informacja publiczna

15.09.2011

Nowelizacja ustawy o dostępie do informacji publicznej okazuje się jedną z najbardziej kontrowersyjnych decyzji jaka stoi przed Sejmem w przeddzień wyborów. Dowodem są przepełnione apelami o odrzucenie projektu skrzynki pocztowe posłów. Po burzy medialnej, z projektu nowelizacji zniknął kontrowersyjny przepis 5a, który ograniczał prawo dostępu do informacji w odniesieniu do opinii i analiz związanych m.in. z procesami prywatyzacji i komercjalizacji oraz instrukcji negocjacyjnych ze względu na ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa (pełną treść cytujemy pod tekstem). Wczoraj, z inicjatywy PO, Senat przywrócił ten kontrowersyjny artykuł.

02.09.2011

Sejm przegłosował pilny projekt ustawy o dostępie do informacji publicznej, która wprowadza zręby reżimu powtórnego wykorzystywania informacji z sektora publicznego. Tylko czy to dobrze? Takie pytanie stawiają sobie zapewne wszyscy eksperci, rządowi i społeczni, zaangażowani w ten proces. Ustawa, w kształcie w jakim trafiła do Sejmu i z niego wyszła, nie jest idealna. Nasze najistotniejsze zastrzeżenia wyraziliśmy w apelu do posłów. Z drugiej strony, ustawa wprowadza dobre zasady - jakich wcześniej nie było - i wdraża dyrektywę, w związku z którą nad Polską już wisiały milionowe kary.

31.08.2011

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego ponownie rozpatrzył wniosek Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka z 1 czerwca 2009 roku o ujawnienie statystyk dotyczących podsłuchów i innych form kontroli operacyjnej i 24 sierpnia wydał decyzję odmowną. Jest to rezultatem wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 10 listopada 2010 roku (sygn. akt II SAB/Wa 279/10), w którym sąd zobowiązał Szefa ABW do ponownego rozpatrzenia wniosku, wskazując jednocześnie, że informacje nim objęte mają status informacji publicznej.

16.08.2011

Już jutro sejmowa komisja obradować będzie nad projektem ustawy o dostępie do informacji publicznej, której losy monitorujemy od kilku miesięcy. W ramach dialogu organizacji społecznych z rządem założenia do tej ustawy były szczegółowo dyskutowane. Udało się wywalczyć bardzo ważną zasadę bezwarunkowego udostępniania informacji publicznej. Te postępy szczegółowo raportowaliśmy na naszej stronie. Niestety, obecnie dyskutowany w Sejmie tekst ustawy nie odzwierciadla w pełni zasad zawartych w założeniach i wymaga dalszych zmian. Swoje stanowisko wyjaśniamy w apelu wysłanym dziś do posłanek i posłów z Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, która pracuje nad tekstem ustawy.

17.07.2011

"Uświadomiliście nam na nowo, jak ogromnym wyzwaniem jest Internet; że nie można [go] traktować jak zwykłego narzędzia, gdzie decyzje administracyjne albo ograniczenia o charakterze prawnym czy ustawowym są bezkarne, albo których konsekwencje nie są szczególnie groźne. (…) Czuję się przez Was trochę "poprawiony": przez te długie miesiące przestawiliście mnie na swój punkt widzenia". W tych zdaniach 13 lipca Donald Tusk podsumowywał cykl rozmów poświęconych regulacji Internetu, które w dość intensywnym tempie prowadziliśmy od 8 kwietnia – czyli "przełomu" wywołanego przez tzw. ustawę medialną. Co rzeczywiście udało się w tym czasie osiągnąć? Czy "przestawienie punktu widzenia" rządu przełoży się na realne zmiany regulacyjne?

14.07.2011

Kancelaria Premiera udostępniła w serwisie You Tube pełną wersję nagrania video ze spotkania Premiera z organizacjami społecznymi, które odbyło się 13 lipca. Rozmawialiśmy o regulacji Internetu i prawach podstawowych, podsumowując trzymiesięczny cykl spotkań z rządem. 

13.07.2011

13 lipca odbyło się trzecie, podsumowujące spotkanie organizacji społecznych z Premierem Donaldem Tuskiem, dotyczące tematu regulacji internetu oraz retencji danych telekomunikacyjnych. Niewątpliwym osiągnięciem naszego dialogu, który prowadzimy od kilku miesięcy, jest "przestawienie punktu widzenia" rządu, o którym bardzo zdecydowanie mówił dziś Premier. Premier przyznał, że zaczynał tę rozmowę z zupełnie innym nastawieniem i optyką, widząc w Internecie głównie zagrożenia i problemy, którym musi "twardą ręką" zaradzić. Dzisiaj również dla rządu jest oczywiste, że właściwym punktem wyjścia do rozmowy o regulacji Internetu jest perspektywa praw podstawowych oraz troska o jego otwartość i innowacyjność.

19.05.2011

18 maja odbyło się kolejne spotkanie organizacji pozarządowych z Premierem Donaldem Tuskiem. Poniżej prezentujemy relację video z debaty.

18.05.2011

Dziś Premier Donald Tusk spotkał się z organizacjami społecznymi, żeby przedyskutować najpilniejsze kwestie dotyczące przyszłości Internetu. Przełomowe okazało się oświadczenie Premiera, które w jasny i klarowny sposób określiło kierunek polityki informacyjnej państwa i sposób zarządzania informacją tworzoną z funduszy publicznych. Nowe podejście przełoży się na praktykę już wkrótce, podczas prac nad implementacją dyrektywy o wykorzystaniu informacji publicznej.

09.05.2011

W poniedziałek Minister Boni zorganizował kolejne z cyklu zapowiedzianych w czasie debaty z Premierem spotkań roboczych „strony społecznej” i „strony rządowej” na temat projektów zmian prawa kluczowych dla rozwoju Internetu. Mimo, że spotkanie miało być poświęcone ustawie medialnej – czyli głośnemu projektowi regulacji usług audiowizualnych w Internecie, z którego rząd wycofał się po protestach społecznych – po raz kolejny drążyliśmy temat powtórnego wykorzystania informacji publicznej. Jednak było warto wrócić do tej dyskusji: Minister Boni dał się przekonać do bardzo istotnej zmiany w projekcie założeń, dotyczącej zasad wykorzystywania informacji. 

Strony