też. Toczą się, i to w dość dynamicznym tempie, prace nad dyrektywą o zwalczaniu seksualnego wykorzystywania dzieci, która jako jedną z metod walki z pornografią dziecięcą przewiduje blokowanie stron internetowych.

Jako społeczeństwo obywatelskie jesteśmy zobowiązani zabrać głos w tej sprawie i sprawić, aby stał się słyszalny, zanim w naszym imieniu – ale bez konsultacji z nami – o przyszłości Internetu zadecydują nasi przedstawiciele w strukturach Unii Europejskiej. Dlatego właśnie teraz wzywamy wszystkich, dla których wolność w Internecie nie jest bez znaczenia, do dyskusji na temat sensowności blokowania stron internetowych, jako narzędzia walki z pornografią dziecięcą. I Ty możesz ogłoscić swoich "pięć tez"!

10.01.2011

Dlaczego blokowanie Internetu nie jest dobrym narzędziem w walce z pornografią dziecięcą?

1. Blokowanie stron nie działa, tj. nie ogranicza dostępu do pornografii dziecięcej

Jest wiele dowodów i argumentów za tym, że samo zablokowanie dostępu do strony internetowej nie służy zablokowaniu dostępu do niepożądanych treści, przede wszystkim:

Strony