ochrona zdrowia

02.06.2011

Dr Jacek B. prowadzący prywatną praktykę miał umowę z Centrum Medycznym Damiana na wykonanie określonych badań. Pacjent centrum E. K., u którego lekarz wykonał badanie, dostał po kilku latach zaproszenie na ponowne badania – ale już w innej placówce, z którą aktualnie współpracuje dr B. Okazało się, że lekarz przechowuje dane i wyniki badań pacjentów Centrum Damiana. Powołuje się na ustawę o zakładach opieki zdrowotnej, która zobowiązuje do przechowywania dokumentacji medycznej pacjentów przez 20 lat.

19.05.2011

18 maja 2011 r. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o systemie informacji w ochronie zdrowia. Niestety nasz apel skierowany do Prezydenta 9 maja 2011 r. nie przekonał go, że warto wcześniej skierować ją do Trybunału Konstytucyjnego.

Nie pozostaje nic, jak tylko uważnie monitorować proces wdrażania systemu i wprowadzania - często istotnych dla bezpieczeństwa przetwarzanych w systemie danych medycznych - szczegółowych rozwiązań, które nie zostały uregulowane na poziomie ustawy.

18.05.2011

Wraca temat obowiązkowych badań cytologicznych i mammograficznych. Pierwotnie badania miały być realizowane w ramach badań pracowniczych, dlatego miały objąć tylko kobiety zatrudnione na umowę o pracę. Teraz media donoszą, że resort zdrowia chce wpisać obowiązek badań profilaktycznych do ustawy o zdrowiu publicznym.

09.05.2011

9 maja 2011 r. Fundacja Panoptykon skierowała do Prezydenta Bronisława Komorowskiego list z prośbą o przekazanie przyjętej przez parlament ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia do Trybunału Konstytucyjnego – w celu dokonania oceny zgodności projektu z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej.

Ustawa przewiduje stworzenie ogromnego systemu, w którym znajdą się dane pacjentów dotyczące ich stanu zdrowia, udzielonych świadczeń medycznych, czy zażywanych leków. Informacje te zaliczają się do tzw. danych wrażliwych, objętych szczególną ochroną.  Mamy poważne wątpliwości, czy przyjęta ustawa zawiera wystarczające gwarancje ochrony prywatności pacjentów – czyli każdego z nas.

20.04.2011

Na posiedzeniu 13 i 14 kwietnia 2011 r. Senat rozpatrzył projekt ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, który 25 marca przyjął Sejm. Na 86 obecnych senatorów 55 głosowało za, 2 – przeciw i aż 29 wstrzymało się od głosu. Na etapie prac sejmowych projekt wywołał duże kontrowersje, głównie w związku z krytyką ze strony Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W ostatnich tygodniach Ministerstwo Zdrowia podkreślało jednak, że w toku prac senackiej Komisji Zdrowia wprowadzono do projektu zmiany, które „usatysfakcjonowały” GIODO. Czy na pewno?

Jak zadziała system

06.04.2011

Senacka Komisja Zdrowia zajęła się we wtorek (5 kwietnia) ustawą o systemie informacji w ochronie zdrowia. Przypomnijmy, że ustawa wzbudza wiele wiele wątpliwości, także natury konstytucyjnej, co do tego, czy przewiduje należyte gwarancje ochrony gromadzonych w ramach systemu danych medycznych pacjentów (zob. także System informacji w ochronie zdrowia - prawdziwe wyzwanie dla prywatności pacjentów, SIM i SIO - wielkie bazy danych na posiedzeniach komisji sejmowych, Prywatność chorych).

30.03.2011

W dniu 1 stycznia 2011 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. nr 252 poz. 1697), wydane na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

29.03.2011

25 marca 2011 r. Sejm przyjął pakiet zdrowotny, w skład którego wchodzi także ustawa o systemie informacji medycznej. Drogę legislacyjną tego projektu, który w naszej ocenie nie zapewnia należytych standardów ochrony prywatności pacjentów, Panoptykon śledzi od kilku miesięcy (zob. System informacji w ochronie zdrowia - prawdziwe wyzwanie dla prywatności pacjentów, SIM i SIO - wielkie bazy danych na posiedzeniach komisji sejmowych, Relacja z posiedzeń komisji sejmowych: SIM przyjęty, SIO wstrzymany).

11.03.2011

Przygotowywana w Sejmie ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia pozwoli stworzyć w Polsce jedną z największych publicznych baz danych. Znajdą się w niej informacje o każdym z nas,  przede wszystkim dane medyczne pacjentów. Resort zdrowia zaznacza, że dzięki systemowi będzie mógł sprawniej zarządzać służbą zdrowia co, przyczyni się do poprawy jakości świadczonych usług medycznych. Ministerstwo nie może jednak realizować tego celu łamiąc konstytucyjne prawa i wolności obywateli.

03.03.2011

3 marca 2010 r. odbyły posiedzenia Komisji Zdrowia oraz Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, na których ponownie ważyły się losy dwóch planowanych systemów informacyjnych gromadzących szeroki zakres danych o obywatelach (zob. też sprawozdanie z posiedzeń obu Komisji z 24 lutego: Relacja z posiedzeń komisji sejmowych: SIM przyjęty, SIO wstrzymany)....

Strony