retencja danych

02.01.2012

Z informacji, które uzyskała Gazeta Wyborcza wynika, że służby bezpardonowo sięgają po dane telekomunikacyjne obejmujące nie tylko informację o połączeniu, ale również treść komunikatu. Informacje na ten temat zebrała GW w sprawie inwigilacji dwóch dziennikarzy Cezarego Gmyza i Macieja Dudy przez Wojskową Prokuraturę Okręgową w Poznaniu. Celem akcji przeprowadzonej na zlecenie Prokuratury było poznanie danych osobowych  osób, które miały spowodować wyciek do prasy informacji na temat przebiegu „śledztwa smoleńskiego”.

30.12.2011

W zeszłym miesiącu witaliśmy Ministra Administracji i Cyfryzacji, w tym napisaliśmy do Ministra Spraw Wewnętrznych [PDF]. Jackowi Cichockiemu pogratulowaliśmy nominacji na to stanowisko i zwróciliśmy uwagę na kilka problemów, które – z perspektywy organizacji zajmującej się problematyką nadzoru nad społeczeństwem – są szczególnie palące: brak kompleksowej regulacji monitoringu wizyjnego, przepisy pozwalające na szeroki i niekontrolowany dostęp służb do danych telekomunikacyjnych, brak realnej instytucjonalnej kontroli nad przetwarzaniem informacji o obywatelach przez służby specjalne czy niewystarczająco precyzyjne regulacje dotyczące kontroli operacyjnej.

30.12.2011

14 grudnia Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie unijnej polityki przeciwdziałania terroryzmowi. Została ona wniesiona przez socjaldemokratów, zielonych i liberałów i przegłosowana wbrew PPE. Dokument wzywa do dokonania ewaluacji działań antyterrorystycznych podejmowanych po 11 września 2001 roku, w tym ponownej oceny dyrektywy retencyjnej. Parlament zaapelował do państw członkowskich o przedstawienie raportów dotyczących efektywności działań oraz środków podejmowanych w celu przeciwdziałania terroryzmowi, a także zbadanie, jaki wpływ mają te środki na prawa podstawowe.

29.12.2011

Rzeczpospolita oraz TVN24 poinformowały dziś o kolejnej sprawie związanej z inwigilacją dziennikarzy. Żandarmeria Wojskowa przez 6 miesięcy badała billingi i informacje o SMS-ach trzech dziennikarzy, którzy opisywali przebieg „śledztwa smoleńskiego”. Celem było poznanie pełnych danych informatorów dziennikarzy.

W efekcie działań prokuratury doszło do złamania tajemnicy dziennikarskiej oraz tajemnicy korespondencji.

13.12.2011

W czerwcu i sierpniu br. Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz skierowała do Trybunału Konstytucyjnego wnioski o uznanie za niezgodne z konstytucją przepisów ustaw kompetencyjnych dziewięciu służb specjalnych w zakresie stosowania kontroli operacyjnej oraz dostępu do danych telekomunikacyjnych podlegających obowiązkowi retencji. Na początku grudnia Prokuraor Generalny w prawie 100-stronicowym dokumencie przedstawił swoje stanowisko w tej sprawie. Jest ono zgodne z poglądami wyrażonymi przez RPO.

11.12.2011

14 grudnia dyrektywa dot. retencji danych w Unii Europejskiej skończy 6 lat. Tego samego dnia Austriacka Inicjatywa Przeciwko Retencji Danych (AKVorrat.at) złoży na ręce Barbary Prammer, przewodniczącej austriackiego parlamentu, swoją petycję. W przeciągu niecałych dwóch miesięcy aktywistom udało się zebrać ponad cztery tysiące podpisów - liczbę, która przerosła najśmielsze oczekiwania organizatorów akcji.

04.12.2011

W listopadzie br. Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz zaskarżyła do Trybunału Konstytucyjnego przepisy ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego uprawniające tę służbę do stosowania kontroli operacyjnej. Rzecznik kwestionuje przepisy dotyczące kontroli operacyjnej (art. 27 ustawy o ABW) w związku z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a, b i c, który wyznacza przedmiotowe granice działalności ABW. Jest to kolejny wniosek RPO dotyczący niezgodności z konstytucją przepisów ustaw kompetencyjnych służb specjalnych (wcześniej Rzecznik skarżyła m.in. zasady dostępu służb do danych retencyjnych oraz używanie technologii GPS podczas kontroli operacyjnej).

28.11.2011

Wspólnie z grupą organizacji pozarządowych wysłaliśmy list powitalny do Ministra Administracji i Cyfryzacji. Gratulujemy Michałowi Boniemu nominacji, a jednocześnie przypominamy o najważniejszych wyzwaniach, jakie czekają go w nowej roli. Pod listem podpisały się wszystkie organizacje pozarządowe zaangażowane w dotychczasowy dialog z rządem wokół regulacji Internetu i praw człowieka. Uważamy, że konieczne jest przekształcenie nieformalnego dialogu w stałe i otwarte forum do konsultacji społecznych, oparte o konkretne procedury i podstawy prawne.

25.11.2011

Urząd Komunikacji Elektronicznej był jednym z tych podmiotów, które krytykowały polskie przepisy dotyczące retencji danych telekomunikacyjnych. Strona rządowa zapowiedziała zmiany zmiany. O tym, jakie problemy wiążą się z nadzorem nad udostępnianiem danych telekomunikacyjnych służbom, mówi Prezes UKE Anna Streżyńska w rozmowie z Anną Mazgal.

17.11.2011

Powołanie wyspecjalizowanego resortu, który zajmie się w sposób kompleksowy regulacją Internetu to postulat, który wielokrotnie podnosiliśmy w rozmowach z ustępującym rządem. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, którego powstanie potwierdził dziś premier Donald Tusk, zajmie się między innymi kluczowymi dla rozwoju polskiego społeczeństwa informacyjnego projektami teleinformatycznymi, a także polityką rozwoju nowych technologii w pozostałych resortach.

Strony