informacja publiczna

31.10.2011

27 października 2011 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że Polska uchybiła terminowi wdrożenia Dyrektywy 2003/98 w sprawie ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego (sprawa C-362/10). Termin ten minął w 2005 r., podczas gdy Polska dokonała wyraźnej implementacji Dyrektywy dopiero we wrześniu 2011, przy czym – jak wynika z doniesień medialnych – rząd jeszcze nie poinformował o tym fakcie Komisji Europejskiej.

Zdaniem Polski brak regulacji oznaczał, że „każdy kto uzyskał dostęp do informacji sektora publicznego w Polsce, uzyskuje w sposób automatyczny i niezbywalny nieograniczone prawo do ich swobodnego ponownego wykorzystania” (pkt 36 uzasadnienia). Nie było zatem potrzeby wyraźnego odwoływania się do Dyrektywy w prawie krajowym, a wszelka regulacja stanowiłaby w istocie ograniczenie ponownego wykorzystania.

14.10.2011

Minister Jacek Cichocki poinformował media, że jest już gotowa propozycja ograniczenia dostępu służb specjalnych do danych telekomunikacyjnych obywateli. Z wypowiedzi Ministra opublikowanych w serwisie Gazeta.pl można wnioskować, że zaprojektowane przepisy będą zasadniczo zgodne z założeniami, jakie znalazły się w raporcie opublikowanym w lipcu. Komentując raport pisaliśmy, że jest nie niewątpliwie krok we właściwym kierunku, ale jednak niewystarczający. Krytyczna dyskusja nad raportem odbyła się również w ramach jednego ze spotkań organizacji społecznych z rządem. Od tamtego czasu nie mieliśmy jednak szansy zapoznać się ze szczegółami wypracowywanej przez zespół Ministra Cichockiego koncepcji.

29.09.2011

Bronisław Komorowski, tak jak obiecał, posłał podpisaną nowelizację ustawy o dostępie do informacji publicznej do Trybunału Konstytucyjnego. Przypomnijmy, że z jednej strony Prezydent podpisał ją ponieważ chciał wywiązać się z obowiązku implementacji prawa unijnego, dlatego zależało mu, żeby nowela weszła w życie. Z drugiej strony Prezydent przychyla się do opinii, że nowelizacja została uchwalona z naruszeniem Konstytucji.

27.09.2011

"Dla ochrony ważnego interesu gospodarczego mamy już odpowiednie przepisy w ustawie o ochronie informacji niejawnych: na informację, której upublicznienie może mu zagrozić, można nałożyć klauzulę tajności. Jeśli ustawodawca uważa, że dotychczasowe rozwiązanie nie wystarczy i chce jeszcze bardziej ograniczyć konstytucyjne prawo do informacji - powinien to bardzo starannie uzasadnić. Na wnioskodawcy ciąży obowiązek wykazania, że ograniczenie jest rozsądne, proporcjonalne i konieczne, by realizować istotną wartość konstytucyjną. (...) Konstytucja nie wymaga ograniczeń, jedynie je dopuszcza dla ochrony konkretnych wartości. I zastrzega, że nie mogą godzić w istotę samego prawa, w tym wypadku prawa do informacji. "

26.09.2011

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o dostępie do informacji publicznej. Przeciwko podpisaniu ustawy protestowały organizacje społeczne, domagając się prezydenckiego weta. Przypominamy, że Fundacja Panoptykon wraz z kilkoma koalicjantami nie przyłączyła się do tej akcji, sugerując inne rozwiązanie: skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie jej konstytucyjnośći (zobacz: apel do Prezydenta). Ustawa budziła kontrowersje nie tylko z uwagi na jej ostateczną treść, ale także sposób w jaki została uchwalona.

23.09.2011

Zapraszamy do zapoznania się z raportem "Internet a prawa podstawowe. Ekspresowy przegląd problemów regulacyjnych". Raport ten stanowi podsumowanie rocznego projektu o charakterze think-tankowym realizowanego we współpracy z Internet Society Polska - „Strategie dla regulacji Internetu w Polsce i Unii Europejskiej”.

22.09.2011

W imieniu Fundacji im. Stefana Batorego i swoim serdecznie zapraszamy do udziału w debacie na temat jawności życia publicznego - "Państwo i obywatel: jawność i jej granice". Dyskusja odbędzie się 29 września, w Sali konferencyjnej im. Jerzego Turowicza (ul Sapieżyńska 10a w Warszawie).

W debacie wezmą udział: Grażyna Kopińska (Fundacja im. Stefana Batorego, program Przeciw Korupcji), Paweł Łukow (Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego), Ewa Siedlecka („Gazeta Wyborcza”), Szymon Wróbel (Instytut Filozofii i Socjologii PAN) oraz Mirosław Wyrzykowski (Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego).

21.09.2011

Sejm przyjął - głosami PO i PSL - krytykowaną przez nas poprawkę (art. 5 ust. 1a) do projektu ustawy o dostępie do informacji publicznej, która przewiduje istotne ograniczenie w dostępie m.in. do dokumentów związanych z negocjacjami międzynarodowymi, procesami komercjalizacji i prywatyzacji mienia państwowego i negocjacjami handlowymi. O naszych zastrzeżeniach do tego rozwiązania pisaliśmy już na etapie prac w Senacie. W związku z tym, wraz z kilkoma innymi organizacjami, wystosowaliśmy apel do Prezydenta – jako „ostatniej instancji” w procesie legislacyjnym, która może wpłynąć na treść ustawy. Domagamy się skierowania ustawy do Trybunału Konstytucyjnego oraz skorzystania przez Prezydenta z przysługującej mu inicjatywy ustawodawczej w zakresie usunięcia art. 5 ust. 1a i przywrócenia nadzoru sądów powszechnych nad procesem udostępniania danych publicznych.

21.09.2011

Okres przedwyborczy doskonale nadaje się do podsumowań, a losy projektu ustawy o dostępie do informacji publicznej doskonale podsumowują błędy i wypaczenia polskiego procesu stanowienia prawa. Warto te dwa wątki połączyć i przypomnieć, że zamęt, jaki wywołała nagła wolta PO w pracach nad ważną dla społeczeństwa ustawą, nie zdarza się po raz pierwszy.

Podobny scenariusz przepracowywaliśmy półtorej roku temu, kiedy po medialnej burzy premier zablokował przygotowany przez rząd projekt utworzenia Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych. Pół roku temu, w podobnych okolicznościach, interwencja premiera doprowadziła do zablokowania kontrowersyjnych postanowień w nowelizacji tzw. ustawy medialnej. Niestety, tym razem polityczna wolta zakończyła się bardzo „nieobywatelsko”: wbrew rekomendacji komisji sejmowej, głosom ekspertów, opinii publicznej, a nawet opinii ministra Boniego i  zespołu strategicznych doradców premiera, PO przegłosowała bardzo szkodliwą poprawkę – ograniczając nam dostęp do informacji publicznej.

20.09.2011

Dziś odbyła się konferencja Internet na rozdrożu. Wyzwania dla regulacji Internetu w Polsce i Unii Europejskiej, którą organizowaliśmy wspólnie z Internet Society Poland. W pierwszej części pojawili się zagraniczni eksperci: Caspar Bowden i Joe McNamee, którzy osadzili dyskutowane przez problemy w kontekście międzynarodowym. Naszym gościem był również minister Michał Boni. W swoim wystąpieniu minister opowiedział o najważniejszych wyzwaniach i osiągnięciach w obszarze regulacji Internetu i praw podstawowych z perspektywy rządu. W roli prelegentów wystąpili m.in. minister Anna Streżyńska i minister Wojciech Wiewiórowski, którzy starali się odpowiedzieć na pytanie: jak pogodzić prawo obywateli do prywatności, dążenie do zwiększenia bezpieczeństwa publicznego i interesy operatorów oraz przedsiębiorców internetowych.

Polecamy materiały z konferencji (nagrania, prezentacje prelegentów, analizy itp.)

Strony